Kirkko


Luterilaiset Luterilaisten keskinäisen keskustelun alue. Kaikki voivat lukea, mutta vain <a class="mention-group" href="/groups/luterilaiset">@luterilaiset</a> ryhmän jäsenet voivat kirjoittaa. Väittelysali Alue, jossa käydään erikseen aloitettuja väittelyitä rajatuista teemoista (esim. reliikit, vanhurskauttamisoppi, tms.). Ortodoksit Ortodoksien keskinäistä keskustelua varten perustettu alue. Keskustelu näkyy kaikille, mutta vain <a class="mention-group" href="/groups/ortodoksit">@ortodoksit</a> ryhmän jäsenet voivat osallistua. Katolilaiset Katolilaisten omaan keskusteluun tarkoitettu alue. Näkyy kaikille, mutta vain <a class="mention-group" href="/groups/katolilaiset">@katolilaiset</a> ryhmään kuuluvat voivat kirjoittaa.
Alueesta Kirkko [Kirkko] (1)
Uskonnollisia linkkejä [Kirkko] (3)

Tähän wikisivuun voi laittaa pysyväisluonteisia uskonnollisia linkkejä, joiden ei ole tarkoitus herättää keskustelua. Sivua voi kukin käyttåjä muokata. Jos mielestäsi aiheelle ei löydy sopivaa alaotsikkoa, kirjoita se li…

Ortodoksinen kirkko ja usko ( 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ) [Kirkko] (1089)
Hiippakuntalehti Fides [Katolilaiset] (3)
Amerikkalainen evankelikaalisuus [Kirkko] (5)
Kirkko ja kaupunki-lehden pääkirjoitukset ( 2 3 4 ) [Kirkko] (72)
Amerikan luterilaiset [Kirkko] (2)
Kreikkalaiskatolinen liturgia [Kirkko] (14)
Ekumenian kommervenkit ( 2 3 4 5 ) [Kirkko] (97)
Paikalliskirkkojen ja hiippakuntien arvojärjestys [Kirkko] (17)
Isä diakoni? [Kirkko] (17)
Oskari Juurikkala Neokatekumenaalisesta tiestä [Katolilaiset] (11)
Kysymyksiä katolisesta messusta ( 2 3 4 5 6 7 ) [Kirkko] (130)
Vatikaanin II kirkolliskokous [Kirkko] (8)
Mikä viikkomessu? [Kirkko] (12)
Kirkon jäsenmaksu ( 2 ) [Kirkko] (34)
Ortodoksien ja katolilaisten välinen vuoropuhelu [Kirkko] (12)
Vanhat kirkot ( 2 3 4 5 ) [Kirkko] (83)
Kaste ja uudelleenkastaminen [Ortodoksit] (15)
Naispappeuden vastustajien kotipaikkaoikeus evl.fi:ssä ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ) [Kirkko] (240)
Keskustelua sääntökunnista [Kirkko] (1)
Katolisia linkkejä [Katolilaiset] (5)
Helsingin ekumeeninen piispainkokous [Kirkko] (1)
Väittely reliikkien raamatullisuudesta ja apostolisuudesta ( 2 3 4 5 6 7 ) [Väittelysali] (136)
Kirkon omistukset yrityksissä ( 2 ) [Kirkko] (28)
Kirkollinen kielioppi ( 2 ) [Kirkko] (38)
Uskontojournalismi Suomessa [Kirkko] (17)
Miten kirkon tulee suhtautua uusiin kilpaileviin uskontoihin [Kirkko] (8)
Miksi suomalaiset käyvät niin vähän kristillisissä tilaisuuksissa? ( 2 3 4 ) [Kirkko] (71)
Maallikot ja liturginen Isä meidän -rukous [Katolilaiset] (6)