Kirkko


Luterilaiset Luterilaisten keskinäisen keskustelun alue. Kaikki voivat lukea, mutta vain <a class="mention-group" href="/groups/luterilaiset">@luterilaiset</a> ryhmän jäsenet voivat kirjoittaa.
Ortodoksit Ortodoksien keskinäistä keskustelua varten perustettu alue. Keskustelu näkyy kaikille, mutta vain <a class="mention-group" href="/groups/ortodoksit">@ortodoksit</a> ryhmän jäsenet voivat osallistua.
Katolilaiset Katolilaisten omaan keskusteluun tarkoitettu alue. Näkyy kaikille, mutta vain <a class="mention-group" href="/groups/katolilaiset">@katolilaiset</a> ryhmään kuuluvat voivat kirjoittaa.

Alueesta Kirkko [Kirkko] (1)
Uskonnollisia linkkejä [Kirkko] (3)
Ristintien meditaatiot [Katolilaiset] (8)
En voi kirjoittaa alkuperäiseen ketjuun [Kirkko] (3)
Lintulan nunna vihittiin suureen skeemaan [Ortodoksit] (3)
Ortodoksinen kirkko ja usko ( 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ) [Kirkko] (614)
Kirkkotaide ( 2 ) [Kirkko] (22)
Aidan toisella puolella ruoho on ruskeampaa [Kirkko] (10)
Ev.lut. kirkon ekskommunikaatiot ( 2 3 ) [Kirkko] (42)
Ortodoksinen musiikki [Ortodoksit] (7)
Kysymyksiä katolisesta messusta [Kirkko] (9)
Ortodoksisuus ja suomalaiskansallistaminen - uusi artikkeli aiheesta [Ortodoksit] (1)
Uutisia katolikunnasta [Katolilaiset] (6)
Ortodoksisuuden peruskurssi netissä [Kirkko] (3)
Kellojen kutsu - katolisia ääniä vuosikymmenten takaa [Katolilaiset] (6)
Sovintosunnuntain ehtoopalvelus [Ortodoksit] (8)
Miksi LHPK kritisoi evl.fi kirkkoa? ( 2 3 4 ) [Kirkko] (75)
Kirkosta eroaminen 2017 [Kirkko] (6)
Sley versus lähetyshiippakunta ( 2 3 4 5 6 7 8 ) [Kirkko] (145)
Lapsi/nuori jäseneksi, muu kuin evlut kirkko [Kirkko] (3)
Ortodoksisia lehtiä netissä [Ortodoksit] (1)
Kauniita ortodoksisia kirkkoja [Ortodoksit] (5)
Kirkosta eroamisen sietämätön keveys [Kirkko] (6)
Maallikot ja liturginen Isä meidän -rukous [Katolilaiset] (4)
Ortodoksiset palvelukset tv:ssä ja radiossa [Ortodoksit] (2)
Mistä kirkossa saa kiihkoilla? [Kirkko] (6)
Luterilaisen kansankirkon hyvät puolet ( 2 ) [Kirkko] (26)
Arkkipiispan istuimen siirtäminen ja hiippakuntien uusi järjestely [Ortodoksit] (16)
Patriarkkamme sekä piispojemme joulutervehdyksiä [Ortodoksit] (3)
Kirkko ja kaupunki-lehden pääkirjoitukset ( 2 3 ) [Kirkko] (40)