Kirkko


Luterilaiset Luterilaisten keskinäisen keskustelun alue. Kaikki voivat lukea, mutta vain <a class="mention-group" href="/groups/luterilaiset">@luterilaiset</a> ryhmän jäsenet voivat kirjoittaa. Väittelysali Alue, jossa käydään erikseen aloitettuja väittelyitä rajatuista teemoista (esim. reliikit, vanhurskauttamisoppi, tms.). Katolilaiset Katolilaisten omaan keskusteluun tarkoitettu alue. Näkyy kaikille, mutta vain <a class="mention-group" href="/groups/katolilaiset">@katolilaiset</a> ryhmään kuuluvat voivat kirjoittaa. Ortodoksit Ortodoksien keskinäistä keskustelua varten perustettu alue. Keskustelu näkyy kaikille, mutta vain <a class="mention-group" href="/groups/ortodoksit">@ortodoksit</a> ryhmän jäsenet voivat osallistua.
Alueesta Kirkko [Kirkko] (1)
Uskonnollisia linkkejä [Kirkko] (3)

Tähän wikisivuun voi laittaa pysyväisluonteisia uskonnollisia linkkejä, joiden ei ole tarkoitus herättää keskustelua. Sivua voi kukin käyttåjä muokata. Jos mielestäsi aiheelle ei löydy sopivaa alaotsikkoa, kirjoita se li…

Hiippakuntalehti Fides [Katolilaiset] (4)
Luterilais-katolinen ekumenia ( 2 3 ) [Kirkko] (52)
Ortodoksinen kirkko ja usko ( 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ) [Kirkko] (1111)
Evlut kirkko kaikkien hautaajana [Kirkko] (6)
Uskonnon ja politiikan sotkeutuminen ( 2 3 4 5 ) [Kirkko] (83)
Sukupuolijakaumat kirkkokunnissa ennen ja nyt [Kirkko] (6)
Kysymyksiä katolisesta messusta ( 2 3 4 5 6 7 ) [Kirkko] (131)
Marttyyrien tuki yms [Kirkko] (9)
Ortodoksikanttoreista kertova juttu [Ortodoksit] (6)
Ovet & Ite [Kirkko] (8)
Ekumenian kommervenkit ( 2 3 4 5 6 ) [Kirkko] (115)
Suomen herätysliikkeiden historia [Kirkko] (15)
Pappien siirrot [Katolilaiset] (5)
Amerikkalainen evankelikaalisuus [Kirkko] (5)
Kirkko ja kaupunki-lehden pääkirjoitukset ( 2 3 4 ) [Kirkko] (72)
Amerikan luterilaiset [Kirkko] (2)
Kreikkalaiskatolinen liturgia [Kirkko] (14)
Paikalliskirkkojen ja hiippakuntien arvojärjestys [Kirkko] (17)
Isä diakoni? [Kirkko] (17)
Oskari Juurikkala Neokatekumenaalisesta tiestä [Katolilaiset] (11)
Vatikaanin II kirkolliskokous [Kirkko] (8)
Mikä viikkomessu? [Kirkko] (12)
Kirkon jäsenmaksu ( 2 ) [Kirkko] (34)
Ortodoksien ja katolilaisten välinen vuoropuhelu [Kirkko] (12)
Vanhat kirkot ( 2 3 4 5 ) [Kirkko] (83)
Kaste ja uudelleenkastaminen [Ortodoksit] (15)
Naispappeuden vastustajien kotipaikkaoikeus evl.fi:ssä ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ) [Kirkko] (240)
Keskustelua sääntökunnista [Kirkko] (1)