Pastori Kai Sadinmaa vs Helsingin tuomiokapituli


#82

Ei ole muuten ainoa ns. liberaaliteologi, jos nyt tällaista leimasinta saa heilutella, jossa kristinusko redusoituu lakiuskonnoksi. Uskonnollinen puhe koostuu pelkästään moralistisista ohjeista, joiden sisältö vieläpä omaksutaan sellaisenaan uskonnollisen apparaatin ulkopuolisista lähteistä.


#83

Kyllä se evankeliumi jotain vaatii. Mm. verensyönnin lopettamista, kaiken myymistä, nousemista vanhempiaan vastaan, paastoamista, tervehtimistä pyhällä suudelmalla sekä täydelliseksi tulemista. Mutta muuten olen ihan samaa mieltä!