Kotimaa24: Teologian tohtori Juho Sankamo vaihtoi Raamattuopiston katoliseen kirkkoon

Entinen luterilainen pappi kertoo liittymisestään katoliseen kirkkoon. Asiallinen ja kiinnostava haastattelu!

Teen seuraavan poiminnan:

Katolinen kirkko Suomessa ei toistaiseksi voi tarjota työtehtäviä korkeasti oppineille teologeille, jotka ovat maallikkoja.

Tämä on kai totta ja on pienen ja köyhän paikalliskirkon risti. Papisto saa elatuksensa (tosin varat eivät melkeinpä siihenkään taida riittää :() mutta resursseja ei riitä paljoa mihinkään ylimääräiseen. Tämä on mielestäni surullista, mutta ehkä jonain päivänä tilanne paranee.

Sankamo kertoo, ettei hänellä katoliseen kirkkoon liittyessään ollut mielessään minkäänlaisia ura-ajatuksia uudessa uskonyhteisössään. Lisäksi hän on naimisissa, mikä ei edes mahdollistaisi pappeutta katolisessa kirkossa.

Toisaalta esimerkiksi Ruotsissa ja Yhdysvalloissa on luterilaisuudesta katolisen kirkon yhteyteen liittyneitä pappeja, jotka on ajan myötä vihitty katolisiksi papeiksi, vaikka heillä on vaimo ja lapset.

– Toivon, että voin tulevaisuudessa palvella kirkkoani maallikkona ja teologina, Juho Sankamo sanoo.

2 tykkäystä

Eikös hänestä saisi hyvän katolisen papin?!?:thinking:

Jos nyt ei oteta huomioon sitä, että lännessä papit eivät yleensä ole naimisissa, niin kuka siitä pappeudesta hänelle palkkaa maksaisi? Ainakaan sellaista, millä perheellinen ihminen elää?

Jonkin verran poikkeuslupia on annettu sellaisille, jotka olivat aiemmin naimisissa ja pappeja tai vastaavia protestanttisessa kirkkokunnassa. Siinä tosiaan vaikuttaisi myös hiippakunnan halu ja mahdollisuus sijoittaa tällaista pappia tehtäviin ja maksaa riittävää palkkaa.

Jospa päätyö olisi muualla, ja sivutyö pappina tai diakonina hiippakunnassamme…
Ymmärtääkseni ortodokseilla on tällaista avustavaa papistoa.

Saksassa kyllä löytyy näitä, mutta siellä on tosiaankin hiippakunnilla tarvetta ja mahdollisuus palkanmaksuun. Lisäksi siellä on hiippakunnissa kahden riituksen pappeja Ukrainasta ja Romaniasta. Kuin myös leskiksi jääneitä miehiä, jotka on vihitty papeiksi. Mutta enemmän taitaa olla silti pappeja, jotka ovat menneet naimisiin ja saaneet vapautuksen. Poikani lukioaikaisen ystävän isä oli mm. tällainen.

Espanjastakin tiedän yhden entisen naimisissa olevan anglikaanipapin, joka vihittiin kat. papiksi. Hän oli pappina turistialueella, jossa oli paljon englantia äidinkielenään puhuvia.

1 tykkäys

Sankamo kertoo edelleen tekevänsä yhteistyötä Raamattuopiston kanssa.

Arvostan tätä ekumeenista asennetta Raamattuopistossa, mikä ei ole ihan itsestäänselvää konservatiivisessa luterilaisuudessa.

2 tykkäystä

7 posts were merged into an existing topic: Pappisselibaatti

Sankamosta:

Teologian kautta saadaan yhteyksiä sellaisen kanssa, jota Raamatusta ei löydy. Siksi luterilainen pappi, TT, kuten Sankamo, voi löytää lisää kontaktipintaa katolisuudesta.

Tilanne olisi yksinkertaisempi tai vaikeampi, jos pitäydyttäisiin Paavalin ohjeeseen 1. Kor.4:6, “…että meistä oppisitte tämän: “Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.”

Kummankin kirkollisuuden, RKK:n ja Evlut:n, parissa eläneenä, katson, että voin sanoa, että luterilaisuudesta katolisuuteen siirtyminen aukaisee uusia, Kirjoituksista ylimeneviä uria.

Viimeinen suomalainen KK92 on poistanut “ei yli sen…”, niinkuin on katolisen kirkon hyväksymissä laitoksissakin. Jotkut voivat nähdä myönteisenä tämän yhteistyön RKK:n käännöksiin.

Sankamo kirjoittaa: “kirkon selkeä suhde yhteiseen kristilliseen perintöön, kolminaisuusoppiin, Kristukseen ja Raamattuun.”

Itse olen tullut siihen tulokseen, että RKK:n suhde keskeiseen, kuten Kristukseen ja Raamattuun ei ole selkeämpää kuin se on ulkopuolella katolisuuden, luterilaisuudessakin.

Siis kuinka niin on poistanut? Vilkaisin hyllystä esimerkiksi Catholic Study Biblea, jossa 1 Korinttilaisille 4:6 kuuluu “[…] that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favour of one against another”, eli suom. nimenomaan tuo “ei yli sen” -muotoilu. (Suomenkieliset käännökset ovat kai kaikki luterilaisten käsialaa enkä niiden laatimiseen ole mitenkään tarkemmin tutustunut, mutta ei uuden käännöksen “tyytykää siihen mitä on kirjoitettu” vaikuta sisällöllisesti merkittävästi poikkeavan aiemmasta.)

Opilliset epäselvyydet ja Kirjoitusten sanomasta poikkeamat ovat lähes poikkeuksetta syntyneet tulkinnoista, jotka ovat yli sen mitä on kirjoitettu.

Tässä kohdassa, 1. Kor. 4:6, Paavali tuo mielestäni yksiselitteisesti esille vaaran mennä pidemmälle kuin Sana opettaa.

Raamatun käännös italiaksi Vatikaanin sivustolla, Bibbia CEI, kirjoittaa: “… a stare a ciò che è scritto…”.

Eli, pysyä siinä mitä on kirjoitettu. Näen, että tässä kohdassa Paavali tuo esille sen vaaran, mistä mm. 5.Moos. 12:32 ja Ilm. 22:18, varoittavat, eli lisätä Raamattuun mitään. Sitä varotusta ei tässä yhteydessä ole luettavissa.

Samalla Vatikaanin sivustolla englannin kielinen, New American Bible 2002:

“ not to go beyond what is written,…”, aivan niinkuin sinäkin kirjoitit. Itseasiassa on kysymys sama laitos, ja kummassakin on selitys, mitä tuo 6. jae itseasiassa merkitsee. Selitysosassa tuodaan julki, muunmuassa, että tämä jae on vaikea ja että korintolaisten tulisi välttää väärää viisautta ja turhia spekulaatioita.

Kuitenkin, mielestäni, jae on selkeä ja tarkoitus yksiselitteinen, eli “ei yli sen mitä on kirjoitetu”.

Olen selvittänyt mikä Raamatunkäännös edustaa parhaiten sitä, mitä RKK on mieltä, eli opettaa. Katolisesta keskuksesta minua kehotettiin käyttämään The CTS New Catolic Bible. Ensimäinen julkaisuvuosi on ollut 2007. Sen jälkeen on ilmeisesti tähän minulla olevaan kopioon tehty päivityksiä, vaikkei siitä ole mainintaa.

Tässä käännöksessä on seuraava teksti:

“Now in everything I have said here, brothers, I have taken Apollos and myself as an example (remember the maxim: ‘Kept to what is written’c) it is not for you, so full of your importance, to go taking sides …”

Tuossa sulkeissa olevan tekstin lopussa on c-kirjanin, eli alaviite, eli seuraava selitys:

“This seems to be a slogan quoted by the Corithians. cf c:12, but its point here is obscure.”

Eli kyllä sinun versiossa lukee, ettei mentäisi edemmäksi kuin Sana kehottaa, mutta niin näissä kahdessa lainauksessani jaetta sanotaan ‘vaikeaksi’ (difficult) ja epäselväksi (obscure). Tämä sama on varmaan sinunkin käännöksessäsi?

Halusin ottaa tämän näin perusteellisesti esille, koska korkeinta teologista tietämystä edustava Sankamo, sanoo siirtyvänsä suurempaan valoon, mitä Kirjoituksiin tulee. Lisäksi seuraavat artikkelin lauseet näyttävät olevan yhdentekeviä asiaa kannattaville:“Katolinen kirkko ei ollut hänelle aikaisemmin erityisen tuttu, vaikka hän luterilaisena teologina ja pappina oppikin tuntemaan myös katolisuutta …”