Kirkkopäivillä kuohuu, juhlapuhujat peruivat tulonsa

Kommentoimassani viestissä puhuttiin nimenomaan sananvapaudesta. Kyllä se on puolustamisen arvoinen, se ei ole ristiriidassa kristillisen etiikan kanssa, ja se on kristityille sangen tarpeellinen (koska kristittyjen osana on useinkin olla vähemmistössä).

1 tykkäys

No tämän osuvuus riippuu siitä miten suhtautuu siihen minkä tasoisia nämä verratut rikkeet ovat. Ja mitä muuta tiedetään syytettyjen toiminnasta. Itse tietenkin näen vanhauskoisen papin olevan oikeutettu kertomaan teologisista perusteista sille mikä on toisille syrjintää, mikäli keskustelu olisi tarkoitettu juuri tämän pohdintaan. Arvelen myös ko pappien olevan kristinuskon edustajina hyvällä asialla vaikken itse toimisi samoin.

Lue Himangan kirjoitus Kotimaa24, 19.4.

Tässä on kohta johon viittasin. Olen samaa mieltä.

Keinot eivät pyhitä tarkoitusta. Eri puut eri hedelmiä. Sydämen usko on eri asia kuin kansallisaatetta pönkittävä ”uskonto”. Miten sopivat yhteen Kristus ja Belial? On aivan eri asiaa vastustaa islamia tai liberaalia seksuaalietiikkaa kristillisistä kuin kansallismielisistä syistä. On aivan eri asia puolustaa vapautta julistaa Jumalan Sanaa kuin vapautta sanoa rumasti. Hengen hedelmänä ei koskaan voi olla vihan lietsonta, panettelevat puheet ja mustamaalaaminen. Herra on heikoissa väkevä. Jeesuksen fokuksessa on aina kärsivä yksilö, eivät kansat ja massat.

Juuri tämän unohtivat 30-luvun kristityt, jotka löysivät fasisteista vipuvarren kommunismin vastustamiseen. Se on kristitylle väärää dopingia, kuin kuningas Saulin veljeily okkultismin kanssa. Miten kristitty voi lähteä aisankannattajaksi pimeyden voimille? Silloin suola käy mauttomaksi ja pasuunan ääni epäselväksi. Kaikista pahinta on, jos tätä kautta moni avainasemassa oleva kristitty ajautuu vääriin ympyröihin. Heidän rakkautensa kylmenee, he lakkaavat kysymästä ”What would Jesus do”.

Minua kiinnostaa tässä vain se, että ei Kirkon pidä pelätä Halla-Ahoa. Ja ei, Halla-Aho ei Kirkkoa voita jos Kirkkoa ei voita edes Helvetin portit.

D

2 tykkäystä

Pointtini oli, että kristinusko ei ole sama asia kuin suomalaisuus, tai päinvastoin. Psalmissa sanotaan “toiset luottavat sotavaunuihin ja sotahevosiin, mutta me julistamme Jumalamme nimeä”. Silti kristityt hyvin mielellään pyrkivät omimaan itselleen sotavaunut ja sotahevoset (poliittisen vallan, joka perustuu loppujen lopuksi väkivaltaan), ja sitten kun heiltä ne viedään, alkaa itku vainoamisesta.

EDIT: Profeetat puhuivat Israelista. Kirkko on Israel, Jumalan kansa, ja siinä mielessä tosiaan profeettojen huoli Israelin luopumuksesta on aiheellinen myös nyt, erityisesti kun Israel (=kirkko) luopuu luottamuksesta Jumalaan ja alkaa huorata poliittisen vallan kanssa. Profeetat eivät puhuneet suomalaisuudesta tai eurooppalaisuudesta.

3 tykkäystä

Kaikki tietävät, ettei kristinusko ole yhtä kuin suomalaisuus eikä suomalaisuus yhtä kuin kristinusko. Kuitenkin on niin, että yhteys Jumalaan, eli usko, on niin vahvasti sitoutunut mihin tahansa, mistä se sanotaan, että siitä tulee siinä määrin merkittävä tai suurin ominaisuus, että sen menettäminen on suuri onnettomuus sen menettäneelle. Analogisesti suhde on kuin terveydella sairauteen, valolla pimeyteen tai elämällä kuolemaan. Toista virkettäsi en ymmärrä ollenkaan. Kristittyjä vainotaan jatkuvasti ympäri maailmaa. Nyt maallisten hallitusten alla miljoonia syntymättömiä lapsia tapetaan, kansat kuolevat ja lapsia opetetaan haureuteen; ja tätä vielä pidetään hyvänä tavallisesti.

EDIT: Profeetat puhuivat Israelista. Kirkko on Israel, Jumalan kansa, ja siinä mielessä tosiaan profeettojen huoli Israelin luopumuksesta on aiheellinen myös nyt, erityisesti kun Israel (=kirkko) luopuu luottamuksesta Jumalaan ja alkaa huorata poliittisen vallan kanssa. Profeetat eivät puhuneet suomalaisuudesta tai eurooppalaisuudesta.

Profeetat puhuivat historialliselle Israelille, sen asukkaille, jotka olivat Jaakobin poikain jälkeläisiä. Kirkko ei ole yhtä kuin Israel, vaikka Kirkosta voidaan puhua hengellisesti Israelina. Israelistahan voidaan puhua näillä kahdella tavalla: hengellisesti ja lihallisesti. Tämä on selvää tavasta, jolla Pyhä Paavali puhuu. Kaksi esimerkkiä lihallisesta tavasta.

Room. 1:11

Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.

2. Kor 12:22

He ovat hebrealaisia; minä myös. He ovat israelilaisia; minä myös. He ovat Aabrahamin siementä; minä myös.

Esimerkki hengellisestä tavasta:

Gal. 6:15-16

Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille!

Tapa puhua Israelista lihallisesti on myös pyhillä apostoleilla Pietarilla ja Johanneksella, kuten Luukas evankelista kirjoittaa:

Teot. 4:27

Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa

Samaan tapaan puhuu myös Luukkaan mukaan Simeon, jonka yllä oli Pyhä Henki.

Luuk. 2:30-32

sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille.

Asia ei siis ole aivan yksinkertainen, vaan läsnä ovat nämä molemmat piirteet suhteessa Abrahamin jälkeläisiin, mitä tulee Israeliin kun puhutaan siitä historiallisessa muodossaan. Esimerkiksi Mooseksen suulla Jumala puhuu Siinailla:

2. Moos. 19:5-6

Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.

Myöhemmin Mooses puhuu:

5. Moos. 8:19-20

Mutta jos sinä unhotat Herran, sinun Jumalasi, ja seuraa muita jumalia, palvelet niitä ja kumarrat niitä, niin minä vakuutan teille tänä päivänä, että te peräti hukutte. Niin kuin ne kansat, jotka Herra hukuttaa teidän tieltänne, niin tekin hukutte, kun ette kuulleet Herraa, teidän Jumalaanne.

Kuitenkaan Jumala ei hylännyt eikä vieläkään ole hylännyt tuota uppiniskaista kansaa, vaikka se ei pitänyt liittoa. Tästä todistavat apostolien lisäksi profeetat. Mitä tuokaan uutisina Hoosea:

Hoos. 1:9-10

Ja Herra sanoi: "Pane hänelle nimeksi Loo-Ammi [ei minun kansani], sillä te ette ole minun kansani, enkä minä tahdo olla teidän omanne. Mutta israelilaisten luku on oleva niin kuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ‘Te ette ole minun kansani’, heille sanotaan: ‘Elävän Jumalan lapset!’

Entä sitten kun Hesekielin suulla Herra kertaa Jerusalemille sen synnit, jotka olivat suurempia kuin Sodoman ja Samarian ja sen jälkeen lausuu:

Hes. 16:61-63

Ja sinä muistat vaelluksesi ja häpeät, kun otat vastaan sisaresi, ne, jotka ovat sinua isommat, ynnä ne, jotka ovat sinua pienemmät, ja minä annan heidät sinulle tyttäriksi; mutta en sinun liittosi voimasta. Ja minä teen liittonin sinun kanssasi ja sinä tulet tietämään, että minä olen Herran. niin sinä muistat ja häpeät etkä voi häpeästäsi suutasi avata, kun minä annan sinulle anteeksi kaikki, mitä sinä tehnyt olet; sanoo Herra, Herra.

Oi suurta Jumalan ihmisrakkautta ja kärsivällisyyttä! Hänen, joka säästäisi Sodomankin kymmenen vanhurskaan tähden. Sinä, joka tuomitset ja mittaat jumalallisen viisauden, et ihmisjärkeilyjen mukaan, joka laupeudessasi tahdot armahtaa kaikkia kansoja, jotta he tuntisivat sinun nimesi, jotta vielä tapahtuisi se profetia, josta olet ilmoittanut Pyhän Jesajan kautta:

Jes. 2:3-4

Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: “Tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.” Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

Sillä, että profeetat eivät puhu suomalaisista tai eurooppalaisista, ei ole mitään merkitystä. Profeetat julistavat jumalattomuutta kansalle, jolle on annettu Jumalan lupaus. Eikö profeettain sanojen tulisi siis vielä enemmän kohdistua suomalaisiin kuin israelilaisiin, sillä suomalaiset ovat vastaanottaneet, voimme puhua koko kansasta, sillä koko kansalle on evankeliumi välitetty, hyvän uutisen Jumalan pelastus hänen ihmiseksi syntymisensä ja ylösnousemuksen jälkeen; väliverho on revennyt, uusi liitto on tullut, ylipappi istuu Jumalan oikealla puolella, ja Pyhän Hengen lahjoja virtaa Karitsan istuimelta uskoville. Tämänkö jälkeen oman kansan luopumukseen tulisi suhtautua yhtäkkiä välinpitämättömästi? Pois se!

1 tykkäys

Usassa on taas viimeisen kolmen päivän aikana tapahtunut kolme uutiskynnyksen ylittänyttä uusnatsien iskua. Yksi joukkoampuminen synagoogassa, yksi autolla ajo muslimien joukkoon, ja yksi hyökkäys kirjakauppaan. On tunnettu tosiasia, että joidenkin puheet johtavat toisten ihmisten tekoihin. Kristittyjen ei kuulu ajaa mitä tahansa sananvapautta, vaan kyllä meidän pitää uskaltaa olla pahaa vastaan.

Halla-aho ja uusnatsit ovat varmastikin eri asia, mutta juuri nämä populistit, jotka taiteilevat avoimen rasismin rajoilla ovat mielestäni vaarallisia. He pyrkivät koko ajan laajentamaan epäkunnioittavan puheen aluetta toisista ihmisistä. Tätä kristityn ei pidä sietää, koska jokainen ihminen on Jumalan kuva ja Jumalan luoma, joten aina, kun puhumme halventavilla termeillä kenestä tahansa ihmisestä, halvennamme itse Jumalaa.

Mutta ylipäätään se, että ihminen toivoo sellaisten ihmisten tulevan raiskatuksi, jotka haluavat auttaa hädänalaisia, on jo sellaista puhetta, mitä minä en kirkkoon halua. Eikä se sovi Jeesuksen opetuksen kanssa samarialaisen auttamisesta millään tavalla yksiin.

2 tykkäystä

Eiväthän tiedä. Todella usein törmää “koti, uskonto, isänmaa” käsitteen pauloihin joutuneisiin, joille kristillisyys on loppujen lopuksi pragmaattinen sekulaari ideologia, jonka tehtävä on saada aikaan tietynlainen yhteiskunta. Tällaisessa yhteiskunnassa yhtenäiskulttuurin, poliittisen vallankäytön ja sosiaalisen paineen avulla saadaan ihmiset pakotettua sellaiseen muottiin, joka kelpaa näille kulttuurikristityille (ja ei, tässä en tarkoita kulttuurikristityllä välttämättä sellaista, joka käy kirkossa vain jouluna).

Ongelma onkin siinä, että “koti, uskonto, isänmaa” ideologia ei ole uskoa. Se ei ole uskoa ylösnousseeseen Kristukseen. Se on pohjimmiltaan luottamusta poliittiseen valtaan, joka palautuu väkivallan uhkaan (sotavaunuihin ja sotahevosiin).

En puhunut siitä, etteivät kristityt maailmalla joudu vainon kohteeksi. Puhuin siitä, miten monet kristityt alkavat ulista vainosta silloin, kun he menettävät sotavaunut ja sotahevoset (eli poliittisen vallan, yhtenäiskulttuurin ohjakset, sosiaalisen kontrollin). Tämä ei ole vainoa. Etuoikeuden menettäminen voi tuntua vainolta etuoikeutetulle. Been there, done that.

Se, että tänne on poliittisen vallan keinoin tuotu kristinusko, ja että täällä on pidetty ihmisiä kristinuskon muotissa sosiaalisen kontrollin keinoin, ei tarkoita sitä, että tämä kansa on jotenkin kokonaisuudessaan ottanut vastaan evankeliumin. Milloin sitä paitsi tällainen “kultainen menneisyys” oli, jolloin “koko” kansa oli jotenkin aidommin kristillinen? Ennen toista maailmansotaa ja sen aikana, kun valkoiset unelmoivat Suur-Suomesta?

Kertoisitko, missä kohden tämä on toteutunut koko Suomen kansan osalta? Milloin tosiaan oli tällainen aika historiassa, kun Suomessa ei enää opeteltu sotimaan? Nimenomaan tämän kohdanhan pitäisi soittaa hälytyskelloja ja saada tajuamaan, ettei yhtenäiskulttuuri jossa sosiaalinen paine pakottaa ulkonaisen kristillisyyden muottiin ole “Jumalan kansana” olemista. Ja tätä yhtenäiskulttuuria sitten pitää asein puolustaa. Tuollaisessa ei ole kyse uskosta ylösnousemukseen, vaan kuoleman pelosta, jonka avulla tämän maailman ruhtinas pitää kansoja orjinaan.

1 tykkäys

Miten tässä tapauksessa, tai Aito avioliitto- tapauksessa tai Tapio Puolimatkan tapauksessa on kyse sananvapaudesta? Onko joku estänyt heitä sanomasta mielipiteitään? Ei sananvapaus tarkoita sitä, että jokaisen instanssin on luovutettava mikrofoni jokaiselle joka siihen haluaa puhua. Se ei myöskään tarkoita sitä, että on vapaa seurauksista. Jos esimerkiksi lääkäri alkaa puhua täyttä puuta heinää lääketieteeseen liittyvistä asioista ja antaa terveydelle vaarallisia ohjeita ja menettää lääkärinlupansa, niin se ei ole sananvapauden kannalta problemaattista.

3 tykkäystä

Hyvä että palattiin itse aiheeseen, sanan ja mielipiteen vapauteen, josta myös kirkkopäivien keskustelun teema on ja johon nyt kohua herättänyt henkilö Jussi Halla-aho on kutsuttu. Aki Ruotsala valittiin Porin Jazzin johtoon, mutta käytännössä heti erotettiin hänen joitain vuosia aiemmin julkaisemien avioliittokäsitysten takia, jotka tietyt tahot päättivät nostaa julkisuuteen, jonka mukaan avioliitto kuuluu vain miehen ja naisen välille. Ruotsala oli taustaltaan, kokemukseltaan ja koulutukseltaan ylivoimaisesti paras hakija ja valittiin siis tehtävään, jossa ei saanut toimia ilmeisesti päivääkään.

Tapio Puolimatkaa halusivat eräät tahot savustaa ulos Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professorin virasta myös samojen joidenkin mielestä väärien mielipiteiden takia, kuitenkaan onnistumatta. Painostusta oli. Aito avioliitto ry taas sai ensin paikan opettajien Educa-messuilta, mutta painostuksen takia OAJ:n ja Suomen messujen myöhemmän kannan mukaan järjestö ei saanutkaan osallistua sinne. Sananvapaus ja tasa-arvo eivät näin kaikille tarkoitakaan samaa.

Nyt Jyväskylän kirkkopäiville sananvapauskeskusteluun kutsuttu Jussi Halla-aho taas aiheuttaa samanlaista kohua, vaikka tarkoitus on keskustella sananvapauden rajoista. Täälläkin tunteet käyvät kuumina ehkä Perussuomalaisten mielipiteiden takia, mutta harva huomaa itse Jussi Halla-ahon tasaista ja rauhallista olemusta, jonka ansioista hän myös keräsi kaikista ehdokkaista eniten ääniä koko maassa. Ja jäi reilun kahden kymmenesosaprosenttiyksikön päähän tulevasta pääministeriehdokkaasta ja hallitustunnustelijasta, mutta vihreiden ja vasemmiston suuren vastustuksen takia puolueella, johtuen niistä kuuluisista ’vääristä’ mielipiteistä sillä ei liene mitään mahdollisuutta päästä hallitukseen.

Mielipiteenvapauden ja tasa-arvon kannalta ehdot eivät siis ole kaikille samoja. Nytkin 259 henkilöä on allekirjoittanut vetoomuksen Halla-ahon eväämiseksi pois kirkkopäivien keskustelusta ja pari kutsuttua puhujaa on jo kieltäytynytkin osallistumasta.

4 tykkäystä

Ihan oikeasti, tällaista ei ole vaadittu, eikä kukaan mainituista henkilöistä tällaista edellyttänyt, eikä heidän puolustamisensa tapauksissa, jossa heidät haluttiin vaientaa, ole tarkoittanut tätä.

3 tykkäystä

On aika vahvaa vallankäyttöä mennä julistamaan jollekulle kristitylle, että hänen poliittiset mielipiteensä eivät voi olla “Hengen hedelmää”. Epäsuorastihan silloin viitataan kohtaan Gal.5:16-22, jossa Henkeä vailla olevat suljetaan pelastuksen ulkopuolelle. Mutta jos haluat paheksua “panettelua”, sinun tulisi paheksua niitäkin paikkansapitämättömiä väitteitä, joita julkisuudessa esitetään perussuomalaisista – ovatko niiden väitteiden esittäjät kaikki Henkeä vailla ja siis pelastuksen ulkopuolella? (Entäs jos sinun kirjoituksiisi joskus lipsahtaisi paikkansapitämätön väite toisesta ihmisestä?)

Himangan mielestä ehkä näin. Minusta taas meidän kristittyjen tulisi puolustaa yleistä sananvapautta, joka koskee kaikkia ihmisiä, kristittyjä ja ei-kristittyjä, ja kaikkia mielipiteitä.

Väärää dopingia olisi sekin, jos kristityt liittoutuisivat valtiovallan kanssa ja tukisivat sen pyrkimyksiä rajoittaa sananvapautta. Jos valtio saa kieltää “rumasti sanomisen” kunhan se sallii “Jumalan sanan julistamisen”, on joka tapauksessa otettu askel kohti totalitarismia, jossa valtio päättää, mitä kristityt saavat julistaa.

2 tykkäystä

Taisin joskus lukea. Minusta siinä ei toivota sellaisten ihmisten tulevan raiskatuksi, jotka “haluavat auttaa hädänalaisia”.

1 tykkäys

Todellakin kaikki tietävät, ettei kristinusko ole yhtä kuin suomalaisuus tai suomalaisuus yhtä kuin kristinusko, elleivät ole vähä-älyisiä. Siinäkin tapauksessa, että eivät tietäisi on asia niin helposti osoitettavissa, että tämän aiheen käsittely on täysin turhaa. Jos he sen sijaan pitävät kristinuskoa niin läheisesti suomalaisuuteen kuuluvana asiana, että sen puute suuri menetys - kuten sairaus terveyden - ovat he täysin oikeassa.

En pysty sanojesi pohjalta tavoittamaan viestisi kohdetta, vaan saan vain viittauksia, mutta en käsitä viittauskohdetta. En muuten pitänyt mainittua Jesajan profetiaa toteutuneena - ainakaan muuten kuin jotenkin moraalisesti.

Nuo sanat mitä sanot Suomesta voidaan sanoa Israelista, joka Jumalan ilmestyksen ja ihmeet nähneenäkin oli saman sukupolven aikana valmis luopumaan Hänestä. Kuin olikaan kovasydäminen tuo kansa, mutta Jumala tahtoi sen uskovia armahtaa, ja antoi valon koittaa maailmaan, kaikille kansoille (Matt. 28:19), sen kautta, kuten Simeon Pyhässä Hengessä lausui (Luuk. 2:29-32). Hän poisti Israelin uskovaisten kivisydämen ja antoi heille lihaisan sydämen. Tapahtukoon niin myös täällä, jos vain Jumala meitä armahtaa.

Hes. 11:19-21

Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Mutta joiden sydän vaeltaa heidän iljetystensä ja kauhistustensa mieltä myöten, niitten vaelluksen minä annan tulla heidän oman päänsä päälle, sanoo Herra, Herra.

Fratresilta tärkeä muistutus aikamme vainoista. Pyrkimys elinkeinon epäämiseen ei edes ole mikään lievä ilmiö, vaan hyvin aggressiivinen teko, sillä ilman elinkeinoa ihminen joutuu mieron tielle.

Kyse on ihan kultaisen säännön sovelluksesta. Jos se on sinun mielestäsi aivan sairas, tai jollain muulla tavalla et aivan tahallasi tahdo ymmärtää, että mistä vastapuoli puhuu, ja kommentoida sitä asiana, sen sijaan että nimittelet sitä sairaaksi, niin ei voi mitään.

Minä sattumalta tiedän, että mikä se oikea perustelu tai vahvin mahdollinen perustelu tuota Halla-ahon argumenttia vastaan on. Mutta ihmeellistä, että kukaan Halla-ahon vastustaja ei kykene sitä esittämään. Joko he kuvittelevat, että pelkkä paheksunta käy argumentista. Tai he eivät oikeasti kykene mihinkään analyyseihin.

1 tykkäys

Totta. Nuo lausunnot annettiin pääsiäisenä. Esim Himanka on kirjoittanut juttunsa vähän ennen ja siksi siinä sanoo että ihmeellistä että JH ei ole perunut puheitaan.

Valitettavasti en pysty kuitenkaan näiden katumisten ja selitysten perusteella pitämään Halla-ahoa yhtään sen sopivampana vastuullisiin tehtäviin. Mielestäni osoittaa jotain peräti olennaista ihmisestä, että hän päästää julkisuuden henkilönä ja poliitikkona milloinkaan tuollaisia möläyksiä. Nyt hän on vaalivoittaja ja kohta ties missä roolissa. Älykästä on tietenkin tässä vaiheessa tasoitella, kun valta on saatu ja kansa on äänestänyt.

Tällä kritiikillä en tarkoita että kenenkään suu pitää tukkia. Kirkkopäiväjuttu voi myös olla lopulta ihan ok. Mutta samalla kun tämä vapaus suodaan, suotakoon sekin että rasistiset ja fasistiset puheet loukkaavat ja pelottavat monia ja tämän sanominen ei tee kenestäkään viherpiiperoa, kommunistia tai sensuurin kannattajaa. Halla-aho on ihan samalla tavalla vapaasti kritisoitavissa kuin muutkin poliitikot.

Avaisitko hieman, millä tavoin kyse on kultaisen säännön soveltamisesta?

Sillä ei ole mitään väliä, millainen Halla-ahon logiikka on, eikä minusta sitä yleensä kukaan kyseenalaistakaan. Mutta täydellinenkin logiikka vie harhaan, mikäli perusparadigmat ovat väärät. Ja kristityn näkökulmasta minusta näin on.

Raamatun mukaan meidän tulee antaa omastamme, kääntää toinen poski meitä lyövälle, ei kostaa pahaa pahalla, ja auttaa sitä samarialaista, jolla on hätä. Jeesus ei opeta, että auttaa ei kannata, koska joku autettava saattaa ollakin jollain tavalla ongelmainen yksilö (mikä on tietenkin aika luonnollista kun sota-alueilta tulevia ihmisiä autetaan) tai että vain oman kansan ihmisiä kuuluu auttaa. Ylipäätään itsekkyys ja oman edun tavoittelu ei kuulu kristillisyyteen.

Kristityn ensimmäinen motivaatio ihmisiä kohdatessa kuuluisi olla evankeliumin levittäminen. Tässä suhteessa Jumala on avannut ovet työlle, joka ei vielä hetki sitten olisi ollut mahdollista. Moni tätä tekee Suomessa ja muualla Euroopassa.

Joka tapauksessa, Halla-aho ei ole kristitty, joten kuten alussa kirjoitin, ainoa paikka hänelle kirkossa on kuulijan roolissa. Riippumatta siitä, miten hyvää hänen ei-kristillinen logiikkansa on.

1 tykkäys

Mutta tuo ei tarkoita sitä, että feikkihenkilöllisyydellä tulevia valepakolaisia pitäisi päästää maahan ja elättää. Siitä maahanmuuttokritiikissä on kyse. Ollakseen kristitty ei tarvitse olla hölmö ja itsetuhoinen.

9 tykkäystä

Miksi teidän perheessä kukaan tekee töitä, valmistaa ruokaa, lukitsee ovea yöksi tai maksaa sähkölaskun?

Eihän sellainen oman edun tavoittelu ja itsekkyys ole kristillistä yhtään.

Jos Raamattua saa tuolla tavalla silputa sanomaan ihan mitä tahansa, niin varmasti sen voi silputa sanomaan myös päinvastaista. Millään noista kohdista ei ole mitään tekemistä tämän kysymyksen kanssa.

En usko, että tätä maksaa vaivaa alkaa selittää auki. Olen vain sillä kannalla, että et ymmärrä yhtään, mistä puhut.

Jos Halla-aho kävelee kirkkoon jossain, ja on ainoa henkilö siellä, jolla on tolkku tallella, niin Halla-ahon paikka on varmaankin suunnata heti uloskäynnille.