Rituaaliteurastus kielletään

Jatkossa eläin on aina tainnutettava ennen verenlaskua.

https://uskonnonvapaus.fi/2017/rituaaliteurastus.html

“Lakiin tulee myös määräys, jonka mukaan tiettyjen toimijoiden on aina ilmoitettava havaitessaan eläinten kaltoinkohtelua. Tällä listalla ovat valtionkirkot ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, mutta ei yhdistyksiä.”

Veikkaan, että valtionkirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien työntekijät eivät ole paikalla teurastamoilla eivätkä kotiteurastuksissa. Tuskin heitä niihin pyydetäänkään paikalle.

Kai tuo ilmoitusvelvollisuus on ajateltu vaikka diakonia koskevaksi, jos hän käy jonkun kotona.

Minä puolestani veikkaan, että valtionkirkot on lisätty tähän ihan vaan poliittisen korrektiuden takia ettei syrjittäisi. Kaikki varmasti tiedämme (mutta emme sano ääneen), missä rituaaliteurastusta oikeasti saattaa esiintyä.

3 tykkäystä

Tarkoitat juutalaisia…

Mutta ei ole tästä kyse, tuo on eri kohdassa. Kyse on samanlaisesta ilmoitusvelvollisuudesta kuin lastensuojelulaissa.

Tässä nyt vielä HE-luonnosta suoraan:

“Ehdotuksessa säädettäisiin uutena myös tiettyjen viranomaisten ja muiden tahojen
ilmoitusvelvollisuudesta tilanteessa, jossa he havaitsevat avun tarpeessa olevia eläimiä tai jossa heillä on syytä epäillä, että eläimeen on kohdistettu rikoslaissa tarkoitettu
eläinsuojelurikos. Ilmoitusvelvollisuus koskisi muun muassa lomittajia, sosiaali- ja
terveydenhuollossa, palo- ja pelastustoiminnassa sekä seurakunnassa tai muussa
uskonnollisessa yhdyskunnassa toimivia henkilöitä. Käytännössä on esiintynyt tilanteita,
joissa esimerkiksi lastensuojelun asiakaskäynnillä perheessä havaitaan olevan avun tarpeessa oleva eläin. Jos viranomaisen palveluksessa oleva ilmoittaisi lastensuojelun asiakaskännillään tekemästä havainnosta eläinsuojeluviranomaiselle, hän tulisi paljastaneeksi salassa pidettävän tiedon sosiaalihuollon asiakkuudesta. Nyky-yhteiskunnassa ei voi olla hyväksyttävää, että apua tarvitsevalle eläimelle ei saada hankittua apua sen vuoksi, ettei viranomainen voi salassapitosäännösten vuoksi kertoa eläinten hyvinvointia valvovalle viranomaiselle tällaisesta eläimestä. Eläinten hyvinvointia valvovalla viranomaisella on vaitiolovelvollisuus salassa pidettävästä tiedosta.”

Onpa vahvasti sanottu, kun minun käsittääkseni tällainen periaate on aika laajastikin ollut olemassa aikaisemmin, siis että monissa yhteyksissä joku viranomainen tms. perinteisesti ei ole saanut kertoa sivuhavainnoistaan eteenpäin, puhumattakaan että siihen olisi ollut velvollisuus. Nyt näyttää siltä, että tämä periaate olisi murtumassa (tästä on muitakin viitteitä kuin tämä case).

1 tykkäys

Omituisia huvittumisen aiheita.

5 tykkäystä

Lastensuojelulaissa on samantapainen periaate. Mutta eipä lääkärinkään vaitiolovelvollisuus ehdoton ole, vaan siinäkin haetaan jonkinlaista tasapainoa.

Joka tapauksessa aika jännää, että velvollisuus koskisi selvästi Vapaakirkon työntekijää, selvästi ei koskisi Lähetyshiippakunnan työntekijää ja SLEY:n osalta olisi kai tilanne epämääräinen jos kyseessä olisi myös evlut kirkon pappi.

1 tykkäys

Vähän kaksipiippuinen juttu tuo “sivuhavaintojen” raportoiminen ylipäätään. Toisaalta on ehdottoman hyvä, että mikään vaitiolovelvollisuus ei estä puuttumasta, jos havaitsee jotain oikeasti kamalaa tapahtuvan. Lisäksi erityisesti pienet lapset ja eläimet ovat sellaisia kärsijöitä, jotka eivät itse pysty ilmoitusta tilanteestaan tekemään. Mutta on myös hankalaa, jos avun pyytäminen yhdeltä virallisehkolta taholta johtaa siihen, että lukuisat eri tahot puuttuvat lukuisiin eri elämän osa-alueisiin. Voi jopa estää sitä ensimmäistä avunpyyntöä, jos pelkona on, että vaikkapa diakonin kotikäynti johtaa lasten ja lemmikkien poisvientiin. Mutta toisaalta… Äh, hankalaa.

2 tykkäystä

Klikkiotsikko. :slight_smile: Eihän sitä kielletä. Voihan tainnutetulla eläimelläkin suorittaa rituaaleja.

1 tykkäys

Nojoo, mutta ei tule heti mieleen mitään uskontokuntaa joka noin tekisi. Kristittyjen ruokarukoukset tietääkseni kohdistuvat vasta valmiiseen ruokaan, eivät esim. sianruhoon.

Ei. Lakiesityksen tekstissä luki “seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan”. Pappisviran perusteella ei olla työntekijän yhteydessä seurakuntaan, vaan kirkkoon.

1 tykkäys

Lastensuojelulaissa on samantapainen periaate. Mutta eipä lääkärinkään vaitiolovelvollisuus ehdoton ole,

Ketju suljettiin automaattisesti 13 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.