Árpád Kovács vs. Oulun hiippakunta

Pastori Árpád Kovácsin moninainen vuorovaikutus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa on saanut jälleen uuden käänteen.

Oulun tuomiokapituli kertoo, että pastorit Árpád Kovács ja Juha Valppu ovat ilmaisseet halua pitäytyä piispan kaitsennassa eikä lisätoimiin ole tarvetta. Tuomiokapituli merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan tiistaina 6.4.

Oulun tuomiokapituli: Papit Árpád Kovács ja Juha Valppu haluavat jäädä piispan kaitsentaan – ei aihetta toimenpiteisiin – Kotimaa

Tuomiokapitulin päätöksiä 6.4.2021

merkittiin tiedoksi pastori Árpád Kovácsin ja pastori Juha Valpun vastaukset lausuntopyyntöön, jossa oli kyse piispojen kaitsennasta irtautumisista koskevasta julkisesta kannanotosta. Vastauksissaan molemmat pastorit ilmaisevat halua pitäytyä piispan kaitsennassa. Tuomiokapituli merkitsi tiedoksi myös piispan käymät keskustelut pastori Kovácsin ja pastori Valpun kanssa ja totesi, ettei asia anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Tiennäyttäjä - Ofelaš 4/2021 (mailpv.net)

1 tykkäys

Oulun tuomiokapituli on vuosien varrella käsitellyt useaan eriotteeseen Árpád Kovácsiin liittyviä asioita.

Árpád Kovács ja Juha Valppu julkaisivat elokuussa yhdessä helsinkiläisen papin Kai Sadinmaan kanssa piispojen kaitsennasta irtautumista koskevan julkisen kannanoton.

Sadinmaa ja Kovács antoivat aiemmin syksyllä tuomiokapitulien lausuntopyyntöihin samansisältöisen vastauksen, jonka he julkaisivat Kotimaan lukijablogina. Valppu ei halunnut kommentoida syksyllä asiaa sen ollessa kesken.

Kotimaan mukaan Oulun tuomiokapitulista kerrotaan, että Kovács antoi myöhemmin asiasta toisen, täydentävän vastauksen. Yhteisymmärrys syntyi täydentävän vastauksen ja piispan kanssa käydyn keskustelun perusteella.

Árpád Kovácsin ja Kai Sadinmaan aiempi vastaus tuomiokapitulille löytyy täältä.
Arpad Kovacsin ja Kai Sadinmaan vastaus kapitulien lausuntopyyntöön – Kotimaa

1 tykkäys

Apua! Tuommoisen typerän vastauksen antaminenko mukamas vakuuttaa, että Kovacs haluaa olla piispan kaitsennassa. Siis tuo selostus on aivan pöyristyttävän tyhmä. Olisi kyllä mielenkiintoista tietää, minkälainen on ollut piispan kanssa käyty keskustelu. Ei mene minun oikeustajuun, että tämä mies saa edelleen jatkaa papin tehtävässä.

Tuo oli siis se aiempi vastaus jota Árpád Kovács on uutisen mukaa täydentänyt myöhemmin. Täydennystä ei ole julkaistu.

1 tykkäys

Árpád Kovács nousi vuonna 2013 otsikoihin yhtenä neljästä agnostikkoiltoja vetäneistä papeista.
Agnostikkoillassa pohdittiin kysymystä: Jumalaa ei ole? - Rauhan Tervehdys

Kotimaa24: Kielletyt agnostikkoillat jatkuvat Oulussa | Kaleva

Sittemmin hän on ollut esillä anarkistikytköstensä vuoksi.

Kapinallinen pastori kyseenalaistaa kirkon opit ja rentoutuu Kalashnikov kädessään – “Yhdentekevää, onko Jumala olemassa” | Yle Uutiset | yle.fi

Oululaispapin kuuluminen anarkistijärjestöön herättää ristiriitaisia tunteita – esimies ei voi langettaa seuraamuksia aatteellisuudesta, koska se olisi ihmisoikeuksien vastaista | Kaleva

Árpád Kovács sai Oulun piispalta kirjallisen huomautuksen, Kovácsin tulee jatkossa käyttäytyä pappisvirkaan soveltuvalla tavalla - Rauhan Tervehdys

Eniten hän on ollut viimevuosina otsikoissa liittyen samaa sukupuolta olevien pariskuntien vihkimiseen.

KHO: Tuomiokapituli sai antaa varoituksen samaa sukupuolta olevan parin Oulussa vihkineelle pastorille - Kovács aikoo jatkaa vihkimisiä | Kaleva

Viranomaisille asian käsittelyä varten toimitetut asiakirjat ovat julkisuuslain mukaan lähtökohtaisesti julkisia, ellei salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta ole jossain erikseen toisin säädetty. Piispan kanssa käyty keskustelu ei ole asiakirja, mutta tuomiokapitulille toimitettu kirjallinen lausunto on. Oulun tuomiokapituli tuskin tulee itse julkaisemaan lausuntoja kaikkien luettaviksi netissä, kun se on tavannut julkaista pöytäkirjoistaan netissä vain suppeat tiedot, mutta jos joku haluaa lausuntoihin tutustua, niitä voinee pyytää asiakirjapyynnöllä tuomiokapitulista.

Ilmeisesti ihan yhtä mieltä kirkon kanssa nämä papit eivät edelleenkään ole. Toinen heistä on Kotimaan mukaan lausunut toimittajalle tuon päätöksen jälkeen haastattelussa esimerkiksi:

– Mielestäni kirkon koko seksuaalietiikka on perverssiä, vanhakantaista ja ydinperhekeskeistä. Se on älyllisesti epärehellistä ja kaksinaismoralistista.
– Kirkko on pysähtyneisyyden pesäke.
– Kun rahat loppuu, saattavat loputkin ajattelevat ihmiset häipyä, jolloin kirkosta tulee vähän helluntaikirkon tyyppinen pieni, entistäkin tiukempi pyhien yhteisö. Tämä tapahtunee 20–40 vuoden sisällä. En näe toivoa ennen kuin Jumalan valtakunta tulee ja se tuskin tapahtuu elinaikanani, Valppu sanoo.

Kotimaa kirjoittaa myös, että “Hänelle tärkeintä on, että hän voi vastaisuudessakin vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja heidän näin toivoessaan.”

Voisikohan kompromissi sisältää esimerkiksi sellaisen linjauksen, että nämä papit eivät enää julkisesti sano irtautuneensa piispansa kaitsennasta? Aiemmin antamiaan lausuntoja nämä papit eivät ainakaan nyt julkaistussa haastattelussa sanoneet vetävänsä pois tai irtisanoutuvansa julkisesti niistä, ja käytännössä ainakin toinen haastateltu ilmaisi myös aikovansa jatkaa sellaista vihkitoimintaansa, joka on ollut piispansa julkisen ohjeistuksen vastaista - mutta jonkinlaisesta kompromissista jotain koskien oli ilmeisesti kuitenkin sovittu.

Työnantajien pitää olla sanktiopolitiikassaan yhdenvertainen. Jos toimii joidenkin kohdalla jollain tavoin rangaisten, on velvoite toimia samoin muiden vastaavien tapausten kohdalla, ja jos päättää jättää sanktiot antamatta jossain tapauksessa, ei voi antaa sanktioita muillekaan vastaavissa tapauksissa. Esimerkiksi tuo päätös voi käytännössä merkitä sitä, että ainakin Oulun hiippakunnassa muullakin papistolla on jatkossa oikeus kritisoida julkisesti piispoja aika vapaasti ilman pelkoa sanktioista - kunhan viimeistään siinä kohtaa, jos tuomiokapituli papin toimintaa selvityttää, ilmaisee olevansa valmis jonkinlaiseen kompromissiin.

1 tykkäys

En millään tavalla usko, että tässä on takana mitään älykästä tai systemaattista ajattelua. Mutta jos olisi, tai voin aina leikkiä että siinä olisi, niin miten tämä pitäisi käsittää?

Perverssi tule latinasta ja tarkoittaa vastakkaiseksi kääntynyttä tai kohti vastakkaista. Se on helpointa ymmärtää siten, että joku oppii esimerkiksi varhaisista, tärkeimmistä ihmissuhteistaan paradoksaalisen tavan reagoida, jossa kritisoiduksi tai hylätyksi tuleminen koetaan helpotuksena tai tulkitaan rakastetuksi tulemiseksi. Jos joku on sitä mieltä, että esimerkiksi homoseksuaalisuus on perverssiä—ja kaikki eivät suinkaan ole tätä mieltä—niin se perustuu ajatukselle, että homoseksuaalinen akti itsessään on häpäisevä tai alistava, ja että siinä on pääosa puuhan motiivista.

Mutta mitä tuossa tämä toinen heistä tarkoittaa perverssillä, on varmaan hieman eri asia. Veikkaan siinä olevan kyse ajatuksesta, että seksuaalisuuden keskeisin ja tärkein funktio on tuottaa nautintoa. Silloin on perverssiä pitää seksuaalisuuden rajoittamista tai seksistä nautinnon saamisen kieltämistä jonkinlaisena itseistarkoituksena tai tavoiteltavana asiana.

Vanhakantaisuuden vika on varmaan siinä, että nykyaikana kaikista ihmisistä on tullut keskiluokkaisia. Elämä on monella tavalla hyvin turvallista. Etenkin sitä se on siinä merkityksessä, että ydinperhe ei ole välttämätön kenenkään taloudellisen selviytymisen turvaamiseksi. Valtio maksaa laskun vaihtoehtoisista perhemuodoista, oletettavasti tästä hetkestä ikuisuuteen. Joten seksuaalisuuden rajoittamiselle ei ole mitään suojelevaa tai utilitaristista motiivia enää.

Aikaisemmin keskittymishäiriöt, käytöshäiriöt ja kaikenlaiset sosiaaliset patologiat olivat yleisempiä yksinhuoltajien lapsilla, mutta nykyään niitä alkaa olla kaikkialla. Joten alkaa olla myös vanhakantaista ajatella, että tässäkään ydinperheellä olisi mitään suojelevaa vaikutusta.

Ydinperhekeskeisyys on neutraali tai kuvaileva toteamus. Toisaalta siinä voi olla kyse siitä, että vallankumouksellinen yllyttää vallankumouksen kohdetta, että se ei ole tarpeeksi vallankumouksellinen. Nykyään on helppoa olla katolisempi kuin paaviksi väitetty henkilö. Mutta joku aktivisti voisi olla sitä mieltä, että mikään Suomen vasemmistolaisista puolueista ei oikeasti ole tarpeeksi vasemmistolainen. Tai jotain tällaista. Ja siksi nimitellä niitä vaikkapa liian porvarillisiksi.

Älyllinen rehellisyys varmaan tarkoittaisi tuota ajatusta, että Ev-lut:in pitäisi alkaa suhtautua seksiin ensisijaisesti nautinnon välineenä. Ja heittää romukoppaan kaikki puhtauteen tai siveyteen viittaava ajattelu. Koska sitä älyllisesti epärehellistä teeskentelyä lienee juuri se, että esitetään ihmisten vielä olevan sellaisen kannalla tai sellaisesta kiinnostuneita.

Kaksinaismoralismi on varmaan sitä, että kirkko tietää tuulen kääntyneen, vallankumouksen tapahtuneen ja uuden ajan koittaneen, mutta silti haluaa antaa rivien välissä vanhoillisen vaikutelman niille, jotka sellaista ehkä saattaisivat toivoa. Tai sitä, että yksinkertaisesti ei uskalleta ottaa avoimesti ja virallisesti ajan hengen mukaista kantaa. Vaan yritetään jotenkin epävarmasti miellyttää kaikkia.

“Kirkko — sitä mieltä, mitä sinä haluat sen olevan!”

Vaihtoehtona olisi julistaa, että seksuaalisuus on annettu ihmiselle sitä varten, että hän voisi saada siitä suurimman mahdollisen ilon irti. Siveyden sipuleihin sovellettaisi että don’t ask, don’t tell. Eli saat olla, kunhan et häiritse asialla ketään.

En usko rahojen loppuvan. Suurin osa kirkon maksajista on kai edelleenkin rivikansalaisia, jotka eivät välitä asioista suuntaan eivätkä toiseen. Tai välittävät sen verran, että äänestävät naisia kirkkoherroiksi samalla tavalla kuin julkaisevat sateenkaariaiheisia profiilikuvia sosiaalisessa mediassa. Näitä Sadinmaan, Kovácsin ja Valpun tapaisia “ajattelevia ihmisiä” siis tulee näillä näkymin loisimaan siellä jatkossakin.

Mitä sieltä sen sijaan tuskin löytyy, tai on pitkään aikaan löytynyt, on aineksia helluntaikirkon tyyppiseen, pieneen, entistäkin tiukempaan pyhien yhteisöön. Minä en ole mitään tiukkaa nähnyt valtavirran kirkon puolella koskaan. SEKL on menettänyt tiukkuutensa tässä jossain tämän vuosituhannen puolella, SLEY varmaan vähän sitä aikaisemmin ja SRO jossain siellä seassa. Suomen luterilaisten ainoa toivo näyttäisi olevan LHPK. Paitsi sitäkin saattaa jossain vaiheessa uhata paine jonkinlaiseen palveluskeskeiseen yleiskirkollisuuteen.

Tällaisia tuomion profetioita siis löytyi hatusta tällä kertaa.

2 tykkäystä

Tämä lienee edessä kolmannen sukupolven aikakaudella. Tarkoitan tässä kolmannella sukupolvella niiden lapsia, joiden kastekirkko LHPK on.

Tämä ketju suljettiin automaattisesti 90 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.