Prosessiteologia

Onko tuttua jollekkin? Osaatteko antaa jotain hyviä vinkkejä mitä lukea?

Jos joku on perehtynyt enemmän, niin sitten ehkä kysyn ketjussa myöhemmin jotain. Törmäsin termiin ja lueskelen wiki tasolla sitä tässä.

Sanoisin, että kyse on filosofialähtöisestä projektista, joka teologiassa luo enemmän uusia ongelmia kuin ratkoo entisiä.

Englanninkielisen wikipedian “Process theology” -artikkelin yhtenä lähteenä käytetty Stanford Encyclopedia of Philosophyn artikkeli “Process Theism” on mielestäni ainakin paremmin kirjoitettu kuin tuo wikiartikkeli (jossa on epäilemättä ollut monta kokkia saman sopan kimpussa).
https://plato.stanford.edu/entries/process-theism/

1 tykkäys

Prosessifilosofia tai organismin filosofia on ehkä hyödyllinen tai hauska tapa tutustua niihin kysymyksiin, mihin näistä asioista pohjalle asti pyrkivän pitää lopulta kyetä vastaamaan. Jossain, taisi olla Orthospheren kommenteissa, joku sanoi, että Whiteheadin ajattelu jollain tavalla edeltäisi Hartin ajattelua. Olen taipuvainen tulemaan sille kannalle, että ei. Vaikutelma syntyy siitä, että ne pyrkivät vastaamaan samoihin kysymyksiin.

Paljon keskeisistä ongelmista, mitä tuossa kohdassa kaksi nostetaan esiin, eli Real Relations in God, ovat ratkaistavissa Milbankin ajattelun kautta. Pitkähkö selostus löytyy esimerkiksi artikkelista Milbank on Gift. Hart referoi The Beauty of the Infinitessä Milbankin ajatusten keskeiset piirteet.

Itselleni tämä näkyy niin, että ihmiset elävät aina ilmiöiden maailmassa. Paras usko ja paras ymmärrys maailmasta perustuu sille, että löydetään laadullisesti mahdollisimman hyviä käsitteitä selittämään koettuja ilmiöitä. Olen käsittänyt, että jos ei lahjaa käsitetä tavalla, joka tekee siitä jotain muuta kuin transaktion ja velan, niin päädytään tietynlaiseen totalistiseen ajatteluun. Kun taas aito lahjan käsite avaa lopulta intervallien ja variaatioiden mahdollisuuden.

Menneisyys on joka tapauksessa deterministinen. Jos aivastan nyt, niin se aivastus on sen jälkeen aivastettu. Minulla ei ole vapautta perua tai muuttaa sitä, tai jälkikäteen valita uudestaan, että haluankin olla aivastamatta minuutti sitten. Mutta siihen asti, kunnes olen aivastanut, minulla on kokemus Jumalan lahjoittamasta kyvystä pidätellä aivastusta tai antaa aivastuksen tulla.

Olen joskus lukenut Process and Realityn sisällysluettelon. Sitä pidemmälle ei juuri silloin aika tai mielenkiinto riittänyt. En keksi mitään juttua, mitä Whiteheadilta saisin, mitä en Hartista ja Voegelinista ole saanut.

1 tykkäys

Hieman niitä uusia ongelmia olen hakemassakin.Sen suhteen, että saisi koko ajan pidettyä uskon tuoreena miettien uusien tulokulmien kautta.

Hyvän linkin laitoit.