Vihaako Jumala ketään?

evankeliointi

#82

Jumala loi ihmisen vapaasti tahtovaksi, lähes Jumal’olennoksi, vain vähän enkeleitä alemmaksi. Enkelit ovat niinkuin ihminen, hekin voivat tehdä niinkuin tahtovat. Siksi Lucifer lankesi!

Jumala on luonnut maailmankaikkeuden ja sen järjestyksen ja asettanut siihen ihmiset. Ongelma ei ole Jumalan kaikkivoipaisuus, niin tehdä kuin tietää. Meidän, ihmisten eteen laitetaan hyvä ja paha, siunaus ja kirous, niinkuin on asetettu jo Adamin ja Evankin eteen. Jumala ei pakota hyvään, vaan on laittanut ihmiseen tunnon tietää siunaus/hyvä ja kirous/paha. Jumala ei pakota hyvään eikä houkuttele pahaan, vaan ihmisen oma halu vie hänet kohti ikuista kadotusta. Isämeidän rukouksessakin rukoillaan, että olisimme kuuliaiset Jumalalle, niin ettei kulkumme veisi kiusauksiin. Jumalan yhteydessä Hän saattaa meidät pois kiusaukseen johtavalta tieltä. Sielunvihollisen yhteydessä kulkumme vie lihalle mieluisiin asioihin, kiusauksiin.
Kol.3: “5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: … “.
Sielunvihollinen löytää tartuntapinnan meidän katoavasta osasta ja kommunikoi sen kautta. Siksi uskova on kehotettu Hengellä kuolettamaan liha, eli vaeltaamaan Hengessä. Tässä Kolossalaiskirjeen 3. luvussa, 1-17, on hyvin tuotu esille meidän osuutemme tai vastuumme. Jumala antaa kuitenkin jokaiselle uskovalle halun ja voiman tehdä Hänen tahtonsa. Siksi me rukoilemme “äläkä saata meitä kiusaukseen”, eikä, että estä, ettemme kohtaisi kiusauksia.

Menemme taivaaseen tai helvettiin ja voimme itse päättää siitä. Luomakunnassa ei ole mitään pakon alla tapahtuvaa. Jumala odottaa koko ajan, että kääntyisimme pois ikuisen kadotuksen tieltä. Eli hänen ajatuksensa ihmistä kohtaan on koko ajan hyvät. Ihmisestä tulee uudestisyntymässä Jumalan työtoveri niin itseään kohtaan kuin ympäröivää maailmaa kohtaan.
Jumalaton voi elää hyvää elämää, noudattaa Raamatun opetusta. Sillä on hyvät seuraamukset, mutta vain kuolemaan asti.

Kun Lucifer joukkoineen syöstiin alas taivaasta, heille valmistettiin helvetti, jossa he tulevat viettämään ikuisuuden. Sitten ihminen valitsee osansa samoilla ‘valtuuksilla’ kuin Luciferkin ja samassa paikassa jumalaton viettää ikuisuutensa, helvetissä.

Jumalan rakkaus on jalo. Hän kunnioittaa omaa luomaansa, eli ‘ei itseään kieltää saata’, eli ei muuta ihmistä tahdottomaksi.

Maailma on pahan vallassa ja tämän vallan kahvassa on Saatana, jonka aika lähestyy loppuaan. Me uskovat, elämme tässä pahassa maailmassa ja meitä on ohjeistettu elämään paikallisessa uskovien yhteydessä, joka on Kristuksen ruumiin paikallisia osastoja.

Ennaltamääräys- valintaoppia ei Raamatussa ole. Kaikki ihmiset on valittu taivaaseen, mutta ihmisen valta itseään kohtaan on suurempi kuin Jumalan.
Valitse siis elämä ja siunaus!


#83

No oliko meillä vapaa tahto päättää alkaa uskomaan Jeesukseen, joka on elämä ja siunaus sekä ainoa oikea tie taivaaseen? Mielestäni meillä ei ollut vapaata tahtoa alkaa uskomaan Jeesukseen, sillä kyse oli Jumalan valinnasta. Tietenkään emme usko ns. kaksinkertaiseen ennaltamääräämiseen, jonka mukaan toiset olisi määrätty taivaaseen ja toiset helvettiin, vaan uskomme mukaan Jumala kyllä valitsee pelastetut, mutta ei määrää ketään ennalta pelastuksen ulkopuolelle helvettiin. Suurin osa ihmiskuntaa kuitenkin joutuu helvettiin omasta syystään. YK:n talous- ja sosiaalineuvoston tekemien tilastojen mukaan maailmassa kuoli vuonna 2009 noin 56 844 000 ihmistä. Kun tämän jakaa 365 saadaan keskimäärin päivässä kuolevien määräksi 155 737, joista vain kristityt pääsivät taivaaseen. Ihmisjärki toki haraa tällaista Raamatun totuutta vastaan, sillä se haluaa suurempaa itsemääräämisoikeutta. Mutta klassinen kristinusko tarttuu Jumalan sanaan Raamattuun suostuen hyväksymään Jumalan sanan niin kuin on Kirjoitettu Raamatun pyhien profeettojen ja pyhien apostoleiden kynästä Pyhän Hengen voimassa ja johdatuksessa, miten pelastuksen asiassa ihmisen tahto ei ole vapaa, vaikka muilla elämän alueilla se on vapaa.


#84

Tuossa arvostellaan sellaista mikä on vielä kesken. Paha on väliaikaista. Kärsimys on ajallista. Jumala haluaa jotain parempaa kuin tehdä lyhyestä ajallisesta elämästä kivaa, nautinnollista ja kaikista kärsimyksistä vapaata.


#85

Koska kriittistä keskustelua ei enää ole, niin tähän ei juurikaan voi vastata muutoin kuin toteamalla, että voisiko ongelman sivuuttaa noin helpolla. Tuohan on vanha kysymyksen asettelu ja sitä on pohdittu ties kuinka kauan. Kuitenkin käsitteet Rakkaus, Kaikkivaltius, Kaikkivoipuus, Kaikkitietävyys vaatii aika tarkkaa uudelleen muotoilua eli eivät avaudu noista termeistä käsin kun selitys ongelmalle annetaan siten kuin sinä sen teit ja kuten yleensä tapana on.


#86

Huomioithan että julistus on foorumilla kiellettyä. Viestin asiasisällössä ei ole sinänsä ole ongelmaa, mutta teologiset kannanototkin tulee ilmaista keskustelusävyyn eikä julisteen.


#87

Se on kohta Raamatusta, Vanhasta Testamentista. Se toistetaan usein. Olisi pitänyt laittaa heittomerkkeihin, - kait.


#88

Oikeastaan, aika hyvä!


#89

Jumalan valinta on, että kaikki ihmiset kaikkialla tekisivät parannuksen ja pelastuisivat. Ihminen valitsee toisin, vaikka Jumala monella tapaa aina kehottaa: “valitse siis elämä!”

Vaikuttaa siltä, että ihminen ei nöyrry valitsemaan?