Kirkon jäsenten oikeus kirkollisiin toimituksiin palveluina

Noita “käsityksiä” ja perusteluita on kirkon sisälläkin monia. Sinällään kirkolla on oikeus syrjiä ja jotka ei siitä tykkää voivat ihan vapaasti erota kirkosta ja perustaa vaikka oman kirkon, jos niin haluavat. Joten ei siinä ole ongelmaa.

Ongelmana on se, että kirkko suorittaa myös valtiollista palvelua (jonka kaikki veronmaksajat maksavat). Silloin tuon palvelun kieltäminen sellaisilta, jotka muuten ovat siihen oikeutettuja on ongelmallista. Ongelma ratkeaisi mielestäni helpommiten erottamalla virallinen osuus ja hengellinen osuus. Kaikki avioituisivat virallisesti vaikka allekirjoittamalla paperin viranomaisen läsnäollessa ja sen jälkeen uskonnot saisi toteutta tai olla toteuttamatta riittejään kelle lystäävät.

1 tykkäys

Jos sanotaan, että jollakin taholla, tai henkilöllä, on “oikeus syrjiä” niin silloin “syrjintä”-käsite ei tarkoita enää sitä mitä ennen. Koska syrjintä on eettisesti väärin ja sitä pitäisi pyrkiä estämään. Kenellekään ei pidä antaa oikeutta harjoittaa syrjintää.

“Syrjintä” onkin merkitykseltään muuttunut sellaiseksi, että nykyisessä kielenkäytössä, kuten sinun sanomanasi, se voi tarkoittaa mitä tahansa asiaa ja tilannetta, jossa jollakulla katsotaan olevan “oikeus” johonkin ja jollakulla ei. Ja tämä mahdollistaa sanan mielivaltaisen käytön, painostuksen, vallankäytön, hallitsemisen, mustamaalaamisen ja syyttelyn.

Syrjintäkäsitteen peruste, edellytys ja tunnusmerkki on ollut mainitsemani mielivaltaisuus. Jos jossakin käytännössä ei voida osoittaa olevan mielivaltaisuutta, kyse ei ole syrjinnästä. Tai sitten syrjintä-käsite on tietoisesti muutettu toiseksi. Ja juuri näin on tapahtunut.

2 tykkäystä

Mitä tarkoitat mielivaltaisuudella. Jos vaikka kieltää järjestelmällisesti palvelun tummempi-ihonvärisiltä ja on siihen keksinyt vielä jonkun yliluonnollisen perustelun, niin se ei ole syrjintää… Niinkö?

No mitä sinun mielestäsi tarkoittaa “mielivaltaisuus”? Onko sellaista olemassa? Tämä mielivaltaisuus-edellytys syrjinnän tuntomerkkinä ei ole minun keksintöäni, vaan yleisesti tiedetty asia. Joskin nyt tarkoituksella unohdettu.

Ja kirkollinen vihkiminen ei ole mikään “palvelu” tai “jokamiehen oikeus”, vaikka se voi ulkopuolisesta näyttää sellaiselta.

Kun itse aiemmin puhuit siitä, että “erilainen kohtelu” on sallittua, jos on perusteet, niin voitko antaa lisäesimerkkejä tästä. Muuta kuin sen, että lapsille ei anneta kaikkea mitä aikuisille. Siis ihan aikuisten maailmasta esimerkkejä…

No oliko esimerkkini tapauksessa kyse mielivaltaisuudesta ja jos oli niin anna perusteluja miksi

On olemassa maailmankuvia, joissa asioilla ei aksiomaattisesti ole substanssia, olemusta tai sisältöä. Josta seuraa, että kaikki suhteet niiden välillä ovat mielivaltaisia. Josta voidaan aivan loogisesti johtaa se, että kaikki kommunikaatio ihmisten välillä on syrjintää, koska kaikki kommunikaatio ihmisten välillä sisältää valtasuhteen, jota ei koskaan kokonaan voida neutraloida.

Ratkaisu on näennäisesti se, että tiedostetaan ja analysoidaan kyseinen valtasuhde ja luodaan sille vastakkaisen merkkinen peilikuva. Tämä ei kuitenkaan koskaan onnistu tyydyttävästi, joten tilanne lähtee oskilloimaan. Ja oskilloiva systeemi yleensä tuhoaa itsensä mentyään yli parametriensä.

Jos jostain asiasta analysoidaan esiin viha, vaikka homojen oikeuksien rajoittamisesta, niin silloin tuon metafysiikan mukaisesti kaikki vastareaktiot siihen ovat vain vastakkaisen merkkistä vihaa tai toiseen suuntaan tapahtuvaa vihaa. Koska tämä ei ratkaisi mitään, pitää sen tilalle kuvitella tai pitää sen itsensä kuvitella olevan jonkinlainen über-viha, jonka avulla voidaan hallita ja tasapainottaa pienempiä vihoja ja saattaa ne oikeudenmukaiseen balanssiin.

Eli jos normien mukainen yhteiskunta vihaa poikkeamia, niin nämä poikkeamat sitten über-vihaavat normaaliutta ja ovat täysin uppoutuneet uskomukseen oman vihansa tasapainottavasta, korjaavasta ja oikaisevasta vaikutuksesta.

Jos maailma on paikka, jossa aina joku kärsii tai vetää lyhyemmän korren, ja yhteiskunta tai ihmisten yhteisö nimenomaan joutuu mielivaltaisesti tai jonkin periaatteen nojalla valitsemaan sen, kenelle kärsimys kohdistetaan, ei ole odotettavissa mitään lopullista tasapainoa.

Sen, mitä ihmiskunta voi tehdä, jos se ei pääse eroon itse kärsimyksestä, on että se voi yrittää päästä eroon omasta ymmärryksestään koskien kärsimystä. Eli se lakkaa tiedostamasta, että se aina valitsee keskuudestaan lyhyemmän korren saajan, ja päättää vaikka, että lyhyemmän korren saa se, joka eniten tiedostaa, että lyhin korsi on annettava jollekin.

Yhteiskunta voi väittää, että se voi jakaa onnea kaikille ja ei onnettomuutta kellekään. Näin väittämisestä huolimatta se kuitenkin joutuu kaiken aikaa jakamaan sekä onnea että onnettomuutta. Mutta se voi päättää, että se jakaa onnettomuuden niille, jotka sanovat, että “hei, hei, seis, yhteiskuntahan jakaa väistämättä sekä onnea että onnettomuutta”, ja jättää rauhaan ne, jotka ymmärtävät pysyä vaiti.

Leviathanista lähtien kaikki on jo fasismia. Mutta fasismin ja fasistin nimi varataan niille, jotka hölmönä luulevat, että asiasta voi keskustella.

Siis missä tapauksessa? Ei ollut kovin eksakti kuvaus. Mistä “palvelusta” oli kyse?

Kyllä se on nimenomaan papillinen palvelu, jonka pappi antaa.

Avioliittoon vihkiminen ei ole osa tätä valtiollista palvelua josta valtio erikseen maksaa. Niihin kuuluvat: hautausmaan ylläpito, väestökirjanpito, kulttuurisesti merkittäviem rakennusten ylläpito. Avioliittoon vihkiminen on kirkon omalla rahalla, siis jäsenten (ei kansalaisten) veroilla, tuotettu palvelu.

2 tykkäystä

Tässä mielessä tarkoitin ettei ole palvelu, kun A siihen nimenomaan aiemmin vetosi.

Tässä merkityksessä käsite “palveu” viittaa mielestäni “tuotteeseen”, johon kaikilla pitäisi olla yhtäläinen oikeus. Siksi minusta “palvelu” ei ole sopiva termi, kun se yleisesti käsitetään juuri näin.

1 tykkäys

Atte lähti ymmärtääkseni banaanisaarille, mutta tuo on aina jotenkin kiinnostava juttu, tuo ihonväriin rinnastaminen. Koska se luo mielikuvan historian vääryyksistä ym.

Kuitenkin, jos on esim. tummaihoisten kuoro, joka laulaa afrikkalaista musiikkia kansallispukuihin pukeutuneena, niin onko syrjintää, jos valkoihoisia ei oteta mukaan?

Mitä avioliittoon vihkimiseen tulee, niin kyse on aina itse liiton merkityksestä ja sisällöstä.
Jos kirkossa olisi sellainen liitto ja liiton siunaaminen, jonka olisi tarkoitus kuvastaa esim. sitä miten kaikki kansat ja rodut ovat yhtä Kristuksessa, ja käytäntö olisi että tähän liittoon vihittäisiin vain eri rotua olevia. Silloin samanrotuisten (parien tai ryhmien, mikä käytäntö olisikin) jättäminen tämän ulkopuolelle ei olisi syrjintää, vaan perustelu nousisi liittomuodon olemuksesta itsestään.

Usein asian ytimen ymmärtämisessä tarvitaan vähän mielikuvituksen käyttöä. Kaikki riippuu itse asian, ilmiön, instituution, liittomuodon jne. sisällöstä ja tarkoituksesta. Avioliitossakaan vihkiminen ei “palveluna” ole se juttu, vaan liiton syvempi merkitys yhteiselämän muotona.

Koska toistaiseksi ei ole olemassa sellaista toimitusta kuin samansukupuolisten kirkollinen avioliittoon vihkimnen, ei tämän olemattoman toimituksen saaminen voi olla mikään oikeus kenellekään. Jos jotkut evlut papit ovat vihkineet avioliittoon homoja, niin sen on täytynyt tapahtua siviilivihkimiskaavalla.

En nyt muista millainen evlut avioliittoonvihkiminen on, mutta yleensä kristillisssä avioliitoon vihkimiskaavoissa edellytetään, että toinen osapuoli on mies, ylkä ja toinen nainen eli morsian ja tämä sanotaan selvästi. Kristillinen avioliitto on kuva Kristuksen ja kirkon (seurakunnan) rakkaudesta. Miehen tulee rakastaa vaimoaan, niin kuin Kristus rakastaa kirkkoaan, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Avioliitto ei ole kahden samanlaisen ihmisen suhde, vaan se perustuu puolisoiden erilaisuuteen ja erilaisin rooleihin. Kristillisissä avioliittoonvihkimiskaavoissa rukoillaan lisäksi puolisoille kohdun antia ja iloa yhteisistä lapsista. Tällaista kaavaa ei mitenkään voisi soveltaa samansukupuolisiin pareihin.

4 tykkäystä