HS: Samaa sukupuolta olevat pääsevät pian vihille myös Tuomiokirkossa


#185

Mutta minkäs teet, kun ei löydy selvää enemmistöä kumpaankaan suuntaan?

Itse olen sitä mieltä, että evl kirkko on itse päättänyt 3/4-enemmistösäädöksestä opin muutokseen, ja vaikka nykyistä oppia ei ole kai koskaan ekpslisiittisesti päätetty, se on kuitenkin voimassaoleva oppi kunnes toisin päättävät.

Toisaalta on tavallaan hassu ajatella, että 2/3-enemmistö voisi haluta muutosta, mutta määrävähemmistö voisi estää sen rajattoman pitkään.


#186

Kunpa näin olisikin. Toivoisin, että sooloilevat papit pantaisiin pois ensimmäisinä, mutta pahoin pelkään, että kaikki muut pannaan pois ennen heitä.


#187

On sinänsä jo kyseenalaista, näin perinteistä käsitystä kirkosta ja uskosta edustavan mielestä, että kirkko voi muuttaa oppiaan millään äänestyksellä. Jos poliittisesti tarpeeksi aktiiviset ihmiset äänestäisivät sellaisen kirkolliskokouksen, jossa enemmistö olisi sitä mieltä että ei sovi opettaa julkisesti mitään mikä on ristiriidassa yleisen mielipiteen kanssa - esim. Jumalan olemassolosta, Jeesuksen merkitykestä, ikuisesta elämästä yms. - niin periaatteessa äänestyspäätös saattaisi muuttaa koko kirkon agnostiseksi tai ateistiseksi.

Eli demokraattisen ja ei-hengellisen näkökulman - jota edustat - sijasta ajattelen, että päinvastoin: 3/4 on liian vähän eikä liian paljon. Parasta olisi jos täyttä yksimielisyyttä edellytettäisiin opin muutoksissa.


#188

Kiitos korjauksesta. Olin näköjään pihalla.


#189

Tämäkin on kyllä totta. Ja periaatteessahan valtavirran kristillisyydessä ei milloinkaan sanota, että oppia muutetaan. Se verhotaan termiin ‘opin tulkinta’, ‘tarkentaminen’ tai jotain vastaavaa.

(Valtavirran ulkopuolellahan ainakin mormonit opettavat, että profeetan ilmestykset voivat todella muuttaa oppia. Missään ei liene kerrottu, että oppia voi muuttaa enemmistöpäätöksellä.)


#190

Asialla on merkitystä, mutta ei uskonnollisten toimitusten suhteen.
Pappisvirka on puhtaasti hengellinen virka. Lähin vertailukohta sekulaarilta puolelta olisi kaiketi yliopistojen dosentuurit, jotka tuovat joitakin oikeuksia tiedemaailmassa, mutta eivät muodosta palvelussuhdetta.
Luterilaisen kirkkomme papinvirka muodostaa virkamiesoikeudellisen virkasuhteen, mutta julkisen vallan käyttö ei ole sen laajempaa kuin mitä on ortodoksisen kirkon papilla.

Avioliittoon vihkiminen on luonteeltaan viranomaisen myötävaikutuksella tehty yksityisoikeudellinen toimi. (KHO:2003:69). Vastaavaa voisi todeta kastettujen lasten nimien toimittamisesta väestörekisteriin merkitsemistä varten. Molemmissa tapauksissa virkavastuulla on siis tarkistaa yksityisoikeudellisen toimen lainmukaisuus. Siis kyse on jokseenkin samasta asiasta, kuin mitä on kyse laillistetussa kaupanvahvistuksessa.