Melkein puolet SRO:n ja SEKL:n väestä aikoo ottaa ritolat jos kirkko ryhtyy vihkimään homoja

Uuden Tien kyselyn perusteella 44% SRO:n ja SEKL:n kävijäkunnasta aikoo erota kirkosta mikäli kirkko ryhtyy vihkimään homopareja. 29% aikoo siitä huolimatta pysyä kirkossa ja 27% ei vielä ole päättänyt tai ei halua ottaa kantaa. Kyselyyn vastasi 509 henkilöä Kansanlähetyspäivillä heinäkuussa ja SRO:n Syväreillä elokuussa.
Kyselyyn vastanneista 89% piti homoseksuaalisuutta vääränä ihan yleisestikin ja vain 5% antoi sille hyväksyntänsä.

2 tykkäystä

En usko noin suureen osuuteen. Ehkä pari prosenttia voi erota jos muutenkin ovat jo “sormi liipasimella”. Jo tällä hetkellä kirkko pitää homoseksuaalisia suhteita täysin hyväksyttävinä eikä vaadi tunnustamaan niitä synneiksi, vaan päin vastoin sanoo synniksi sitä että joku pitää niitä syntinä. Miksi tuo vihkimisasia olisi siihen verrattuna niin iso juttu, että vasta sen takia pitäisi erota kirkosta?

Ei taatusti eroa noin isoa määrää. Tämän luotettavuus on luokkaa Facebookin mielenosoituksiin ilmoittautuneiden määrä.

1 tykkäys

Ja linkki juttuun: https://uusitie.com/kysely-maallistumiskehityksesta-ei-ole-merkkeja-viideslaisten-keskuudessa/

Alttius kirkon jättämiseen erottaa liikkeitä jossain määrin. Kansanlähetyspäivillä kaikista kirkkoon kuuluneista kävijöistä 47 prosenttia aikoi erota kirkosta, Hengellisillä syventymispäivillä 39 prosenttia.

Aktiivijäsenten parissa ero on suurempi. Kansanlähetykseen ”kiinteästi kuuluvista” vastaajista 51 % aikoi jättää kirkon, Raamattuopistoon kiinteästi kuuluvista 35 %. Tämä ero on tilastollisesti merkitsevä, liikkeiden ero kokonaisuutena ei aivan.

Ilmeisesti SROn puolella luvut yllättivät enemmän kuin SEKLissä. Voi hyvin olla, etteivät nuo luvut läheskään realisoidu, mutta toisaalta vaikutus voi olla myös lisäävä: ensi kertaa on tullut konkreettisia lukuja pohdinnoille siitä voisivatko herätysliikkeet lähteä kirkosta. Pohtijoitten määrä on niin suuri, että se vaatii huomioimista. Toisaalta tutkimuksessa mainittiin 12% vastaajista jo eronneen. Kuulostaa isolta luvulta.

2 tykkäystä

Jos joku konservatiivi sietää huonosti harhaoppeja omassa kirkossaan, niin hänellä on kyllä jo pitkään ollut täysi syy erota evlutista. Toisaalta epäilen kyselyssä jonkinasteista sample selection bias:ta, niin että ne jotka ovat tässä asiassa ratkaisunsa jo käytännössä toteuttaneet, ovat muita hanakampia myös vastaamaan sitä koskevaan kyselyyn. Tulevien eroamisten suhteen olen melko varma, että ihmiset eivät yksinkertaisesti osaa ennakoida omaa käyttäytymistään kovin realistisesti.

1 tykkäys

Kummallista jos evl-kirkko ei pidä homoseksuaalisen seksin harrastamista enää syntinä? Raamattu selkeästi ilmaisee sen ainakin yhtä kielletyksi kuin aviollisen uskottomuuden jne.

Sellainen kirkko joka “elää ajassa” niin vahvasti, että luopuu perusopistaan Raamatusta, ei ole kovin uskottava. Siellähän voivat sitten opin säännöt lipsua vastaisuudessakin.

6 tykkäystä

Ei ole käytännössä pitänyt enää vuosikymmeniin. Mihin tahansa kirkon virkaan kelpoisuusehtona on evlut kirkon jäsenyys mutta ei enää yleisesti tunnettu sivellinen elämäntapa - ei edes papin virkaan. Julkihomo saa olla, mutta ei kirkosta eronnut.

3 tykkäystä

Näin se taitaa käytännössä mennä. Mutta osaisitko mainita jonkin mahdollisimman arvovaltaisen “virallisen” linjauksen asiasta? Olisi kätevää jos voisin viitata johonkin täsmällisesti ajoitettuun lausuntoon, mikäli joutuisin itse joskus keskustelemaan tästä aiheesta jonkun kanssa.

1 tykkäys

Mikä vika julkihomoissa on? Ei kai seksuaalinen suuntautuminen estä ordinaatiota. Siveyttä kai pitäisi vaatia kaikilta yhtä lailla.

1 tykkäys

Julkihomo tarkoittaa julkisesti homoseksuaalisessa suhteessa elävää. Eihän tällainen asia muuten paljastu kenellekään.

3 tykkäystä

Julkihomo voi julkiintua esimerkiksi puskaradion välityksellä, vaikka eläisi selibaatissa.

No joo, voi olla, että ymmärsin Nolonson termin väärin.

Tunnen lukuisia ihmisiä, jotka ovat sanoneet moneen kertaan eroavansa kirkosta, jos… (naispappeus toteutuu, omaan seurakuntaan tulee naispappi, omaan seurakuntaan tulee nainen kirkkoherraksi, valitaan jossain nainen piispaksi, rekisteröityjä parisuhteita aletaan siunata jne). Kaikki ovat toteutuneet ja silti nämä erolla uhkaavat ovat edelleen kirkon jäseniä.

1 tykkäys

Itse olen kiinnittänyt huomiota Tapani Suonnon One Way Missionin nopeaan leviämiseen, vielä muutama vuosi sitten ainoa seurakunta oli Helsingissä, nyt seurakuntia on 18 ja perustamishankkeita noin 20: https://onewayseurakunta.fi Lähinnä tuonne taitaa mennä eri vapaitten suuntien väkeä (koska en usko, että aknakaan alussa voisi olla kyse muista kuin valmiiksi uskovista), mutta olen silloin tällöin nähnyt Leif Nummelan puhuvan tilaisuuksissaan, minkä lisäksi se, että vaikka itse ovat babtistisia, hyväksyvät kuitenkin jäsenikseen myös lapsena kastetut valmiiksi uskossa olevat. Tämä saattaa vetää puoleensa joitain viidesläisiä, ehkä on jo vetänytkin. Lisäksi on entisen SEKL-pastorin Satama-seurakunta, joka on viime aikoina laajentanut Jyväskylästä Turun ja Helsingin seuduille ( https://satamaseurakunta.fi ). Se on juuriltaan siis viidesläistä ja voi myös houkutella (ja uusista seurakunnista päätellen joitain houkutellutkin).

Suhteiden synnityömyyttä ovat opettaneet lukemattomat evlut papit arkkipiispoista lähtien. Niiden syntinä pitämisen synniksi tuomitsemisesta sen sijaan on vaikeampi löytää ihan selvää eksplisiittistä opetusta, mutta asia on kyllä monissa yhteyksissä käynyt epäsuoraan selväksi. Viimeisimpänä näkyvänä esimerkkinä se Helsingin seurakuntayhtymän kriteeristö lähetysjärjestöjen avustamiselle.

1 tykkäys

Olen kerran käynyt One Way Missionin tilaisuudessa. Silloin ainakin paikalla vaikutti olevan pääasiassa helluntailaistaustaisia sekä luterilaistaustaisia. En tiedä, kumpia oli enemmän. Tekemieni havaintojen ja käymieni keskustelujen perusteella monet One Way Missionin kävijät vaikuttaisivat olevan sellaisia, jotka ovat jossain vaiheessa elämäänsä olleet aktiivisia seurakuntalaisia jossain kirkkokunnassa, mutta tippuneet eri syistä aiemman seurakuntansa käytännön toiminnasta pois, ja jotka One Way Missionin toimintaan mukaan tulon myötä ovat palanneet samalla mukaan seurakunnalliseen toimintaan uudessa yhteisössä. Jotkut One Way Missionin kävijät ovat myös sellaisia, että heillä on muualla kotiseurakunta, ja jotka käyvät sen lisäksi One Way Missionin tilaisuuksissa. Jokin osa kävijöistä lienee myös sellaisia, jotka käyvät niissä hengellisissä tilaisuuksissa kotiseudullaan, joissa tuntuu kulloinkin olevan aktiivista elämää. Osa kävijöistä on myös sellaisia, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet minkään muun kristillisen yhteisön toimintaan aktiivisesti.

Tuossa ei ole välttämättä biasia ainakaan tuolla perusteella. Kyselyn aiheena ei ollut kirkosta eroaminen, vaan kyse oli laajemmasta, monia asioita samalla kertaa kattaneesta kyselystä. Ihmiset tuskin tiesivät ennen kyselyyn vastaamista, että kysely sisältää myös kysymyksen kirkosta eroamisesta, joten tuskin kirkosta eronneet ovat osanneet hanakammin hakeutua kyselyyn päästäkseen vastaamaan kirkosta eroamisesta koskeneeseen kysymykseen keskellä kyselyä kuin kirkon jäsenet. Kyselyn tuloksia ei kuitenkaan voi välttämättä yleistää koskemaan kaikkia viidesläisiä, koska tapahtumiin osallistujat eivät välttämättä kuvaa liikkeiden keskimääräisiä jäseniä. Kyselyn tulokset kuvaavat järjestön keskeisiin tapahtumiin osallistuneiden vastauksia. Ne, jotka matkaavat näihin tapahtumiin, lienevät keskimäärin aktiivisempia liikkeen jäseniä (tai aktiivisten liikkeen jäsenien perheenjäseniä tai tuttuja, jos ovat tulleet näiden mukana tapahtumaan) kuin ne, joille tulee vain vaikkapa liikkeen lehti kotiin, mutta jotka eivät ota osaa järjestön tilaisuuksiin kovinkaan usein.

Ei kuulosta mitenkään täysin epäuskottavalta, että muiden kuin evankelisluterilaisen kirkon jäsenten osuus viidesläisessä kesätapahtumassa voisi olla noin 16% tilanteessa, jossa Suomen väestöstä keskimäärin noin 70 % on evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Herättäjäjuhlilla kirkosta eronneiden sekä kirkkoon koskaan kuulumattomien osuus voi olla isompikin kuin 16 %. Ainakin menneinä vuosina Herättäjäjuhlien kävijäkunta on muistuttanut kyselyvastauksiltaan enemmän keskimääräistä Suomen kokonaisväestöä kuin monien muiden hengellisten kesäjuhlien kävijäkunta.

Sitten kai pitää myös hyväksyä irtosuhteet, aviollinen uskottomuus, ostoseksi, ryhmäseksi, Onhan niidenkin kieltäminen vain siellä muinaisessa Raamatussa kirjoitettua sen aikaisten ihmisten konservatiivista säännöstöä, mikä ei enää koske meitä “nykyään kun tiedämme paremmin”.

Ja noitten asioitten synniksi sanominen on sitten synti ja sydämen kylmyyttä ja ihmisen julmuutta ?

Tässä ihanassa nykyisessä vapaudessa voinemme palauttaa temppeliprostituutionkin käyttöön. Kirkkoihin toki etunenässä. Pride-henkeen.

4 tykkäystä

Näiden hyväksyminen lienee ihan normaalia esim kirkon rippikouluopetuksessa.

3 tykkäystä

Helsingin piispa näköjään twiittasi näin:

Tuo on valheellinen kuvakaappaus (jättämällä osan pois alkup. viestistä). Koko tiittaus löytyy esim. täältä. Siltikin aivan väärää toimintaa piispalta.

.