Enkeleistä ja niiden olemuksesta, tehtävästä, luonteesta

Enkelit ovat inhimillisestä näkökulmasta katsottuna Jumalan luotuja todellisia persoonia. He toimivat, puhuvat elävät ja liikkuvat. Heillä on paljon samoja ominaisuuksia kuin ihmisellä. Samalla ne ylittävät inhimillisen käsityskykymme rajat. Ihminen kuollessaan tulee samanlaiseksi kuin enkelit ( Mt 22:30), syöminen ja ruuansulatus käyvät tarpeettomiksi, tarpeetonta on myös suvun jatkaminen. Ylösnousseet ihmiset ovat sellaisia kuin taivaassa pysyneet enkelit: jokaisella on yksilöllinen ruumis, mutta siinä ei ole ei lihaa eikä luita. 1. Moos. 6:1 mainitsee ohimennen langenneet enkelit, jotka tulivat taivaasta maan päälle, muuttuivat lihallisiksi olennoiksi ja ottivat vaimoja. Mm. 1 Hen ja Jub tietävät heistä paljon. Juud 1:6 ja 2. Piet. 2:4 edellyttävät heidät tunnetuiksi. Vaikea kuvitella enkeleitä skootterin kaltaisiksi elottomiksi, persoonattomiksi tehtäviksi.

Jos et ymmärtänyt mitä tarkoitin tuolla skootterijutulla, niin sitten et ymmärtänyt. Miten kaksi enkeliä eroavat toisistaan?

D

Enkeleistä tiedämme kovin vähän, mutta tarpeeksi. Luterilaisuudessa enkelioppi tuli ajankohtaiseksi vasta puhdasoppineisuuden aikana jolloin kehitettiin oppi hyvistä ja pahoista. Esim SA 2,2 opettaa enkelien rukoilevan edestämme. Uskontunnustuksissa enkelien olemasaolo todettiin, joten se ei ole pelkkä tehtävä ( kuten esim Pieper dogmatiikassa opettaa). Konsiili torjuu ( 787) enkelien palvonnan, kirkkorukouksissa käännytään anomaan enkeleiltä ja pyytämän heiltä anteeksi ( esim ort).

Skooterivertaus on saman suuntainen kuin Missori-synodin opetus enkeleistä, pelkkä tehtävä,nimi viittaa tehtävään. En ostaisi tuota skootteria. Miten enkelit eroavat toisistaan? Varmaan jollakin tavalla, kuten me ihmisetkin.

Skootteri=nimi ei tee persoonaa.

D

1 tykkäys

On olemassa piirrettyjä tai maalattuja kuvia vauvaenkeleistä, mutta onko vauvaenkelin koskaan tiedetty ilmestyneen kenellekään?

“Vauvaenkelit” ovat oikeastaan amoriineja, joita maallistuneet renessanssimaalarit maalasivat kristillisaiheisiin maalauksiinsakin.

En pannut tuota kuvaa esille vakavalla mielellä. Ajatus kerubeista pyöreäposkisina lapsukaisina on ääliömäinen.

Heprealaiskirjeen perusteella ei ole näin [edit. en nyt jaksa etsiä tarkkaa kohtaa, joka tapauksessa Tuomaan Jeesuksen haavojen kokeilu ajaa saman asian]. Ihmisellä on ylösnousemuksessa hengellinen ruumis, joka ei ole sama kuin se miten enkelit ovat olemassa.

Eivätkö kaksi enkeliä toimita eri tehtäviä? Eivätkö kaksi enkeliä ole nähneet, tunteneet eri asioita? Nämähän tekevät jo eron. Samaten, mikäli on kaksi enkeliä on toisen suhde Jumalaan eri kuin toisen, koska suhteen subjekti on eri oleva. Palaan aiheeseen kun saan käsiini taas V. Losskyn “A la image et ressemblence de Dieu’n”, jossa muistaakseni käsiteltiin osuvasti persoonaa. [edit] Mikael väitteli ja riiteli Perkeleen kanssa, eikä “rohjennut lausua herjaavaa tuomiota” (Juud.). Kuinka jokin persoonaton noin toimisi?

2 tykkäystä

Pyhän kolminaisuuden persoonat on kai ajateltu voitavan erottaa toisistaan juuri sen perusteella, mikä on niiden perustava suhde toisiinsa. Poika syntyy Isästä, Pyhä Henki lähtee Isästä [läntisten skismaatikkojen mielestä Isästä ja Pojasta], Isä ei synny eikä lähde mistään. Enkelit sen sijaan ovat kaikki luotuja [niillä on tässä mielessä samanlainen alkuperäinen suhde Jumalaan], ja jos ne ovat aineettomia ja vailla elämänhistoriaa, niin voidaanko ne silloin erottaa toisistaan? Tosin jotkut keskiajan teologit, kuten Bonaventura, arvelivat että enkeleillä olisi “spirituaalinen materia”, joka juurikin toimisi individuaation perustana. Katsooko @Diakoni, että esim. Barth olisi jotenkin musertavasti kumonnut tällaisen mahdollisuuden?

Tässä keskustelussa saattaa tosiaan sekoittua “persoonan” filosofinen käsite (jokin jolla on järki, itsetietoisuus ja moraali) ja “persoonallisuuden” psykologinen käsite (jokin jolla on yksilöllinen elämänhistoria ja sen muokkaama luonteenlaatu).

Muoks: Ja Jumalaan nähden “persoonan” käsitettä tai muita ihmisestä käytettyjä käsitteitä voinee käyttää vain jotenkin analogisesti, paremman puutteessa. Eli se, miten jokin tällainen ihmiseen sovellettu käsite on määritelty, ei tietenkään sido Jumalaa mitenkään.

2 tykkäystä

MIkähän hebrealaiskirjeen kohta sinulla on mielessä? ( hebr 13:2? ) Miten näet, että Tuomaan Jeesuksen haavojen kokeilu littyy enkelien ruumiisen tai ei liity? . Kuuntelen mielelläni miten enkelit ovat mielestäsi olemassa. Enkelien olemuksen määrittely ihmiskielen termein on vaikeaa, eräänlaista hakuammuntaa, koska kysymys on niin toisenlaisesta. Tuo mitä kirjoitin on meilkein suora lainaus Jukka Thurenin kommentaarista. Mutta ei se kiveenhakattu ole. Pieper selitää tämän kohdan ( Mt 22:30) että enkelin kaltaisuutta ei ole ulotettava ruumiittomuuteen eikä sukupuolettomuuteen ( Kristillinen dogmatiikka s. 600)

Idänkirkossa ruumittomien voimien kanonissa puhutaan enkeleistä nimenomaan ruumiittomina. voimina. https://www.ortodoksi.net/index.php/Enkeli

Tuossa on aiheesta myös hyvä kirja; https://www.ortodoksi.net/index.php/Taivaalliset_voimat_(kirja)
luento ko aiheesta löytyy myös you tubista.

Enkelit ovat ruumiittomia, mutta ihminen on yleisen ylösnousemuksen jälkeenkin ruumiillinen olento. Silloin hänellä on kirkastettu ylösnousemusruumis, samanlainen kuin ylösnousseella Kristuksella.

Ihminen on luonnoltaan enkeleitä täydellisempi. Jumala loi ihmiset omaksi kuvakseen, myös ihmisruumis on Jumalan kuva. Enkelit Jumala loi ihmistä alemmiksi palveleviksi hengiksi. Syntiinlankeemuksessa Jumalankuva turmeltui ihmisessä. Siksi enkelit, ne jotka eivät langenneet, ovat nykyisin pyhiä, mutta me olemme syntisiä. Hyvät enkelit eivät voi enää langeta, eivätkä langenneet enkelit katua.

Ortodoksisessa veisussa nimitetään Jumalanäitiä Neitsyt Mariaa “kerubeita kunnioitettavammaksi ja serafeja verrattomasti jalommaksi”. Tämä johtuu siitä, että uskomme mukaan Maria on jo nyt siinä tilassa, johon Jumala alussa loi ihmisen -enkeleitä korkeammiksi.

1 tykkäys

En tiedä kuinka viralliset kirkot suhtautuvat näihin tapauksiin, mutta aika paljon kerrotaan kertomuksia siitä kuinka enkeli suojasi onnettomuudelta tai vaikka sodassa haavoittumiselta. Kertomuksissa monesti joku kuin tempaisi pois vaarasta. Miten tämän voisi selittää jos enkeli on ruumiiton? Miten ruumiiton voisi tarttua materiaa olevaan ja temmata tämän sivuun? Vai voiko enkeli ottaa välillä myös materiaalisen ruumiin kyvyn?

Suunnilleen juuri näin. Tähän voi sitten tuoda pohdinnat hengellisestä materiasta, johon @Optatus viittasi. Joka tapauksessa on ymmärrettävä, että materia ei ole vuorovaikutuksessa mihinkään, ole varsinaisesti mitään, ellei se ole myös jossain muodossa; materialla tarkoitetaan alunperin lähinnä potentiaalia omaksua jokin muoto, olla osallinen johonkin. Nykyään sitä sanaa käytetään vähän virheellisesti tarkoittamaan materian ja muodon yhdistelmiä, jotka ovat olemassa riippumatta havainnoijasta.

Minäkin voin kertoa, että olen muutaman kerran varjeltunut melko varmalta vakavalta liikenneonnettomuudelta, ja syyksi ajattelen varjeluksen, joihin Jumala käyttää enkeleitään. Mitään voimavaikutuksia ei ollut käytössä, vaan painoin jarrua vaistomaisesti tai kykenin ohjaamaan lähes mahdottomalta tuntuvassa tilanteessa.

Kyllä kai henkivalloilla on kyky vaikuttaa fyysiseen todellisuuteemmekin ja sellaisiakin kerrotaan tapahtuneen. Olipa vaikutuskeino mikä tahansa, Jumala on lähettänyt enkelinsä toimimaan tavalla tai toisella.

1 tykkäys

Uskontunnustus:
Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

Minusta tämä selittää asian hyvin selvästi.

Nimenomaan näin, aina tarvittaessa.

Palaan vielä tuohon että enekeleitä ei ole luotu JUmalan kuvaksi niin kuin ihmistä. En ymmärrä mitä virkaa persoonalla tai persoonallisuudella on enkelien tapauksessa. Ne ovat kun Jumala kutsuu ne tehtäviinsä. Niillä ei ole mitään omaa agendaa.

D

SInulle on osoitettu aika selvästi, että enkelit ovat persoonia. Kun luet viestejä huomaat, että tätä on yritetty sinulle selvittää. Myös kristittyjen kokemus puhuu tämän puolesta, että enkelit ovat persoonia.
Voitko sinä nyt puolestasi osoittaa Raamatusta, että enkelit eivät ole persoonia ja jos ne eivät ole persoonia niin mitä ne ovat.

Uskontunnustuksia on erilaisia, joissakin käytetään ruumiin ylösnousemusta, toisissa puhutaan kuolleiden ja elävien ylösnousemuksesta, Romanum puhuu lihan ylösnousemuksesta ( sanaa liha käytetään tarkoituksellisesti gnostikkoja vastaan).

Sinänsä apostolinen tunnustus ei ota kantaa enkelien olemukseen. Hengellistä tulevaa ruumista kuvataan vaikkakin vaikeaselkoisesti 1 Kr 15:35-58. Paavali käyttää sanaa liha, " liha ei voi periä Jumalan valtakuntaa", silti esim Romanum käyttää sanaa " lihan ylösnousemus" näin provokatiivisesti on vastustettu gnostilaisuutta. Luterilaisina meillä ei ole tuota tunnustusta.

Ikoneissa jopa aurinko, kuu, tähdet, joet, meret ym. kuvataan joskus persoonina maalaamalla niille kasvot. Patriarkkamme neuvonantaja i. John Chrysavgis puhui tästä juuri pappispäivillä viime kuussa Joensuussa.