Tuomiokapituli on ratkaissut Marjaana Toiviaisesta tehdyt kantelut

Pastori Marjaana Toiviaisen toiminnasta on käyty aiemmin keskustelua myös tällä forumilla ja häneen on katsottu kohdistuneen vihapuhetta.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin on toimitettu 40 erillistä kantelua, jotka koskevat pastori Marjaana Toiviaisen toimintaa. Kanteluissa on paheksuttu Toiviaisen toimintaa turvapaikanhakijoiden pakkopalautusten vastustajana, muun muassa 3.4.2017 Metsälän vastaanottokeskuksen luona. Tuomiokapitulin muodostaman kannan mukaan Toiviainen on tehnyt merkiksellistä työtä maahanmuuttajien parissa, mutta toiminnassa on ollut myös jotain moitittavaa.

Toiveeni on että tiedoksi tullut tuomiokapitulin ratkaisu mieluummin hillitsee kuin yllyttää häneen itseensä kohdistuvaan epäasialliseen toimintaan.

Tuomiokapituli painottaa, että minkäänlaisen väkivaltaisuuteen viittaavan toiminnan ei pidä kuulua papin eikä muunkaan kirkon työntekijän keinovalikoimaan. Tuomiokapituli yhtyy 10.4.2017 julkaistuun silloisen Helsingin piispan Irja Askolan ja Helsingin kirkkoherrojen kannanottoon, jossa on todettu, että anarkia ei hyödytä ketään eikä siihen tule kannustaa. Tuomiokapituli kiinnittää myös huomiota siihen, että papin ja kirkon työntekijän keinovalikoimaan ei pidä kuulua poliisia tai muita viranomaisia vastaan toimiminen eikä näiden työn vaikeuttaminen.

Tuomiokapituli toteaa, että Toiviainen on tehnyt merkityksellistä työtä maahanmuuttajien auttamiseksi, mutta hänen käyttäytymistään ja toimintatapojaan on pidettävä joiltain osin moitittavina. Tuomiokapituli kehottaa Toiviaista huolehtimaan siitä, että hän ottaa jatkossa edellä mainitun tuomiokapitulin ohjeistuksen huomioon toiminnassaan.

http://www.helsinginhiippakunta.evl.fi/@Bin/3114215/Pöytäkirjanote_8.2.2018_§34.pdf

3 tykkäystä

Kyllä on valtionkirkollista puhetta. Totta kai papin pitää vastustaa jumalatonta viranomaista.

Tässä kohden toki suomalainen viranomaisen ei ole ollut jumalatonta, joten ko. pastorin toiminta on ollut erinomaisen pöljää.

5 tykkäystä

Saattaa olla, että tuomiokapitulin lausuntoa ei kovin monelta osin kannata pitää jokaisessa tilanteessa ja yhteiskunnassa samalla tapaa sovellettavissa olevana.

Mutta voin toki tulkita väärin. (Kerta se olisi ensimmäinenkin.)

2 tykkäystä

Tuomiokapitulin ehkä kannattaisi tällöin kirjoittaa vähemmän kategorisia lausuntoja.

Vaan taitaa olla vaikea esittää sellaisia lausuntoja, ettei niistä saisi jotain moitteen aihetta irti väännettyä. (Vrt. radikaalia yhteiskunnallista tasa-arvoa edellyttänyt Paavali, josta väännetään orjuuden puolustajaa jne.)

Hyvä kun uskalsivat vähän moittia poliisin työn vaikeuttamista. Asiallinen ratkaisu. Papin tulee käyttäytyä arvokkaasti ja virkansa edellyttämällä tavalla. Toiviaisen toiminta ei ole ollut täysin asiallista

4 tykkäystä

Kyllä minusta se olisi tuohonkin viestiin olisi ollut aika helppo muotoilla. Tyyliin “papin tulee aina ja kaikkialla puolustaa kristillistä uskoa. Kuitenkin…”

Minusta, @SanGennaro, nyt lähtee vähän ohi sulla tämä kommentointi. Tämä on hallinnollinen päätös, jossa otetaan kantaa tiettyyn tilanteeseen ja ratkaistaan tietyt kantelut. Vaikka siinä on yleispäteviäkin kohtia, siinä ei kuitenkaan rakenneta yleispätevää ja kaikkiin tilanteisiin sopivaa koodistoa.

Saako kapituli siis lain mukaan toimia järkevästi ja niputtaa kantelut, pyytää niistä yhden vastineen, ja toimittaa ratkaisun kaikille kantelijoille? Muutenhan tuossa on melkoinen lisätyö.

En näkisi sille estettä. Kerro, jos löydät lakiin perustuvan esteen!

En tunne tätä puolta lainsäädännöstä niin hyvin, että osaisin sanoa mitään.

Minun nähdäkseni mikään ei vaadi, että kantelut tai aloitteet pitäisi käsitellä erillisissä pykälissä. Käsittely yhdessä pykälässä on minusta aivan mahdollista.

No joo, ihan hyvä pointti. Luin tuota ehkä liikaa hartautena kuin hallinnollisena päätöksenä. Mikä sinänsä toimii omituisena huvittumisen aiheena.

1 tykkäys

Ketju suljettiin automaattisesti 13 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.