Moderointipäätökset

Siirsin vielä yhden viestin vanhasta uuteen ketjuun. Odotusteni vastaisesti se menikin uuden ketjun viimeiseksi viestiksi eikä kronologiselle paikalleen jonnekin ketjun puoliväliin. Hmm… :thinking:

Feature, not a bug. :stuck_out_tongue:

Asiallista toimintaa. Enkelit taivaassa riemuitsevat jokaisesta ketjujen jakamisesta, jonka ei-moderaattori tekee.

1 tykkäys

Irrotin Trump ja uskonto -ketjusta vähän off topiciin kallistuvan sivujuonteen ja siirsin sen uuteen ketjuun Kardinaali Burken vastainen medialiikehdintä.

1 tykkäys

@atte sai 7 päivän tauon aikaiseksi itselleen tuolla avioliittolainsäädäntökeskustelussa. Varsinainen syy: “provosointi ja epäkohtelias keskustelu, josta varoitettu”. Tarkemmin sanottuna useampi liputus viesteistä, jotka olisivat hiponeet asiallisen rajaa jo kriittisellä puolellakin, mutta suojellulla puolella ylittivät toimenpiderajan. Jatkossa - ohjeeksi annettakoon - epäkohtelias ja provosoiva kirjoittelutyyli ei ole sovelias. Kaikessa keskustelussa noudatettava kohteliaisuutta. Toisten kantojen väittäminen sharialaiksi tai apartheidiksi ei sellaista ole. Erityisesti kiistanalaisissa aiheissa kaikenlainen reductio ad absurdum olkoon vältettävien retoristen keinojen (ja virhepäätelmien) listalla.

Seitsemän päivää on jäähy, ei poisto foorumilta. Jos tuntuu pahalta, niin too bad. Jäähyn jälkeen tervetuloa taas normaaleilla kohteliaisuussäännöillä ynnä muilla foorumin säännöillä.

Suhtaudun lisäksi negatiivisesti tiettyjen nimeämättömien kirjoittelijoiden atte-vihaan, jossa nokitellaan asioista, joista ei ole tarvetta nokitella. Osa liputuksista oli siis täysin turhia. Liputtaneiden on syytä myös katsoa itseensä, ovatko toimineet oikein ja tasapuolisesti t.s. henkilöön katsomatta, niin kuin Jumala toimii. Virheellisistä liputuksista - vaikka en jaksakaan niitä katsella - en nyt lähde jakamaan varoituksia. Mutta huomautan teitä kaikkia pyrkimään foorumin sääntöjen noudattamiseen. Jos sääntöjä pitää mielestänne lisätä tai tarkentaa, ehdottakaa sitä.

Eläkää rauhassa, iloiten ja ylläpitäjän pelvossa… vai miten se meni…

3 tykkäystä

Olen lisännyt mustamaalauksen kiellettyjen sanojen joukkoon.

1 tykkäys

Nyt alkaa minulla riittää tämä. @Thinkcat, ole hyvä ja ota 7 päivän kirjoitustauko. @atte:ssakin oli jotain vikaa, mutta huomattavasti vähemmän, joten hän saa kolme päivää jäähyä.

Syy: en jaksa katsella teidän nahisteluanne, jossa jatkuvasti menette epäkohteliaaksi.

1 tykkäys

Oksettava on lisätty kiellettyjen sanojen joukkoon.

1 tykkäys

Olen päivittänyt foorumin sääntöjä. Sinne on lisätty nyt mm. seuraavia mainintoja:

  • bannattu tai estetty käyttäjä ei saa luoda uutta tunnusta
  • kirjoittajien (ja muidenkin henkilöiden) oikeutta yksityisyyteen, maineeseen, omaisuuteen ja terveyteen kunnioitetaan (uusi kohta “Oikeudet”)
  • kirjoittajat antavat foorumille oikeudet säilyttää ja näyttää viestejä (tätä kohtaa tulee tarkentaa jatkossa; kyse on siitä, että kirjoittajat luovuttavat viestejä lähettäessään foorumille oikeuden pitää heidän tuottamaansa (mahdollisesti tekijänoikeudet suojaamaa) materiaalia ja vapaasti näyttää sitä (foorumin teknisten rajoitusten mukaan) muille käyttäjille
2 tykkäystä

Sitä aina luulee, että jotkut asiat ovat itsestään selviä. Papitar on epäsopiva ja leimaava termi käytettäväksi kristillisten uskonyhteisöjen naispapeista tai -pastoreista. Oletin, että tämä on naispappeuskeskusteluja seuranneilla jo tuttua, mutta näköjään ei, joten vahvistan sen vielä erikseen. Pastoritar ei kanna samanlaista konnotaatiota mukanaan, mutta yhdistessään papitar-terminologiaan on kielletty.

Muistutus yksityisviestien moderoinnista. Yksityisviestit eivät ole vapaata moderoinnista. Niitä ei kuitenkaan aktiivisesti seurata, vaan niitä moderoidaan liputusten perusteella ja mikäli jostain syystä törmään niihin. Tänään tarkistaessani aiemmin saatuja varoituksia satuin törmäämään yhteen yksityisviestiin, jossa liittyen Toiviaisen tapaukseen puhuttiin “hastaperseen naispapeista”. Koska Toiviainen on tällä hetkellä foorumilla erityissuojelussa johtuen hänen saamistaan tappouhkauksista ja kaikesta vihapuheesta, joka häneen kohdistuu, annoin varoituksen tästä viestistä. (Tämä ei ole mikään letkautus: poliisi on antanut Toiviaiselle erityissuojelua hänen saamiensa uhkauksien vuoksi.)

Vihapuheesta

Tämän foorumin tarkoitus ei ole olla vihapuheen kasvatusalusta. Tarkoitus ei ole, että täällä voidaan yksityisviesteillä masinoida minkäänlaisia vihapuhekampanjoja tai vastaavaa. Mikäli löydän mitään vakavampaa, tulen tarvittaessa aloittamaan rikosoikeudelliset prosessit vihapuheen kitkemiseksi. Mikäli puhe ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä, mutta on muuten epäsopivaa, ne kitketään foorumilta moderointitoimenpiteinä.

Viharikoksella tarkoitetaan yleisesti henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehtyä rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksessa (R 97 20) vihapuhe on määritelty seuraavasti:" Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansalaismielisyyttä kuin vähemmistöjen, siirtolaisten, ja siirtolaistaustaisten ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan.

Suomen lainsäädännössä ja erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa sananvapauden käyttöä kuitenkin rajoitetaan niin, ettei sananvapauden turvin sallita muiden perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaamista. Rikoslaissa sananvapautta on rajattu muun muassa säätämällä kunnianloukkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan rangaistaviksi teoiksi. Näin ollen rangaistava vihapuhe on myös viharikos.

http://www.poliisi.fi/vihapuhe

Foorumi keskittyy uskonnolliseen vakaumuksen ja elämänkatsomuksen alueeseen. Sen vuoksi vihapuhetta, joka perustuu uskonnolliseen vakaumukseen tai elämänkatsomukseen liittyviin ennakkoluuloihin tai oletettuun tai todelliseen vakaumukseen ja elämänkatsomukseen, esiintyy helposti tällä foorumilla. Siis esiintyy sellaisia viestejä, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen toisen henkilön uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta kohtaan. Kaikki uskonnollisen vakaumuksen kannalta kriittinen viestintä ei ole vihapuhetta. Keskeinen kategoria on sanassa viha; yritetäänkö viestillä leimata henkilöä, pitää häntä epäkelpona kristittynä tai ihmisenä ja siten sopivana vihan kohteena? Sananvapauden nimissä tällainen keskustelu on jossain määrin sallittua, niin kuin poliisi yllä mainitussa lainauksessa selittää, mutta siinä vaiheessa, kun tällaisilla viesteillä yritetään nihiloida toisen henkilön perusoikeuksia, ihmisarvoa, tai loukataan kunniaa, on tehty rikos. Lisäksi tällä foorumilla on vielä tämän lisäksi edelleen kielletty tiettyjä toimintamalleja, kuten ei-kristityksi väittäminen ja tietyt ilmaisut (joista tässä ketjussa on huomautettu). (Laajemmin, ks. säännöt.)

Tämän foorumin vastaavana ylläpitäjänä minulla on rajoitettu oikeudellinen vastuu foorumin toiminnasta ja viesteistä. Valvon yhdessä foorumin moderaattoreiden kanssa, että foorumia ei käytetä viharikosten suunnitteluun tai toteuttamiseen. Tämä vastuu minulla on suhteessa valtioon. Lisäksi foorumin säännöillä pyritään ohjaamaan keskustelua niin, että keskustelu ei olisi pelkästään rikoksetonta, vaan myös hedelmällistä. Foorumin säännöt on kirjoitettu tätä ajatellen.

Tästä viestistä ja sen linjauksista voi keskustella Moderointiehdotusketjussa.

10 tykkäystä

#Erityissuojelu

Kaikki kirjoittajat tietänevät, että foorumilla on ollut erityinen suojelu päällä koskien Marjaana Toiviaista. Tämä suojelu johtuu siitä, että Toiviainen on ollut henkilökohtaisen vihapostin kohteena. Vihapostissa on toivotettu hänelle kuolemaa, raiskausta ja kaikenlaista muuta vastaavaa. Tämä suojelu ilmaistiin aihetta koskevassa ketjussa, ja sitä on käsitelty jo edellä olevassa viestissä koskien vihapuhetta, mutta sanoitan sen tähän uudelleen, koska jouduin juuri antamaan Sakarja:lle 7 päivän bannin tämän säännön rikkomisesta.

Uskojarukous.fi foorumi sanoutuu täysin irti kaikesta Toiviaiseen kohdistuvasta vihapuheesta, minkä vuoksi häntä koskeva keskustelu on erityisen suojelun alainen. Tämä suojelu tarkoittaa sitä, että vaikka hänen toimintaansa saa käsitellä ja kritisoida, kaikenlainen epäkohtelias kirjoittelu (mm. nimen vääntely, erilaiset negatiiviset nimitykset kuten vaikkapa julkkispastori, erilaiset negatiiviset ja vähättelevät termit hänen toiminnastaan (mm. kouhkaaminen, vouhkaaminen, jne.)) on kielletty. Tämä ei tarkoita, etteikö Toiviaisen toimintaa saisi kritisoida, mutta jos kritisoimista ei osata tehdä kohteliaalla kielenkäytöllä, silloin kritisointia ei tehdä lainkaan. Piste.

2 tykkäystä

Ehdotan kaikille moderaattoreille, että lopetamme kaiken keskustelun moderoinnin heinäkuun ajaksi. Annamme @cymbus:ksen ja kaikkien puhua politiikkaa ja ihan mitä lystäätte, ja muutenkin demonisoida kaikkia aivan vapaasti loppukuun ajan. Elokuun alussa katsomme liputetut viestit ja annamme rangaistukset kovennettuina. Mikä tahansa laittomuuteen asti etenevä viesti johtaa välittömästi bannaukseen foorumilta. Alkoholinkäyttö perjantai-iltana ei ole lieventävä asianhaara.

7 viestiä siirrettiin toiseen ketjuun: Moderointikeskustelu

Elevointeja: olen nostanut neljännelle luottamustasolle käyttäjät @Max ja @timo_k ekumeenisen tasapuolisuuden nimissä. Ensisijaisesti saman tasapuolisuuden nimissä @cymbus on laskettu pois luottamustason 4 käyttäjistä, toissijaisesti sen vuoksi, että hän kirjoitteli tähän suljettuun ketjuun, eikä keskusteluketjuun. (Johtajat voivat kirjoittaa myös suljettuihin ketjuihin, mutta sitä lienee syytä välttää, ellei ole erityisesti tarvetta.)

Tiedoksenne, että moderaattorit palaavat tänään lomakaudeltaan ja alkavat taas moderoida. Toistaiseksi säännöt ovat samat kuin ennenkin.

1 tykkäys

Olen päätynyt siihen, että keskustelu maahanmuutosta ja maahanmuuttajista päättyy.

5 tykkäystä

Lisäksi kriittinen alue suljetaan väliaikaisesti.

1 tykkäys

Muutamia muutoksia on tulossa, mutta jatketaan siitä huomenna.

@anon80387132 on saanut 6kk hyllytyksen instituutiosuojelun rikkomisesta. Säännöt: “Käyttäjät ja muutkin henkilöt, jotka sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen tai Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustukseen (sen läntisessä tai itäisessä muodossa), nauttivat suojelua. Suojelulla (henkilösuojelu) tarkoitetaan, ettei tällaista henkilöä ole luvallista nimittää ei-kristityksi. Vastaavaa suojelua nauttivat instituutiot (instituutiosuojelu), jotka julkisesti tunnustautuvat näihin tunnustuksiin.”

Kulkurin kommentit:

kristillinen kirkko on – -- muutettu epäkristilliseksi “epäkirkoksi”.