Oikeuskansleri moittii yhdenvertaisuusvaltuutettua

"Yhdenvertaisuusvaltuutetun viestinnässä tulisi näkemykseni mukaan erottaa selvästi toisistaan
aloitteiden tekeminen ja neuvojen ja lausuntojen antaminen yleiseksi yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi (laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta 3 § 1 momentti 1 ja 2 kohta), yleisten suositusten antaminen yhdenvertaisuuslain soveltamisalalla syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi (yhdenvertaisuuslaki 19 § 1 momentti 3 kohta) sekä perusteltujen kannanottojen antaminen yksittäistapauksissa yhdenvertaisuuslain vastaisen menettelyn ennaltaehkäisemiseksi taikka sellaisen jatkamisen tai uusimisen estämiseksi (yhdenvertaisuuslaki 19 § 2 momentti). Nyt käsiteltävänä olevassa tiedotteessa on pyritty erottamaan toisistaan ”yhdenvertaisuuslain hengen vastaisuus” ja ”syrjintä juridisesti”, mutta erottelu jää varsin vaikeasti hahmottuvaksi."

Mitä tästä pitäisi todeta? Asia olisi selvä, jos kyseessä ei olisi evlut tai ort kirkko. Nyt kuitenkin valtuutettu tavallaan ottaa kantaa viranomaisen toimintaan, mutta kyseessä on erikoislaatuinen viranomainen.

Mistä on kyse? Se ei tule ilmi aloitusviestistä.

Valtuutettu otti kantaa evlut kirkon sisällä käytävään keskusteluun samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Kannanotto oli epäselvä sen osalta, missä määrin valtuutettu esitti nykyisen lain vaativan jotain, miten hän ehkä toivoi lain muuttuvan, ja miltä osin kyse oli kirkolle esitettävästä toiveesta.

Mitä erikoislaatuista yhdenvertaisuusvaltuutetussa on?

Eikun siis evlut kirkko on erityislaatuinen viranomainen. Se kun on yhtäältä uskontokunta siinä missä vaikkapa Vapaakirkko, mutta toisaalta valtion uskontovirasto hoitaen mm. hautaustoimea.

1 tykkäys

Eikö tuo vaikuta siltä, että oikeuskanslerin mielestä valtuutettu on hieman liian innokkaasti suositellut omia näkemyksiään kirkolle virkansa puolesta.

2 tykkäystä

Ketju suljettiin automaattisesti 90 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.