Vaalikone uskonnonvapaudesta

Uskonnonvapaus.fi-sivustolle tulee vaalikone. Edellinen on osoitteessa https://uskonnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta2015/. Mikä on mielestäsi turhin tai vähiten tärkeä kysymys, jonka haluaisit poistaa?

Ja kommentteihin saa toki ehdottaa uusia kysymyksiä.

 • Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
 • Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää rikoslaissa?
 • Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
 • Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
 • Miten hautaustoimi tulee järjestää?
 • Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
 • Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
 • Tuleeko lääkärillä olla oikeus kieltäytyä abortin teosta?
 • (En osaa sanoa)

0 äänestäjää

Katolinen kirkko Suomessa ymmärtääkseni toivoo jäsenmaksun keräysmahdollisuutta verotuksen yhteydessä muillekin halukkaille uskonnollisille (?) yhteisöille. Voisi siis olla kysymys myös siitä, tulisiko tätä mahdollisuutta laajentaa, eikä vain poistamisesta :wink:

2 tykkäystä

Tuo onko lääkärillä oikeus kieltäytyä abortin teosta ei ole turha vaan hyvin tärkeä kysymys. Mutta sillä ei nähdäkseni tarvitse olla lähtökohtaisesti mitään tekemistä uskonnon kanssa. Ei siis ole uskonnonvapauskysymys vaan eettinen kysymys.

Totta joo, mutta sivustolla on muutenkin juttua myös hieman laajemmasta omantunnonvapaudesta. Ks. esim. pasifistia koskeva kohta https://uskonnonvapaus.fi/hakusanat/kieltaytyminen.html

Eutanasiasta saisi minusta myös hyvän kysymyksen joka tuntuu jakavan ehdokkaita aika suuresti. Suosittelen että kysymyksen muotoilu vain olisi tarkoin harkittu. Toki ei tämäkään ole uskontokysymys.
Turhia kysymyksiä tuossa ei ollut.

Onko näistä tarkoitus tehdä monivalinta- vai avokysymyksiä? Jos edellisiä, vastausvaihtoehdot kertovat vasta sen, onko kysymys hyvä. Uskonnonopetuskysymys on vähän epämääräinen.

Anteeksi sivistymättömyyteni, mutta miten tuo hautaustoimi liittyy asiaan?

Kirkon verotusoikeutta perustellaan mm hautaustoimen järjestämisellä joten jos se hoidettaisiin vaikkapa kuntien tai valtion toimesta niin tämä verotuksen perustelut poistuisivat.

2 tykkäystä

Kysymyksen muotoilu on siis aika epämääräinen.

Kannattaa klikata sitä linkkiä niin näkee mitkä noissa ovat vastausvaihtoehdot.

Eutanasiasta saisi tosiaan kysymyksen, mutta se ei oikein liity uskonnonvapauteen vaan arvoihin yleisemmin. Toki sitten tilanne olisi toinen, jos lääkärit velvoitettaisiin eutanasiaan, mutta sitä ei ole edes esitetty.

Yleisestihän kysymysten pitäisi jakaa puolueita, jakaa ehdokkaita puolueiden sisällä, ja kaikkien vaihtoehtojen olla ihan realistisia mahdollisuuksia jonka jokunen voi valita.

1 tykkäys

Ei kirkon verotusoikeutta perustella hautaamisesta huolehtimisella, vaan sitä, että kansankirkot saavat tietyn osan yhteisöverosta siksi, että ne huolehtivat hautaustoimesta. Valtion apua voitaisiin tällä perusteella antaa myös muille uskonnollisille yhdyskunnille, jos ne huolehtivat osaltaan hautauksesta. Minusta hautauskysymys on ihan hyvä, mutta siihen ei mielestäni pitäisi laittaa jaa/ei-vaihtoehtoja.

1 tykkäys

Vaihtoehdot edellisissä vaaleissa olivat

 • Evankelis-luterilaisen kirkon on järjestettävä kaikille hautapaikka, ja saatava siitä korvaus.
 • Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tehtäväksi.
 • Hautaustoimi tulee yksityistää. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
 • En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Luonnollisestikin tässä on erilaisia variaatioita. Kovin hienojakoiseksi en mielelläni vaalikonetta tee.

Enkös juuri niin kirjoittanut?

Ei tietystikään hautausseremonioista (hautaamisesta) mitään makseta vaan nimenomaan hautausmaiden hoidosta ja siten kaikkia uskosta riippumattomatta koskevasta hautaamisen mahdollistamisesta hautausmaalle ja siihen liittyvistä kuluista.

Kirkon verotusoikeus on eri asia kuin kirkon (kirkkojen) saama valtionavustus yhteisöverotuloista. Kirko(i)lla on oikeus kerätä verotuksen kautta jäsenmaksunsa. Jäsenmaksun suuruus riippuu tuloista. Jos ei ole tuloja, ei tarvitse maksaa mitään. Kirkko ei nykyään verota yhtiöitä, vaan valtio verottaa niitä.

2 tykkäystä

Ok. Totta että en puhunut yhteisöverotuksesta vaan verotusoikeudesta. Tarkoitin kyllä nimenomaan sitä enkä jäsenistöltä perittävää veroa.

Onko tarkoitus kysyä vain erityisesti jumalanpilkasta vai yleensäkin uskonrauhan rikkomisesta? Ts. jos väki vastaisi ei tule säilyttää ja sen mukaan edettäisiin, niin olisiko silloin silti kiellettyä loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjata tai häpäistä sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä? (Oletan ja toivon, että edes vapaa-ajattelijat eivät hae vapautta meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta.

1 tykkäys

Erityisesti jumalanpilkasta on kysytty. KORJAUS: Siis erityisesti uskonrauhan rikkominen -pykälän 1. tekotavasta. Tämä siis kattaa Jumalan (laissa isolla kirjaimella) pilkan lisäksi ylipäänsä sen pilkan mitä usk. yhdyskunta pitää pyhänä.

(Erillinen kysymys on se, tarvitaanko jumalanpalveluksen (+hautaustoimituksen, silloinkin kun se on uskonnoton) häiritsemisen kieltoon erityistä lakia vai riittäisikö joku yleinen julkisrauhapykälä.)

Pitäisikö se muotoilla: Kannatatko uskontoihin kohdistuvan vihapuheen laillistamista?

1 tykkäys

Ei pitäisi.

Ei uskonnollisilla väitteillä pidä olla erityistä suojaa verrattuna esimerkiksi poliittisiin kantoihin, muiden aatteellisten järjestöjen esittämiin väitteisiin jne. Ja esimerkiksi Tapio Luomaa henkilönä pitää suojata, mutta samalla tavoin kuin Antti Rinnettä, ei nähdäkseni enempää eikä vähempää.

1 tykkäys