Julkinen uskosta kertominen ja usko


#124

Mitä sinä ymmärrät tämän olevan?


#125

Ehkä se täytyy Jumalan avata tuo käsite ja asia ymmärrykselle, jotta sen kunnolla ymmärtää. En jaksa tehdä selontekoa.

Lue vaikka Bo Giertzin kirjoja, niin hän tätä asiaa hyvin avaa.


#126

Ajattelisin, että Bo on tarkoittanut tuolla termillä itsekkyyden hidastavan meissä Jumalan toimintaa? Mutta itse ketjun aiheeseen sanoisin että Jumalasta kertominen on hengen työ ja siksi sellainen uskova, joka on vielä hyvin lihallinen, ei itseasiassa vie evankeliumia eteenpäin, koska hänellä on kovin lakimainen käsitys. Hän kertoo noin vähän karrikoiden sanoen lähimmäisilleen, että “lopettakaa tupakanpoltto, viinanjuonti, muistakaa kammata hiuksenne ja niistää nenänne”, ja sen hän käsittää evankeliumiksi. Hän ei vielä ymmärrä, että pelastus on jo valmiiksi hankittuna Kristuksen teossa, eikä sitä enää voi ansaita millään itse asiassa hyvilläkään teoilla, vaikka ne yhteiskunnallisessa mielessä ovatkin arvokkaita ja Jumalan tahtomia.


#127

Komppaus tälle. Evankeliumia voi helposti viedä eteenpäin väärin luoden siitä lähinnä luotaantyöntävän karikatyyrin.


#128

Apt. 1:8, “Vaan teidän pitää saaman Pyhän Hengen voiman, joka on tuleva teidän päällenne, ja teidän pitää minun todistajani oleman, sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa, ja sitte maailman ääreen”. Biblia 1776 mukaan.

Tässä on kaksi osaa, jotka edeltävät uskosta kertomisen perusteita.

  • Te saatte Voiman, päällenne
  • Te tulette olemaan minun todistajani

Nämä kaksi perustusta on tärkeimmän päällä, vt. Jeesuksen sana Nikodemukselle Joh. 3:5, “Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”.

Jeesus itse varustaa todistajansa, eli he eivät tee/ole sitä omassa inhimillisessä voimassaan. Hänen omansa ovat Pyhästä Hengestä, Ylhäältä syntyneitä. Muita Jeesus ei vyötä, pue tehtävän edellyttämään varustukseen, eli kasta Pyhällä Hengellä ja tulella.

  1. Kor. 6: 1 “Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi”.

Kaiken perusta on olla Kristuksessa, Hän meissä. Se on todistus, mutta Armo, jonka olemme vastaanottaneet ei jätä meitä toimettomiksi.


#129

Kyllä. Hän varustaa kirkkonsa armolahjoilla omassa järjestyksessään. Niinpä se, mitä ihminen saa esim. mirhavoitelun sakramentissä, ei ole saatavissa mitenkään muuten - ei sittenkään, vaikka ihminen kuinka pitäisi itseään “voideltuna” omassa mielikuvituksessaan.


#130

Timo,

Raamatussa ilmeisesti on kirkkosi löytänyt jotain perustetta tähän, — vai perustuuko johonkin sen ulkopuoliseen? Tarkoitan tietysti mirhavoitelun sakramenttia.


#131

Kaikkihan perustuu Raamatun ulkopuolella tapahtuneisiin asioihin. Ilmoitus on annettu niissä teoissa, jotka tapahtuivat ennen kuin yhtäkään Uuden testamentin kirjaa oli kirjoitettu.

Viisaat toivat Jeesukselle mirhaa jo talliin. Niinpä hän pyhitti sen, ja jokainen kirkkoon liitettävä saa Pyhän Hengen lahjan sinetin samanlaisella mirhalla kuin mitä Herramme itse sai vauvana.

Mirhallavoitelutoimituksen juuret ovat kättenpäällepanossa: kun piispat eivät enää itse päässeet jokaiseen kirkkoon liittämiseen mukaan, he antoivat siunauksensa merkkinä seurakuntiensa papeille mirhaa, jolloin piispallinen siunaus tuli konkreettiseksi toimitukseen mukaan heidän fyysisestä poissaolostaan huolimatta.

Näin Jeesus on pyhittänyt ihmisten hänelle tuoman lahjan ja tehnyt siitäkin kirkolleen hengellisen aseen. Maallisesti ajatteleva pitäisi tietysti turhuutena sitä, että maailmankaikkeuden Luojalle annetaan lahjaksi kosmetiikkaa - aivan kuin hän muka tarvitsisi hyväntuoksuisia öljyjä.


#132

Raamatullisuus on koko Raamattu, koko ja kaikki Totuus.

Johanneksen evankeliumin 14 luvussa Jeesus itse kertoo koko Jumaluuden ja sen olemuksen ja miten kaikki kolme Jumalan olemusta on yksi, yksi Jumala.
Joh. 14:
10, Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.
16, Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
17, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
26, Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
Joh. 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Nämä Johanneksen evankeliumiin kirjoitetut Jeesuksen sanat ovat täydellisessä yhteydessä Vanhan Testamentin kanssa, vt. Jesajan, Jeremian, Hesekielin, Jooelin jne., ilmoitus Jeesuksen tulemisesta, ja Pyhästä Hengestä, esim. Hes. 36:25,26.

Alkuseurakunta, Jerusalemista v. 33 lähtien, julisti Evankeliumia niiden ilmoitusten mukaan, mitkä ennustivat tuota päivää, kun Pyhä Henki alkoi vuotamaan kaiken lihan päälle, niinkuin Jooel. Jesaja ja Hesekiel profetoivat, vt. Apt. 2:16, 17.

Vanha Testamentti on varjokuva Uudesta Testamentista, eli kuva tarkentuu. Tarkentui Jeesuksen syntymällä, hänen toiminnallaan ja ristinkuolemallaan, mutta ei muutu, eikä tarvi lisäyksiä.

1Joh 2:
20 Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.
27 Mutta te- teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

Uskoontullut ihmisellä on voitelu Pyhältä ja tuo voitelu pysyy ja korreloituu: “… hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.”

Raamatussa on jo otettu huomioon voitelu ja annettu se uskoville. Sitä ei tarvi parannella.

Kun berealaiset kuuntelivat Paavalia ja Siilasta, he tutkivat Kirjoituksista, Vanhasta Testamentista, oliko heidän julistuksen Kirjoitusten mukaista.
Siksi Jeesuskin nuhteli kirkollista tietämystä, koska se muutti, poisti ja lisäsi Kirjoituksiin tulkintoja, jotka veivät pois Kirjoituksista.
Kun Jesus lupasi Opastajan, kaikkeen Totuuteen, Hän, Pyhä Henki ei odottanut Uuden testamentin kokoamista.


#133

Näin ei sanota Raamatussa.


#134

Raamattu, Sana, Jeesus on kokonansa Totuus, vt. Ps. 119, KK33:
160 Sinun sanasi on totuus, (heb. roshe) ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.
Tämä on käännetty KK92, “… Totuus on sinun sanasi perusta”

Sama idea on katolisissa käännöksissä, kuten The CTS New Catholic Bible (2007), ‘your word is founded on truth’.

Vaikuttaa ikäänkuin ‘riittävän’ hyvältä ja oikealtakin, kun sanotaan, että “Totuus on sinun sanasi perusta”. Eli on jotain suurempaa kuin Sana, jonka päällä Sana, Jeesus, on.
Kun Raamattu on vain yksi totuuden päällä olaeva elementti, niin siihen voidaan lisätä muutakin.
Uskoisin, että juuri tätä varten on kaikkialla Raamatussa kirjoitettu, että Sana on Totuus ja Kallio, jonka päälle rakennetaan. “Lisätotuuksien” varalle on Jumalan antamien käskyjen koskemattomuudesta annettu jo Mooseksen kautta, 5.Moos. 12:32 ja samasta muistutettu vielä viimeisissä Ilmestyskirjan jakeissa, 18 ja 19. Eli älkää ottako pois, lisätkö tai muuttako. - Mielestäni kirkkolaitokset ovat tehneet omat ‘tiekarttansa’, mitä Totuudessa, ‘sola scriptura’ssa’ vaeltamiseen tulee.