Kirkko Pridessa kuvia

Vantaan seurakunnat rinnastaa ihmiset Jumalaan: “Minä olen se, joka olen” 2. Moos 3:14. Kuvassa jossa molempia sukupuolia kuvastavat symbolit.

Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. 4 Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 2 tess 2:3-4

Kirkko ja kaupunki-julkaisun kuvissa on lainaus 2Moos.3.14 kohdasta.

“Minä olen se, joka olen”

Koen että tässä tehdään todella syvää Raamatun tekstin väärinkäyttämistä. Kuva kun antaa ymmärtää, että 2Moos.3:14 liittyy jotenkin Pride-kulkueen ideologiaan.

Kyseessä on Jumalan itseilmoitus Moosekselle, eikä mitenkään tekstiä voida “sorvata” homoideologiseen kulkueeseen.

Kirkko on langennut väärään suvaitsevaisuuteen. Ei tällä tavalla ajeta kristillistä ihmiskuvaa, avioliittoa - jonka Jumala on asettanut jo luomisessa, vain ja ainoastaan miehen ja naisen välille.

Raamatun profeetallinen teksti on tässä mielstäni kohdallaan:

Juud.1:4 “Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.” KR-33/38

Herrassa Jeesuksessa kaikki on luotu, Hänen kautta ja Häneen. Siksi jumalakuvaisuus ihmisessä on Jumalan asettamaa, ja joka sen tietoisesti rikkoo ja sitä häpäisee, kieltää periaatteessa jo Herran Jeesuksen.

2 tykkäystä

Tässä on nyt vähän niinku kaksi erillistä kysymystä sotkettu toisiinsa: voiko kirkko hyväksyä erinäisiä homopiirien ajamia asioita, ja miten laajasti mainittua 2 Moos kohtaa voi käyttää eri yhteyksissä. Väittäisin, että kohtaa on tässä käytetty väärin ja kontekstistaan irrallaan RIIPPUMATTA siitä, mitä ajattelee homosuhteista ja niiden käsittelemisestä kirkossa. Mainitussa Raamatun kohdassa puhuu Jumala, eikä sitä mitenkään voida yleistää tarkoittamaan ihmistä. Jumala on muuttumaton, mutta ihminen todellakaan ei ole. Siis ihan yleisellä tasolla. Jonkinlainen “oikeus olla oma itsensä” on teema, jota ei suoraan Raamatusta löydy, mutta toki se monissa konteksteissa on ihan kristillisen opin mukainenkin ajatus. Niissäkään yhteyksissä tuota kohtaa ei voi irrottaa kontekstistaan, eli sitä ei voisi käyttää esim. vasenkätisten oikeuksien ajamiseen.

2 tykkäystä

Ketju suljettiin automaattisesti 13 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.