Pastori papin tittelinä

Mikä on pastori-nimikkeen histotia? Onko se miten laajalti käytössä kirkoissa käytössä?

Huomasin että nimikkeen käyttö särähti vähän korvaan ort. papiston kohdalla, kun se assosioituu itselläni niin vahvaasti lapsuustrau… vapaisiin suuntiin.

Niin, kuka tietäisi? Oletan, että nimitys on on otettu käyttöön reformaation jälkeen protestanttisissa kirkoissa. Sana pastori tarkoittaa paimenta. Pastorin feminiininen vastine olisi pastorella, mutta sitä ei naispastorista jostain syystä käytetä.

Suomen ortodoksisessa kirkossa luterilaistettiin papiston nimityksiä 20-30-luvuilla kirkon kansallistamisen aikakaudella. Näin presbyteereistä tehtiin pastoreja ja protopresbyteereistä rovasteja. Seurakunnan esimiehestä tehtiin kirkkoherra, mutta nimitys tuli viralliseksi vasta 1950-luvulla.

Ortodoksisen kirkon papiston asteet ovat: 1. (alempi papisto) lukija, alidiakoni, 2. (ylempi papisto) diakoni, pappi eli presbyteeri, piispa. Protopresbyteerin arvon voi valkoiseen papistoon (= naimisissa oleva seurakuntapapisto) kuuluva pappi saada pitkän ja ansiokkaan palveluksen jälkeen. Vastaava arvo munkkipapistossa on arkkimandriitta. Ortodoksit eivät kutsu pappejaan koskaan pastoreiksi, vaan nykyisin isäksi ja etunimeltä, isä Matti, isä Mikkko etc. Vielä 1900-luvun alussa kansa kutsui pappeja Mikko-papiksi, Matti-papiksi jne. Pappi sanahan tulee muinaislaavin kielestä ja tarkoittaa isää, mutta tämä on hämärtynyt nykysuomalaisten mielissä.

Nainen ei voi olla isä, mutta jonkinlainen pastori tai pastorella ilmeisesti kuitenkin, koska naispastoreita on meillä Suomessa sekä luterilaisilla että ns vapaisiin suuntiin kuuluvissa pienemmissä protestanttisissa kirkoissa. Koska pastori sana on leimallisesti protestanttinen, tulisi Suomen ortodoksisen kirkon mielestäni luopua sen käytöstä kokonaan.

1 tykkäys

Monien ortodoksisten seurakuntien yhteystiedoissa kutsutaan pastoreiksi niitä pappeja, jotka eivät ole kirkkoherroja eivätkä rovasteja.

Samoin Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla papiston luettelossa.

Ortodoksisen kirkon papisto

Paimen- nimitys nousee kyllä sen verran suoraan Raamatusta, että en oikein ymmärrä sen kyseenalaistamista. Se on nimitys uuden liiton aikaiselle seurakunnan kaitsijalle. Pappeus viittaa vanhaan liittoon.

Kirkon kieli ei tyhjene Raamattuun. Ks. esim. Nikean uskontunnustus.

Eipä tuo ole kummoinen peruste ainakaan apostolinaikuisten nimitysten karsastamiselle.

Raamatussa käytetään sanoja episkopos, bresbyteros ja diakonos, kun puhutaan kristillisen seurakunnan johtomiehistä. Episkopos tarkoittaa valvojaa, presbyteros vahinta ja diakonos palvelijaa. Pastori nimitystä ei UT tunne. Minusta voisi sopia, että luterilaisten seurakuntien pastorit olisivat edelleen pastoreita, samoin vapaakirkkojen, mutta katolisia ja ortodoksisia pappeja kutsuttaisiin papeiksi. On kysymys kahdesta eri asiasta. Muissa kielissä näille kahdelle asialla on eri sanat. .

Viesti tuli nyt vahingossa Valkamalle, mutta on tarkoitettu kaikille. Pahoittelen.

Katolisia pappeja ei koskaan kutsuta pastoriksi suomea puhuttaessa. Meillä on kappalaisia ja kirkkoherroja, ja ansioituneita pappeja voi paavi nimittää monsignoriksi (mutta nykyinen on ymmärtääkseni lopettanut nimitykset toistaiseksi).

Amerikassa tuo pastor-nimi on jostain syystä vakiintunut tarkoittamaan kirkkoherraa, englannissa heistä puhutaan nimellä parish priest.

3 tykkäystä

Sikäli kuitenkin tuntee, että pastor on latinalainen vastine kreikan poimen-sanalle, jolla viitataan muun muassa kirkon virkaan.

2 tykkäystä

Näkyyhän se paimen siellä olevan, mutta ehkä mieluummin piispan tittelinä. En myöskään ymmärrä miksi ortodoksisessa kirkossa presbyteeristä pitäisi käyttää latinan kielestä lainattua pastori sanaa. Jokaisella kirkolla on omat nimityksesä viroilleen. Suomen ortodoksisessa kirkossa papiston nimityksiä luterilaistettiin oikein olan takaa varsinkin maailmansotien välisenä aikana, koska luterilaisuutta pidettiin virheellisesti suomalaisuutena.

Kirkkoherra sana taitaa kuitenkin olla peräisin jo katoliselta keskiajalta, sillä monessa maassa katolisia pappeja nimitetään nykyäänkin herroiksi. Esim televisiosarjan isä Matteo on italiaksi Don Matteo. Isiksi siellä taidetaan kutsua vain sääntökuntapappeja.

1 tykkäys

Ef. 4:11 tosiaan sisältää tämän kohdan: “Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi”. Paimen on sama asia siis kuin pastori.

Sikäli kuin olen ymmärtänyt, katolisen kirkon kanoninen laki nimittää pastoriksi henkilöä, jolla on paimenen valta omassa paikallisessa yksikössään, selkeimpänä yksikkönä siis paikallisseurakunta, jonka kirkkoherra on teknisesti pastori.

Can. 515 §1. A parish is a certain community of the Christian faithful stably constituted in a particular church, whose pastoral care is entrusted to a pastor (parochus) as its proper pastor (pastor) under the authority of the diocesan bishop.
Can. 515 — § 1. Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius cura pastoralis, sub auctoritate Episcopi dioecesani, committitur parocho, qua proprio eiusdem pastori.

Laajemmin kanonisessa laissa, ks:
http://www.vatican.va/archive/ENG1104/2R.HTM

1 tykkäys

Näin on, en ole missään vaiheessa pastori-termiin törmännyt katolisessa hiippakunnassamme.

1 tykkäys

Vielä kanonista lakia:

Can. 519 The pastor (parochus) is the proper pastor (pastor) of the parish entrusted to him, exercising the pastoral care of the community committed to him under the authority of the diocesan bishop in whose ministry of Christ he has been called to share, so that for that same community he carries out the functions of teaching, sanctifying, and governing, also with the cooperation of other presbyters or deacons and with the assistance of lay members of the Christian faithful, according to the norm of law.

Mutta tärkeintä on kuitenkin, miten pappi postinsa hoitaa, on tittelinsä mikä tahansa. :slightly_smiling_face:

1 tykkäys

Ei kyllä minusta tittelit ovat tärkeämpiä.

Häh? Miksi ihmeessä?

1 tykkäys

Ensimmäisten vuosisatojen latinankielisissä katolisissa kristillisissä teksteissä käytettiin toisinaan sanaa ‘pastor’ merkityksessä ‘piispa’.

1 tykkäys

In a new move aimed at reforming the clergy and eliminating careerism in the Catholic Church, Pope Francis has abolished the conferral of the Pontifical Honor of ‘Monsignor’ on secular priests under the age of 65.

1 tykkäys

Niin, tämä on yksi polttavimmista ongelmista Suomen evlut kirkossa. Sinähän, SanGennaro voisit alkaa ajamaan tuon Monsignor-tittelin käyttöönottoa evlut kirkossa, kun se nyt vapautuu katolilaisilta.

2 tykkäystä

Juustenin piispainkroniikassa on piispan tittelinä aina herra. Latinaksi titteli on muuten domnus, ei dominus, joka on varattu Herralle.

Kirkkoherra on kuitenkin herra vain suomeksi, se on muotoutunut ruotsin kyrkoherdestä eli kirkonpaimenesta.

1 tykkäys