Kirkko muiden maailmankatsomusten puolestapuhujana

“Passiivinen aivopesu ateisteiksi” tarkoittaa kaiketi, että jos aina vaan syödään eikä koskaan ruokarukoilla, lapset aivopestään. Tästä seuraisi, että muslimilapsen tapauksessa päiväkodin pitäisi järjestää paikalle joku muslimi rukoiluttamaan jne.

Ei tämä näinkään voi mennä.

1 tykkäys

Uskonnonvapaus tarkoittaa kaikkia uskontoja. Tuleeko siis päiväkodin kasvattaa lapsia tasapainoisiksi islamilaisiksi, buddhalaisiksi, jehovalaisiksi, mormoneiksi, kristityiksi…mutta ei tasapainoisiksi ja hyviksi uskonnottomiksi tai ateisteiksi? Ja missä suhteessa mitäkin? Vai vain valtauskontoon kasvattamista? Miten se tukisi uskonvapautta, että kasvatetaan vain yhteen uskontoon ja sen edustaman tasapainoisen ja hyvän ihmisen mallin mukaan?

Kyllä, sen mukaan, mihin vanhemmat haluavat lapsensa kasvatettavan.

2 tykkäystä

Aivan. Tuon hyväksyn vaikka pitäisin parempana että uskonnollinen kasvatus tulisi kotoa ja päivähoito ja koulu olisivat neutraaleja paikkoja. Viimeksi mainitussa ensimmäisten luokkien jälkeen tietysti yleistä tietämystä uskonnoista ja maailmankatsomuksista tulee antaa kuten muutakin tietämystä ympäröivästä maailmasta.

1 tykkäys

Päiväkoti ei voi järjestää esimerkiksi mormonikasvatusta, ellei sattumalta henkilökunnassa ole joku ko. uskonnon jäsen.

Ylipäänsä minusta uskonnonvapaus on vapaus, sellaista missä valtion on oltava poissa tieltä tai joustettava. Eri asia on vaikkapa oikeus sosiaaliturvaan, jossa pitää erikseen järjestää KELA yms.

1 tykkäys

Tämä sitten johtaa aika sekavaan tilanteeseen päiväkodeissa joissa on usean eri uskonnon lapsia.
Tai sitten pitää olla eri päiväkodit joka uskonnolle ja uskonnottomille vielä omat. Tämä taas johtaa eristäytymiseen toisin uskovista ja lisää ennakkoluuloja ja ääriajattelua muita kohtaan.

1 tykkäys

Sinulla on sitkeä harha, että olisi jotenkin neutraalia sellainen, että uskonto lakaistaan lukittujen ovien taakse ihmisten elämästä. Ei se ole neutraalia, se on erittäin arvottavaa ja vain yksi näkemys. Ja uskonnonvapaus on nimenomaisesti vapautta uskontoon, ei vapautta uskonnosta. Ihmisten uskonnollinen vakaamus on siis erityisessä suojelussa, kuten sivistysvaltiossa kuuluukin olla.

Tosiasia on tietysti se, että enemmistön ehdoilla pitää tietyssä määrin mennä. VÄhemmistöjen pitää minusta myös osata ymmärtää tämä asia. Ei voida ajatella, että kun ev.-lut. kirkon työntekijä käy siellä vierailulla, kaikkien muidenkin mahdollisten uskontokuntien pitäisi saada siellä käydä. Riittää, että lapsille, jotka eivät noihin osallistu, on järjestettynä muuta ohjelmaa.

Se, että erilaisten uskontojen annetaan näkyä kouluissa ja päiväkodeissa on tosi tärkeätä siksikin, että maassamme nykyään on tilanne, jossa on entistä enemmän eroja uskontojen, kulttuurien, kielien, etnisten taustojen jne. kanssa. Siksi niihin voidaan oppia suhtautumaan luontevasti. Meillä voi olla erilainen uskonnollinen ajattelu, mutta kaikki voivat elää rintarinnan, ja myös kristityillä suomalaisilla on oikeus uskonnonvapauteen. Asioita ei tarvitse eikä saa piilottaa.

2 tykkäystä

Muuten samaa mieltä, mutta kyllä minusta muiden kirkkojen/uskontojen edustajat voisivat kouluissa käydä mikäli heiltä resursseja ja halua siihen löytyy. Joko puhumassa samaan uskontokuntaan kuuluville oppilailleen taikka sitten kaikille yhteisesti (jolloin toki tilanteen pitäisi olla kuitenkin aika uskontoneutraali). Kannatan myös uskonnontunneille vierailevia opettajia eri kirkko-/uskontokunnista silloin, kun aiheena ovat muut uskonnot, jolloin oppilaat voisivat saada myös näiden uskontojen sisäisen näkökulman aiheeseen, ei vain enemmistökirkkokunnan tulkinnan niistä.

2 tykkäystä

Silloin kun puhutaan päiväkodeista, pitää huomioida se, että puhutaan oikeasti tosi pienistä lapsista. Päiväkoti-ikäinen lapsi ei pysty sillä tavalla lokeroimaan asioita, että olisi erikseen hengelliset asiat ja erikseen muut, vaan pienelle lapselle on vain asioita. Sen takia uskontoja ei saa päiväkodissa kokonaan siivottua näkymättömiin, ja varmasti syntyy myös tarve asiaa jollain tavalla käsitellä. Isompi lapsi tai aikuinen osaa sitten jo suodattaa sen, mistä asioista missäkin porukassa kannattaa puhua ja millä tavalla, mutta ihan pikkuinen ei vielä hahmota edes sitä, että eri ihmisillä on erilaisia ajatuksia ja tietoja. Ihan pieni lapsi luulee, että sen minkä hän on nähnyt, tietää jokainen.

Tietysti kun päiväkodissa on eri taustoista tulevia lapsia ja eri uskontojen edustajia, ei voi jokaisen lapsen kohdalla olla niin, että päiväkodissa opetetaan kaikki asiat samalla tavalla kuin kotona. Tällaisen monikulttuurisen ryhmän lapset joutuvat varsin aikaisin törmäämään siihen, että on olemassa erilaisia maailmankatsomuksia. Mutta tosiaan päiväkoti tukee sitä kasvatusta mitä kotona annetaan, eikä päiväkoti voi sen kanssa olla ainakaan ristiriidassa tai tyrmätä sitä.

4 tykkäystä

On helppoa enemmistöasemasta puhua, että mennään enemmistön ehdolla ja lopulle sitten jotain muuta. Mutta joissain päiväkodeissa tämä malli voi pian johtaa siihen, että imaami alkaa pitää opetuksiaan ja ateistit ja kristityt laitetaan sivuhuoneeseen puuhailemaan jotain muuta. On siis kristityiltä hyvin hyvin lyhytnäköistä kannattaa enemmistön diktatuuria.

2 tykkäystä

Monikulttuurisuus ei ole helppoa.

2 tykkäystä

Tuon takia pitäisikin julistautua kristityksi valtioksi, ottaa ortodoksisuus valtionuskonnoksi ja kirjoittaa Kreikan tapaan perustuslaki Pyhän Kolminaisuuden nimeen.

Olisin kyllä odottanut syvällisempää pohdintaa. Myös ratkaisuehdotukset käytännön ongelmiin olisivat olleet toivottavia. Nyt tuli vain tuollainen alentuvan hyökkäävä onelineri !

Ihmiset ovat täysin sekaisin, jos kuvittelevat pystyvänsä jotenkin tuosta noin vaan hallitsemaan kaikki filosofiat ja ajatussuunnat. Saati, että lapsella olisi mitään kyvykkyyttä tuollaiseen monikulttuurisuuteen ilman, että se merkittävästi haittaisi hänen kehitystään.

Itse olen viimeiset kymmenen vuotta laittanut valtavasti aikaa kristinuskon miettimiseen ja pohdiskeluun. Siitä huolimatta en todellakaan ole siinä joku ihmeen kaikenoppinut guru. Ja omaan ajankäyttöön, antautumiseen ja puhtaaseen lahjakkuuteen omaksua ei ole mahdollisuuksia ainakaan 95%:lla väestöstä ja alle 30 vuotiaista ei käytännössä yhtään kenelläkään.

Syvyyttä saa vain keskittymällä; ilman syvyyttä ei ole juuria; ja ilman juuria ei ole persoonallisuutta. Koko ihmisyys unohtuu latteudessa, jonka nykyinen yhteiskunta esittää olevan kaikki mitä on.

1 tykkäys

Oletko tuota mieltä myös siellä ja silloin, kun uskonnottomat ovat enemmistö? Helsingissä joissain kaupunginosissa ollaan jo lähellä sitä.

1 tykkäys

Taidetaan jo ollakin. Evlut osuus on pudonnut jo pari vuotta sitten alle 50 prosentin, enkä tiedä kuinka paljon pienuskonnot vielä paikkaavat.

Toisaalta eihän suomalaisten valtaenemmistön katsomus ole kristinusko! Se on tapaluterilaisuus, jossa kirkossa käydään hautajaisissa, lapset kastetaan, ja on sosiaalisesti hyväksyttyä mennä muuna aikana kirkkoon jos siellä lauletaan kauneimpia joululauluja.

Jos päiväkodissa on lähes yksinomaisesti sellaisia lapsia, joiden vanhemmat eivät halua näiden osallistuvan vaikkapa seurakunnan järjestämään ohjelmaan, on ihan ymmärrettävää, että sellaisen järjestäminen hankaloituu. Uskoisinpa kuitenkin, että näin ei ihan heti ole tapahtumassa ja usean suht. tasasuuruisen ryhmän kanssa toimiminen ei ole kovin vaikeata.

Luterilaiseen kirkkoon kuulumaton ei ole sama asia kuin uskonnoton. Niissä kaupunginosissa, joissa luterilaiset ovat vähemmistönä, asuu runsaasti paitsi uskonnottomia myös muiden uskontojen kannattajia. Nämä yhdessä muodostavat sen (niukan) enemmistön.

2 tykkäystä

Monet vanhemmat haluaisivat päiväkoteihin uskonnollistakin ohjelmaa, mutta eivät halua, että paikallinen luterilainen seurakunta tulee sitä järjestämään. Jos ev-lut seurakunnat saavat järjestää päiväkodeissa ja kouluissa tilaisuuksia, se pitää sallia muillekin kirkko- ja uskontokunnille.

Veljenpoikani oli Englannissa asuessaan päiväkodissa/koulussa jossa oli käytäntö, että kaikkien lasten uskontojen juhlat pidettiin. Minusta hyvä käytäntö.

2 tykkäystä