Kirkollinen päiväkoti ei sovi AVIlle


#21

Tämä on siirretty ketju, alkuaan otsikko oli omituiset huvittumisen aiheet.

Byrokratiaa: Vuosia sitten ostin omilla rahoillani osan laitokselle. Tein laskun, “Pyydän --yliopiston --laitosta maksamaan tililleni --euroa”. Se tuli bumerangina, kun ei ollut kuulemma yliopistolle osoitettu. Piti olla vasemmassa yläkulmassa ensin yliopiston ja laitoksen nimi.

Kai tässä jotain samaa on, olisi pitänyt kirjata muuallekin kuin nimeen nuo periaatteet.

(Niin, tuo mainitsemani osa maksoi pari euroa.)


#22

On varsin tulkinnanvaraista, ovatko uskonnolliset yhdyskunnat julkisoikeudellisia. Joissakin luetteloissa ovat, toisissa eivät. Uskonnonvapauslaissa yhdyskunnat rinnastetaan yhdistyksiin, jotka ovat yksityisoikeudellisia yhteisöjä.

Minusta uskonnollisilla yhdyskunnilla ei ole julkisoikeudellista luonnetta, toisin kuin vaikka ylioppilaskunnilla, Suomen Asianajajaliitolla tai Suomen Punaisella Ristillä, jotka on suoraan lailla perustettu tiettyä tarkoitusta varten.


#23

Minustakin se olisi outoa, mutta kaikkitietävän WIkipedian mukaan ne olisivat. Mikä on sääntökuntien status Suomessa? Jos toiminnan järjestäjä ei olisi seurakunta vaan sisarkunta, ei olisi kysymystäkään julkisoikeudellisesta asemasta. Kai. Ortodoksisista luostareista säädetään ort. kirkkolaista, mutta nämä eivät liene vertailukelpoisia.


#24

Minusta pitäisi olla raha-seuraa-käyttäjää-periaate voimassa. Julkisen rahoituksen ehtoina voi ja pitääkin tietysti olla tietyt laatukriteerit, mutta muuten vanhempien päätösvallan vahvistaminen olisi tässäkin asiassa hyvä lähtökohta.


#25

Entä muita elimiä kuten keuhkoja tai maksaa?:thinking:


#26

Ymmärtääkseni uskonnollisesti sitouttava varhaiskasvatus on ihan lähtökohtaisesti kiellettyä. Varhaiskasvatuksen pitää noudattaa yleisiä suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden ihannoinin tavoitteita. Ja eskari-muotoinen varhaiskasvatus on puolestaan käytännössä pakollista.


#27

Varhaiskasvatus on ennen eskaria, eskaria sitten sanotaan suunnitelmissa ja muissa papereissa esiopetukseksi.


#28

Vain koko Kristusta, ei osia Hänestä.


#29

Koska tiedän/tunnen ko ursuliinit ja he ovat mielestäni ainakin sen perusteella mitä tiedän aivan ihania ihmisiä, ja koska tuntui että he todella rakastivat työtään lasten parissa, toivon että asia saadaan järjestykseen ja he voivat jatkaa työtään. Toki lakeja pitää noudattaa näissä asioissa.


#30

Politiikka on pannassa, mutta sen kai uskaltaa sanoa - kun poliittisin päätöksin näitä asioita kuitenkin tehdään - että nyt kun vaalit ovat tulossa ja kansanedustajaehdokkaita laskeutuu kansan pariin turuille ja toreille, niin on mitä parhain tilanne asiallisesti ottaa heidän kanssaan esille uskonnonvapaus päiväkodeissa ja kouluissa.

Itse uskon, että valtaosa ihmisistä toivoo, että heidän lapsensa saavat kouluissa viettää perinteisiä kristillisiä juhlia eivätkä pane pahakseen esim. perinteisiä hengellisiä lauluja ja virsiä tai seurakunnan vierailuja. Ja olen aivan varma, että vanhemmat, jotka ovat valinneet selkeästi kristillisen päiväkodin suorastaan toivovat, että se tukisi kodin hengellistä kasvatusta. Pieni, mutta äänekäs vähemmistö ei saa määräillä, vaan meilläkin on oikeutemme ja perustuslain suoma positiivinen uskonnonvapaus, joka pitää sisällään myös sen, että lapsia ei pidä pakottaa mihinkään uskontoneutraalisuuteen. (Luonnollisestikaan ateistien tai muiden uskontojen edustajilla pitää olla myös oikeus omaan vakaumukseensa ja asiat pitää järjestää niin, että se on mahdollista, mikä ei sitten kuitenkaan tarkoita esim., että jokaisella seurakunnalla pitäisi olla yhtäläinen oikeus vaikkapa aamuhartausvierailuihin.)

Oikeuksia ei meiltä oteta pois, mikäli emme itse niitä anna pois. Ei pidä olla sellainen, että antaa olla itsensä aivan kynnysmatto. Asiallinen kannan esilletuominen polittikoille ja virkamiehille on varmasti sellainen asia, mikä voi tuottaa tulosta.


#31

Muut rek. usk. yhdyskunnat kuin valtionkirkot hoitavat nähdäkseni julkista tehtävää, mutta eivät käytä julkista valtaa: niillä on oikeus vihkiä, mutta ei tehdä esteiden tutkintaa. Näin mitään todellista päätösvaltaa rajatapauksessa ei ole. Uuden nimilain myötä myös evlut ja ort kirkoilta vietiin päätösvaltaa selkeyttämällä säädökset s.e. nimen sopivuuden arvioi aina maistraatti.

Siitä lienemme yhtä mieltä, että esim. katolisen papin sietääkin saada sapiskaa, jos vihkii jonkun Jori Mäntysalmen ja kirjoittaa sukunimen väärin tuottaen minulle ongelmia.

Sitten on vielä “kirkonkirjat” ennen vuotta 1970. Voinee ajatella, että jos jostain kumman syystä niitä pitää hakea alkuperäisistä lähteistä, on esimerkiksi Vapaakirkon papin “virkavelvollisuus” auttaa asiassa.


#32

Tiedän kans ursuliinit ja 80-luvulla tsennasinkin. Alkoivat hoitaa lastentarhaa Helsingissä hollantilaisten sisarten jälkeen. Hyvää työtä ovat tehneet…


#33

Näinpä - puhutaan mustista tai harmaista ursuliineista, habituksen värin mukaan. Meillä on harmaita.


#34

Vihkimisoikeutta pidetään vähäisenä julkisen vallan käyttönä. Julkisen vallan käyttö on vähäistä, koska vihkijä vahvistaa yksityisoikeudellisen toimen, joka tapahtuu vain asianosaisten suostumuksella.

Monenlaisilla tahoilla on velvollisuus luovuttaa tietoja ainakin väestötietojärjestelmään ja verottajalle.

Hallituksen esityksestä löytyy vastaus, että uskonnollinen yhdyskunta on yksityisoikeudellinen yhteisö: Lain mukaan rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta olisi jatkossakin erityinen
yksityisoikeudellinen oikeussubjektin muoto.
(HE 170/2002, s. 31)

Aiemman lain mukaan yhdyskunnilla on ollut oikeus periä jäsenmaksujaan ulosotossa ilman eri tuomiota tai päätöstä:

Uskonnonvapauslain 27 §:n 3 momentin mukaan maksut saadaan ulosottaa ilman eri tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty. Käytännössä tätä mahdollisuutta on käytetty vain vähän.
Opetusministeriön kaikille rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille helmikuussa 2000 tekemään kyselyyn vastanneista 23 yhdyskunnasta vain yksi ilmoitti perivänsä jäsenmaksujaan ulosottoteitse.
(s. 16)

Tätä voisi jo pitää merkittävänä julkisoikeudellisena asemana.


#35

Jyväskylässä on tietääkseni kaksi muuta yksityistä avoimen kristillistä päiväkotia. Ei niillä ole tietääkseni ollut asian suhteen mitään ongelmia. Ehkä heillä on paperit sitten kunnossa. Mutta ymmärtääkseni saavat kaupungin tukea, koska niissä käy perheitä, joilla tuskin kaikilla olisi varaa aidosti yksityiseen päivähoitoon.


#36

Juttu katolisen päiväkodin ongelmista oli tyypillistä iltalehtien toimintaa. Luin nimittäin muualta, että asia on ollut kunnossa jo kauan eli tapahtuma taisi olla viime kesältä. Lainmuutokseen liittynyt vahinko byrokratian suhteen oli korjattu sitten ensi tilassa…
Että semmoista taas.


#37

Jos noin on niin huoh. Mutta saivatpa taas klikkejä, mainostuloja ja lasten aivopesusta vauhkoavia kommentteja. :roll_eyes:


#38

Kyllä.
Tässä voisikin samalla pyytää kaikkia liittymään esirukoukseen kaikkien pienten lasten kanssa työskentelevien kristittyjen puolesta.
Kouluista on paljon puhuttu mutta päiväkodit ovat pahemmin nyt uskontoa vastaan.
Tapasin hiljan nuorehkon ihmisen joka kertoi olevansa työyhteisössä ainoa, joka ei naureskele/ kiroile kun uskontokasvatus on esillä. Hyvä asenne hänellä oli, kärsivällinen ja lasten parasta ajatteleva. Kertoi ettei pyri julistamaan vaan kysyttäessä kertoo uskonsa ja lapsiin suhtautuu rakkaudella.
Mutta kohtaaminen herätti! On monelle aikamoista tässä ajassa olla vähemmistössä, kun uskontoa voimalla ja väellä ajetaan nurkkaan. Tällaiset julkiset tarkoitushakuiset jutut varmasti myös lisäävät nuorten kristittyjen työntekijöiden yksinäisyyden tunnetta. Ja pelkoakin ehkä.
:pray:


#39

Hei, oisko sulla lähdettä tohon? En siis epäile, ja ainakin toivon että on totta, mutta ois kiva nähdä silti lähde, jos on.


#40

Lähde on ystäväni, joka kirjoitti asiasta facebook-seinällään. Hän tuntee Nunnalan omakohtaisesti ja hyvin - ja on varmasti asiasta perillä.