Kaikki eri sovitusopit

Katsoin Wikipediasta kuusi eri teoriaa sovituksesta. Ensin luettelen ne äkkiä.

Eli 1) satisfactio vicaria, jossa Kristus antaa kuuliaisuudellaan Jumalalle sen kunnian, mitä ihmiskunta ei kykene antamaan. Tai 2) penal substitution, jossa Kristus kuolee ihmiskunnan puolesta, koska kuolema on rangaistus kapinasta Jumalaa vastaan. Tai 3) moraalisen vaikutuksen teoria, jossa Kristuksen elämä ja esimerkki, huipentuen kuolemaan ristillä, inspiroi ihmisiä pyhyyteen. Se, kuka tarpeeksi inspiroituu (tai kuolee tarpeeksi inspiroituneena), pelastuu.

Sitten on 4) lunnassovitus, jossa Jumala ehdotti saatanalle vaihtokauppaa, Kristus vastaan ihmiskunta. Mutta homma kostautui kun Kristus nousi kuolleista ja saatanalle ei jäänyt mitään. Sitten on 5) rekapitulaatio, eli Kristus elää täydellisen ihmisen elämän ja siten osoittaa, että ihmisen muoto ei ole este Jumalan mielen mukaisuudelle. Ja 6) syntipukkiteoria, jossa ryhmän taipumus nähdä paha yhdessä jäsenessä ja lynkata hänet kaikkien ryhmän ongelmien edustajana ei olekaan langenneen ihmisen kyhäelmä, vaan sovituksen mekanismi, jonka kautta ihmisten syntisyys siirtyy Kristukseen.

Kommentoin näitä nopeasti. Malliin 1) olen sillä kannalla, että ihminen antaa Jumalalle kunnian hyväksymällä oman kuolevaisuutensa rangaistuksena kapinasta, jossa hän on väistämättä osallinen. Tässä yksittäinen ihminen on kuuliainen kuolemaan saakka, mutta se on mielekästä vain ylösnousemuksen valossa. Eli pelkkä kuuliaisuus on jokaiselle lopussa pakollista, mutta se ei ihmistä pelasta. Jokainen polvi tulee notkistumaan. Eli Kristuksen kuuliaisuuden en katso sinällään tai itsessään olevan mikään maksu mistään tai mikään sovituksen aines.

En usko, että 2) Jumala tarvitsee mitään rangaistusta. Ihminen saa rangaistuksensa kuolemassaan, jonka jatko on kadotus. Ihminen ei muutu sen seurauksena Jumalan mielen mukaiseksi, että Kristusta tai ihmistä itseään tai mitä tahansa muuta elävää rangaistaan. Iso ero näissä käsityksissä on muutenkin siinä, että onko ihmisen suurin ongelma a) synti (eli olemuksellinen ero Jumalasta) vai b) laki (yksittäiset väärät teot ja niistä kertyvä velka). Eli a) ihmisen kyvyttömyys ja haluttomuus suuntautua kohti Jumalaa vai b) Jumalan viha ihmistä kohtaan. Vihan voi lepyttää kohdistamalla sen johonkin sopivaan sijaiskohteeseen. Joku skientologi voisi heittää, että Jumala räjäyttää vaikka planeetan kaukaisessa galaksissa ja lepyttää sillä vihansa. Mutta ihmisen olemuksellinen ero Jumalasta tarkoittaa, että ihmisessä pitää tapahtua tai Jumalan pitää saada ihmisessä aikaan joku laadullinen muutos.

En usko, että 3) sovitus tai pelastus perustuu moraalisen esimerkin noudattamiseen. Mutta uskon, että ihmistä estää antamasta kunniaa Jumalalle se, että ihminen pakenee tietoa omasta kuolevaisuudestaan. Jos Jumala tulee esikuvaksi ja kanssakärsijäksi kuolemassa, tämä pakenemisen taipumus on mahdollista voittaa. Laki tarjoaa ihmiselle tiedollisen apuvälineen katsoa kuolemaa kohti. Kun taas rohkeus siihen edellyttää evankeliumia eli lupausta ja todistetta ylösousemuksesta (eli saarnattu evankeliumi ja tyhjä hauta).

Joh. 3:14 pitäisi minun mielestäni olla oikeasti pienoisevankeliumi. Ei Joh. 3:16, joka on vain viittaus edellä sanottuun.

En myöskään usko 4) mihinkään transaktioon Jumalan ja saatanan välillä. Uskon, että saatanan rooli on olla jonkinlainen ylinarsisti, joka 1Moos. alussa käynnistää ihmiskunnan “vyöryn” kohti omaa ajatteluaan. Ihmiskunnan ongelma ei ole saatanan “omistajuus” ihmiskuntaan, vaan ihmiskunta on kapinassa ilman mitään erityistä “omistajuutta”. Ennemmin niin, että kapinan jatkamisesta vasta seuraa alati lisääntyvä “omistajuus”. Ihmiskunnan ero Jumalasta poikii lisää eroa. Jumalan interventiot voivat hidastaa vyöryä, mutta on mahdotonta kokonaisuutena kääntää sitä.

Ihminen suuntautuu edelleen kohti hyvää, mutta aiheuttaa sillä pahaa, koska käsittää hyvän joksikin muuksi kuin Jumala. Eli vaikka turvallisuus ja hyvinvointi olisivat sinänsä hyviä, niin ihminen tavoittelee niitä keinoilla, jotka uhraavat tai tuhoavat jotain muuta hyvää. Tämä toimii kierteen tavoin. Jos ihminen asettaa tähtäimensä Jumalaan asti, hän altistuu laille ja näkee itsensä kuoleman omaksi. Vain kaventamalla ja lyhentämällä tähtäintään johonkin rajalliseen, hetkelliseen ja väliaikaiseen hän saattaa pitää kuoleman poissa näköpiiristään. Ja sen pahan, mitä hänen rajallisen hyvän tavoittelunsa aiheuttaa.

En usko, että 5) pelkkä rekapitulaatio vaikuttaisi millään tavalla pelastavasti. Sama ongelma kuin moraalisessa esimerkissä. Ei ole sellaista asiaa, mikä vaikuttaisi rekapitulaation kautta tuotetun lunastuksen tulemisen yksittäisten ihmisten osaksi. Eikä ole mielekästä käsitellä ihmiskuntaa tässä pelkkänä massana, joka voisi suuntautua Jumalaa kohti vain käsittämällä Jeesuksen kuninkaakseen. Ihmisen motiivit olisivat edelleen sekalaiset, luottamus Jumalaan vajaa ja fokus ajallinen. Eli ihminen vain sokeutuisi omalle synnilleen. Tämä on käytännössä se, miksi menestysteologia johtaa moraalisiin katastrofeihin.

Uskon, että 6) ihmiskunnan taipumus lynkata syntipukkeja on oire sen kollektiivisesta lankeemuksesta ja samaan aikaan sen tapa pitää kuolema väliaikaisesti loitolla, siirtämällä paha ja kuolema rituaalisesti lynkattavaan. Jeesus joutuu mekanismin kohteeksi (vrt. Kaifaan sanat), mutta kumoaa ja osoittaa sen tehottomaksi nousemalla kuolleista. Jos elämä on lahja, kuten ylösnousemus osoittaa, niin ei ole tarpeen ylläpitää mekanismeja, joiden peruste ja (nyt menetetty) oikeutus on, että lahjaa ei riitä kaikille. Lynkkaaja, eli tavallinen langennut ihminen, joka meille esitellään Kainin hahmossa, ei usko elämään lahjana. Lynkattavaan samaistuvalle se taas tarjotaan lahjana, mutta todella vain vastineeksi lynkattavan osaan suostumisesta. Ja koska ihminen kuolee kuitenkin, ei hän häviä tässä kohdassa mitään.

Ihminen siis antaa Jumalalle kunnian tunnustamalla, että ihmiskunta on kuolemaa kohti kulkevien lynkkaajien joukko, jolla on jatkuva tarve “poistaa paha keskuudestaan”, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämä johtuu siitä, että ratkaisu hyvän puuttumiseen ei ole siirrellä puutetta sinne tänne, vaan saada hyvää jostain poistamaan puute. Hyvän ainoa lähde on Jumala. Mutta ihminen on jo kuoleman alainen, joten on mahdotonta erottaa ihmistä tämän elämän aikana ihmiskunnan kollektiivisesta puutteellisuudesta ja pahuudesta. Tästä johtuen kuolema on välttämätön välietappi.

Tästä johtuen sovituksen keskeisin idea ja samaan aikaan siis lain ja armon yhteispelin leikkauskohta on johtaa ihminen Kristuksen jälkiä pitkin kuolemaan, jotta jäljet siitä jatkuisivat ylösnousemukseen.

Uskon, että paras sovitusoppi on sellainen, mikä kykenee keräämään kaikki todeksi tiedetyt asiat saman sateenvarjon alle. Tässä yksi, mikä summaa paljon edellä sanotusta.

Luuk. 23:39 Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: “Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä.” 40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? 41 Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." 42 Ja hän sanoi: “Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi”. 43 Niin Jeesus sanoi hänelle: “Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.”

1 tykkäys

sy101.de.christo.pdf (47,8 Kt)

Prof Miikka Ruokasen luentomatskua mm. eri sovitusopeista.

1 tykkäys

2 viestiä siirrettiin toiseen ketjuun: Offtopic-aarrearkku

Ikuiselta tuskalta välttymiseen ja ikuiseen iloon pääsemiseen kaksi ajatusta.

Ensimmäinen, ja vähemmän merkitsevä, on että lakkaa ajattelemasta ikuista tuskaa jonain ulkoisena tai ylimääräisenä asiana, minkä joku tekee vihassa tai kostonhimossa. Sitä ei tarvitse ajatella edes rangaistuksena. Se on seuraus jostain, ja sillä tavalla se toimii rangaistuksena. Mutta ei ole sellaista mahdollisuutta, että ihmisellä menisi muuten hyvin, jos vain Jumala jättäisi ihmisen rauhaan tai jättäisi rankaisematta.

Ikuinen tuska on vain se, että ihmisen nykyinen tuska saavuttaa täyden mittansa. Jos nyt on yksin, niin ikuisessa tuskassa on täysin yksin. Jos nyt kokee epäonnistuneensa, niin ikuisessa tuskassa tietää epäonnistuneensa täysin.

Toinen, tärkeämpi näistä, on pahan välttämisen sijaan tavoitella hyvää. Tässä on tärkeintä se, mikä on ihmisen käsitys hyvästä. Jos se on täysi pankkitili ja ihmisten suosio, niin sellainen on ulkoista. Sinänsä ulkoinen ei ole suoraan paha, vaan raha ja suosio voivat olla myös neutraaleja. Ongelma tulee siitä, että pidemmän päälle jos on olemassa korkeampi, parempi tai suurempi hyvä, niin siitä osalliset eivät kykene kokemaan yhteyttä sellaisen kanssa, joka on jäänyt kiinni alempaan hyvään.

Ihmiset hankkiutuvat aina yhteyteen sen hyvän perusteella ja sen hyvän ympärille, mikä heille on tärkeintä. Tämä voi tapahtua monella tasolla. Voi olla joku, jolla on rahaa ja valtaa, mutta joka silti huolehtii perheestään. Kaiken aikaa taustalla on kuitenkin voimassa se, että toinen kahdesta hyvästä menee aina toisen edelle.

Ajatus on, että jos ihminen etenee tavoittelemaan aina vain suurempia hyviä asioita, niin lopussa hän yrittää tavoittaa Jumalaa jossain muodossa. Joko täydellisenä älynä, täydellisen moraalin tarjoajana tai täydellisen tiedon tarjoajana. Tai täydellisen rauhan tai täydellisen yhteyden. Seuraavaksi ihminen ymmärtää, että täydellinen äly, täydellinen kuri, täydellinen ykseys tai täydellinen rauha voivat olla hänen omia ajatuksiaan. Ihminen helposti kykenee tavoittelemaan “totaalista” jotain yksittäistä asiaa muiden hyvien kustannuksella. Mutta jos hyvistä asioista pitäisi saada toteen elävä yhdistelmä, on ihmisellä jo paljon suurempia vaikeuksia.

Eli ihminen voi tehdä Jumalan jollain tavalla omaksi kuvakseen ensin. Sitten tulee se tilanne, jos ihminen on rehellinen, että on liikaa muuttujia. Eli ihminen jää aina vajaaksi ja rajalliseksi, eikä kykene saavuttamaan hyvää sillä tavalla kuin tahtoisi. Lopputulos on joka tapauksessa se, että kun ihminen on tarpeeksi viisastunut hyvän olemuksesta ja luonteesta, hän tietää kaiken aikaa jäävänsä siitä kauemmaksi.

Tässä ei pidä ajatella, että hyvä olisi aina joko täysin ihmistä itseään koskeva. Tai vaihtoehtoisesti jotain, mitä ihminen tekee muille, ollakseen heidän silmissään jalo, viisas, antelias tai sankarillinen. Eli hyvä ei ole omistus tai rooli. Jossain vaiheessa ajatus tai ymmärrys hyvästä alkaa koskea ihmisiä ja ihmisten välisiä suhteita. Siinä vaiheessa viimeistään ongelma tuntuu mahdottomalta ratkaista. Samaan aikaan pätee myös se, että yksilökin tarvitsee toisia ollakseen heille jalo, viisas tai antelias. Tai voidakseen antaa toiselle sen ilon, että toinen saa olla jalo, viisas ja antelias.

On olemassa käsittämättömän paljon käsittämättömän hienoa ja vaikeaa hyvää, mihin ihmiset kykenevät vain hetkittäin ja rajoitetusti tai eivät ollenkaan. Ihmisen on vaikea käsitellä oikein omaa onnellisuuttaan. Vielä vaikeampaa on käsitellä oikein jonkun toisen onnellisuutta.

Eli voi 1) unohtaa ajatuksen, että kyse olisi rangaistuksen pakenemisesta tai välttämisestä. Ja 2) alkaa ajatella, että kyse on hyvän tavoittelemisesta ja siihen kykenemättömyydestä. Miksi sinä siis yleensä edes tahtoisit tuntea Jumalan? Jos ei Jumala edusta mitään noista hyvistä asioista, tai lupaa niitä (Vuorisaarnassa tai Ilmestyskirjassa), niin ei pelkkä rangaistuksen välttäminen tietenkään ole riittävä motiivi silloin. Mutta jos Jumala edustaa, niin asia on kokonaan toinen.

Ainoa neuvo, minkä mihinkään rukoukseen voin antaa, on se, että on rehellinen. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Ja parempi on se, että yrittää, kuin että ei sano mitään ollenkaan. Rukouksen yksi ajatus on, että siinä ihminen oppii oman äänensä kuulemisesta enemmän kuin välttämättä tahtoisikaan. Eikä se lopu koskaan.

2 tykkäystä

Taustana “lynkkaukselle” ei kuitenkaan ole Kainin tarina, vaan Yom kippur-juhla. Yom Kippur (sovituspäivä) on 40-päiväisen parannuksenteko-jakson huipentuma, vuoden pyhin päivä. Sanan ‘kippur’ juuri periytyy sanasta ‘kofer’ (lunnas). Tätä sanaa on käytetty Psalmissa 49:7 rinnastaen sen ”lunastamiseen” (sovitus antamalla sijaisuhri). Sama juuri esiintyy myös sanoissa ‘Kapparah’ (sovitus, peitto, suoja, puhdistus, anteeksianto) ja ‘Kapporet’ (liitonarkin kansi).

Ylipapin tuli arpoa 2 vuohta, toisessa arvassa luki ‘HERRAlle’ ja toisessa ‘Azazelille’. Herralle arvottu vuohi uhrattiin syntiuhrina kansan puolesta, ja Azazalin vuohen sarviin sidottiin punainen lanka ja jätettiin ilmestysmajan pihan portille. Vrt engl ‘scapegoat’, pakovuohi, mutta suom ‘syntipukki’, mielenkiintoinen näkökulma…

Ylipappi uhrasi suitsukkeita ja astui Kaikkein Pyhimpään puhutellakseen Herraa nimeltä (vuosittain ainoastaan tänä päivänä), ja pirskoakseen arpomansa vuohen uhriverta liitonarkin kanteen kansan syntien sovitukseksi. Sitten hän säästi toisen uhrivuohen, päästäen sen vapaaksi leirin ulkopuolelle.

Veri-verestä on Kirjoitusten uhrijärjestelmän ydinteema. Sana ‘korban’ (uhri) tulee juuresta ‘karov’ (vetää vierelle, tulla lähelle). Uhraaminen on rituaalitoimitus, jolla syntinen puhdistetaan, jotta hän voi tulla lähelle Pyhää Jumalaa. Jumala asetti uhriveren sovituksen välineeksi jo luomiskertomuksen yhteydessä vaatettaessaan Aatamin ja Eevan. Myös uusi testamentti vahvistaa, ettei ilman verta ole sovitusta.

Yom Kippur on selkeä esikuva myös myöhemmistä Golgatan tapahtumista. Vanhassa liitossa veri vain peitti synnin, uudessa liitossa veri poistaa sen kokonaan.

hebrealaiskirje viittaa Yom Kippurin vuohiuhriin ”kun Messias ilmestyi tulevien hyvien asioiden ylipappina… hän meni kaikkein pyhimpään, ei vuohien ja vasikoiden verellä, vaan omallaan varmistaen meidän ikuisen lunastuksen”. Ja niinkuin hebrankielen mukaan molempien vuohien uhri muodosti ”yhden uhrin”, samoin Messiaan uhri kattoi molemmat ulottuvuudet: Hänen verensä oli ”HERRAlle”, ja hänet itse karkotettiin ”Azazelille”, kantaen syntimme ulos leiristä.

uuden testamentin kirjoitusten painotus Messiaan merkityksestä ”Jumalan karitsana” (eli viittauksena pääsiäisen uhreihin), on hämärtänyt ymmärrystä Messiaasta myös ”Jumalan vuohena”. Pääsiäisen tarkoitus oli-ja-on vapauttaa ”egyptin orjuudesta” (synnin ja kuoleman laista, saatanan vallasta). Yom kippurin merkitys on ”puhdistus” (parannuksenteko, hengellinen kasvu, kilvoitus), ja eskatologisessa mielessä tuhatvuotisen kuningaskunnan perustaminen (saatanan sitominen ihmiskunnan kiusaajana).

2 tykkäystä

Minusta kyllä oikein mikään noista Thinkcatin vaihtoehdoista ei vastaa perinteistä tomistis-katolista tapaa ymmärtää asia. Nyt juuri ei ole aikaa kaivella lähteitä, mutta ehkä joku löytää tähän senkin?

1 tykkäys

Itse olin aikoinaan Ruokasen luentokurssilla aiheesta, ja pidin kurssia ihan onnistuneena. Siellä luimme Christus victoria ja muita tekstejä - materiaalinippu on jossain edelleen tallessa. Sen jälkeen olin Veli-Matti Kärkkäisen pitämällä luentokurssilla aiheesta, ja tajusin, että Ruokasen kurssi oli siihen verrattuna köykäinen. Kärkkäisen kirja sovitusopista (ks. alla), tai oikeastaan sen käsikirjoitus, oli luentomateriaalin pohjana. Hän esitteli mallit seuraavan luettelon avulla:

  • Christus Victor Model: (a) as recapitulation (Irenaeus) (b) as ransom (Gregory of Nyssa, Origen)
  • Satisfaction Model (Anselm of Canterbury)
  • Moral Influence Model: (a) by Petrus Abelardus, (b) by Socinians, © by Liberal Protestantism, (d) by Unitarians
  • Penal Substituion Theory: (a) by reformers, (b) by Charles Hodge

Christ and Reconciliation. Volume 1 of Constructive Christian Theology for the Church in the Pluralistic World. Grand Rapids: Eerdmans, 2013.

Teologit osaavat näköjään lukea monenlaisia tekstejä (Origeneeltä, Anselmilta ja vaikka keneltä) ja selvittää, millainen sovitusoppi niissä kussakin on. Voisiko joku tehdä saman Raamatulle? Maallikon silmin katsottuna Raamatussa on ihan selkeästi kehitetty sovitusoppi sielläkin; ja se on kiinnostavampikin kuin joku tuhatta tai kahtatuhatta vuotta myöhempi kehitelmä.

1 tykkäys

Kyllä nuo kaikki mallit varmaan tavalla tai toisella perustuvat Raamattuun, ja Raamatusta löytyy viittauksia monenlaisiin vivahteisiin Jeesuksen sovitustyön merkityksessä. Eikä me koskaan tulla ymmärtämään pohjia myöten, mitä Jeesus oikeasti teki meidän puolesta. Siihen liittyy monenlaisia aspekteja, joista eri asiat voivat puhutella eri tilanteissa.

1 tykkäys

Tämä johtuu siitä, että maallikko ei ymmärrä omaa ajatteluaan. Raamattu itsessään ei sisällä mitään valmista sovitusoppia. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että jos tekstin on tarkoitus puhutella lukijaa tai vaikuttaa lukijaan, niin lukija on silloin keskeinen osa yhtälöä.

Jos lukijalla on epärealistinen kuvitelma itsestään jonkinlaisena riippumattomana älynä, niin silloin hän kuvittelee, että kaikki tekstit ovat vain tietokoneen ohjelman tapaisia luetteloita, jotka hän voi tutkia askel kerrallaan ja saada tuloksen hieman matematiikan tehtävän tyyliin.

Mitä paremmin ihminen tuntee itsensä, siinä langenneen tilansa, rajallisuutensa ja conditio humanan, eli mitä parempi käsitys hänellä on ongelman laadusta ja ratkaisun laadusta, eli omasta riippuvuudestaan ja Jumalan hyvyydestä, sen laadullisesti parempi on hänen käsittämänsä sovitusoppi. Samaan aikaan hän hylkää niitä sovitusoppeja, jotka on joku “riippumaton ajattelija” tehnyt siitä lähtökohdasta, että ihminen on pelkkä tietoa prosessoiva riippumaton ja ideaali äly.

Moni virheellinen sovituskäsitys lähtee ihmisen olettamisesta olemuksellisesti riippumattomaksi. Yksi tällainen on ihmisen tahdon korostaminen, jossa ihminen vain “veikkaa Jeesusta” tai “julistaa Jeesuksen edustajakseen” ja sitä kautta on “äänestänyt” itsensä pelastukseen. Toinen on se ajatus, että ihmisen ongelma on pelkkä syyllisyys Jumalan edessä, ja että kun se on kuitattu, niin ihminen on vapaa. Kolmas on älyllinen riippumattomuus. Esimerkiksi kalvinistinen ajattelu on tästä lähtöisin. Siinä pelastuksesta tulee täydellistä ohjeiden tottelemista ja ihanteellinen pelastunut ihminen on jonkinlainen “Jumalan robotti”.

Raamatun teksti tarjoaa eri asioita eri ihmisille. Tämä johtuu siitä, että huonosti itsensä tunteva ihminen ei tiedä tarvitsevansa joitain asioita, ja siksi ei näe Raamatun tarjoavan niitä. Jossain vaiheessa on myös selvää, ettei tarjoaja ole mikään kirja tai teksti itse, vaan Jumala, joka on tekstin takana.

Mutta jos sinulla Henrikki on esittää se kiinnostavampi sovitusoppi, niin laita se tähän. Voimme sitten kaikki esittää kysymyksiä. Pelkään vain, että tuolla asenteella Raamatusta saa irti jonkin “voi kamalaa mutta ei hätää ja hupsis” keikautuksen, jossa pelastettava ihminen on pelkkä numero, jyvä tai puuhelmi, joka siirretään kasasta yksi kasaan kaksi.

1 tykkäys

Tätä väitettä näkee usein, enkä sitä ymmärrä. Kun (näköjään) kaikki Raamatun ulkopuoliset kirjoittajat kykenevät esittämään kaikenlaisia “valmiita” sovitusoppeja, niin miksi sitten Raamatun kirjoittajat eivät siihen kykene?

(“Yksinkertaisesti?” Minusta ajatuksenjuoksusi on monimutkaista.) Tätäkään en ymmärrä. Miksi se asia, mikä tekstissä puhuttelee lukijaa, ei voisi olla kirjoittajan ilmaisema ajatus?

Jos tämä on totta, vika on Raamattua lukevissa ihmisissä eikä Raamatussa. Jos Raamatulla on mitään mielenkiintoista sanomaa, niin täytyyhän sen olla objektiivinen ja kaikille sama.

Raamattu puhuu sovituksesta aika paljon, ja luulisi näiden raamatunkohtien olevan yleisesti tunnettuja. Esimerkkejä: Room.5:6-19: “Kristus - - kuoli meidän edestämme - - olemme vanhurskautetut hänen veressään - - tulimme sovitetuiksi [Jumalan kanssa] hänen Poikansa kuoleman kautta”. Hebr.9: “Kristus - - meni - - oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.” 1.Joh.1:7: “- -Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” Ilm.5:9-10:ssä Karitsaa ylistetään näin: “sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi - -”

3 tykkäystä

Jos joku esittää Kristuksen sijaissovituksen tilalle jonkun muun opin pitäytyen siihen, niin hän ei enää ole Raamatun mukaisessa sovitusopissa, vaan kadottaa näin sielunsa. Raamattu ei alistu ihmisviisauden alle, sen tulkittavaksi, vaan tulkitsee itse itseään sille, joka turvautuu uskossa Kristuksen sijaissovitukseen.

1 tykkäys

My point exactly! Palkinnoksi saat hyvän aiheeseen liittyvän artikkelin:

Toisaalta voisi kysyä, että onko joku meistä täällä henkilönä objektiivinen ja kaikille sama? Ja mitä tarkoittaa edes objektiivinen? Sitä, että Raamattu katselee jotain asiaa, ja näkee sen aina samalla tavalla? Mutta kun lukija itse ei voi olla Raamattu, vaan lukija katselee Raamattua. Ja kuten sanoin, ja kuten tuo artikkeli valaisee syvemmin, mikään ei estä kahta ihmistä katselemasta suurta tekstiä samalla tavalla. Mutta sen edellytys on, että teksti on saanut vaikuttaa heihin samalla tavalla.

Se samalla tavalla vaikuttaminen taas ei ole mikään tavoite eikä pointti. Vaan se, että ihminen yleensä katselee tekstiä ja antaa sen puhutella itseään. Enkä tarkoita pelkkää puhuttelemista niin kuin moderni ihminen sen ymmärtää, että teksti välittää mielikuvia, jotka tulevat ja menevät jälkiä jättämättä. Vaan sitä, että kaikki suuret tekstit muuttavat lukijaa. Raamattu, jos se on suurin teksti kaikista, tekee tämän. Mutta ei tee tätä ollenkaan, jos henkilö lähtee siitä, että teksti on esine, jonka hän voi hallita. Koska silloin hän sulkee itseltään koko muutetuksi tulemisen mahdollisuuden.

Owen Barfieldin kirja Saving the Appearances: A Study in Idolatry kertoo hieman juttua käsitteistä subjektiivinen ja objektiivinen. Aikaisemmin oli niin, että asia tai aihe oli subjekti eli toimiva osapuoli. Kun taas ihminen oli objektiivinen eli objekti olemalla asian eli subjektin kohde. Eli ihminen tunsi aiheen tai kykeni käsittämään sen vain, mikäli hän oli sille soveltuva kohde.

1 tykkäys

Juuri näin, komppaan. Raamatun kirjoittajat ja toimittajat eivät olleet kyvyiltään ja ymmärrykseltään millään muotoa ylivertaisia tai erehtymättömiä verrattuina myöhempiin, jopa oman aikamme pyhiin. Hekin kirjoittivat inhimillisinä ihmisinä parhaan ymmärryksensä ja kokemuksiensa mukaan - eli aivan samoin kuin kaikki myöhemmätkin kristilliset kirjoittajat.

Raamatun sanat tai muotoilut eivät meitä pelasta, vaan Jumala. Raamatullisten ilmaisujen tunteminen ei tee kenestäkään automaattisesti puhdassydämistä.

Tuo on liioittelua. Sinänsä tärkeää on erottaa Jumala ja Raamattu eri asioiksi eli ymmärtää ilmoituksen välittyminen inhimillisten kirjoittajien kautta. Jumala halusi rosot mukaan, siksi näin. Ja ehkä myös siksi, että eri ihmisille kolahtaa eri asiat eri elämänvaiheissa ja siksi Raamatussa on kerroksellisuutta ja näkökulman vaihtumisia.

Mutta tuo ylläoleva väite ei tietenkään ole kristillisen kirkon oppi. Raamattu on erityinen ilmoitus ja sen asian vähättely johtaa ja on johtanut monenlaisiin ongelmiin. Monet yksilöt historiassa ovat olleet vakuuttuneita Jumalan heille antamasta ilmoituksesta mutta myös erehtyneet. Kirkko on kuitenkin pysynyt Raamatun erityisen ilmoituksen kannalla ja verrannut opetuksessaan myöhempiä kirjoittajia ja opettajia siihen. Siellä missä irrotaan Jumalan sanasta, ollaan omillaan. Siellä missä sanoitetaan eri aikakausille ja eri henkilöiden ja elämänvaiheiden läpi Jumalan Raamattuun tallentunutta ilmoitusta, pysyy Kristus todellisena opastajana.

3 tykkäystä

”Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu.”
”Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu.”

Minulle tuli mieleen sovituksen salaisuudesta nämä sanat. Ehtoollisessa on konkretiaa. Kristus tulee meihin ja me tulemme osaksi häntä.

Miten @Thinkcat on, oletko luterilaisen vai jonkin muun ehtoollisopin kannalla? Onko sinulla seurakuntaa johon kuulut ehtoollisvieraana?

Ei pakko ole vastata, mutta mietin näitä, koska haastat voimakkaasti luterilaisuutta.

Oma tieni on lähinnä kulkenut opillisesta oikeaan porukkaan kuulumisesta ja oikeita sanamuotoja bongaavasta luupääluterilaisesta "konkretiaa arvostavaksi messukristityksi… "
Ehkä.

1 tykkäys

Ei ole. Ilmoitus on Jumalan teoissa ja niissä jumalallisissa tapahtumissa, joissa hän on toiminut. Raamattu on niiden tekojen ja tapahtumien kuvausta ja kommentointia, ei jumalallinen ilmoitus itsessään. Jos tätä eroa ei näe, on vaarassa sortua hienostuneeseen Raamatun idolatriaan ja “bibleonlyismiin”.

1 tykkäys

Niin kuin @Anskutin sanoi, Raamatussa on monissa kohdissa erilaisia sovitusoppeja. Eri opettajat - siis Raamatun kirjojen kirjoittajat - opettavat eri tavoin, toisiaan täydentäen ja välillä myös ristiriitaisesti.

Tästä en voi kyllä olla samaa mieltä.

Joo mutta Raamattuun on talletettu se ilmoitus.
Sulla on tuo överi korostus joka muistaakseni viimeksi osoitetttiin liioitteluksi ortodoksisen kirkon toisen edustajan puolelta. Kyllä Raamattu on se erityinen lähde mihin kaikki kirkot nojaa. Ei vaihtoehdot ole nuo.

2 tykkäystä

Ihan riippumatta siitä mitä muut sanovat, olen sitä mieltä, että pyhä Raamattu ei ole ensinkään jumalallisen ilmoituksen lähde. Se on - kuten kirkko on jo jakautumattoman kirkon ajoista asti opettanut ja säätänyt - kaikessa tasa-arvoinen kaikkien niiden kuvien kanssa, jotka kuvaavat kirkon perinteen ja opetusten mukaisesti pyhiä henkilöitä ja tapahtumia, joiden yhteydessä Jumala toimi ja antoi jumalallisen ilmoituksensa ihmiskunnalle.

Tämä piti vielä todeta, kun unohtui mainita, että Raamatun korottaminen jumalallisen ilmoituksen lähteeksi johtaa helposti myös siihen epäkristilliseen harhaan, jossa Raamattu korotetaan ikonien yläpuolelle pyhien tapahtumien kuvaajana. Niinhän ei toki kirkossa ajatella, vaan ikonit ovat kaikessa tasa-arvoisia Raamatun kanssa - juuri siksi, että ne molemmat kuvaavat pyhiä jumalallisia tapahtumia ja henkilöitä kirkon kokemuksen, opetuksen ja perinteen mukaisesti totuudenmukaisella tavalla. Vain harhaoppinen korottaa toisen niistä toisen yläpuolelle ainoaksi tai “erityiseksi” lähteeksi. Ilmoituksen lähde ei niistä ole kumpikaan, koska ne ovat ihmisten tekemiä, ja erityinen ilmoitus on siinä, mitä Jumala on tehnyt ja ilmaissut. Se ja vain se on ja voi olla pyhää, jumalallista erityisilmoitusta.

1 tykkäys