Yleiset periaatteet

Uskojarukous.fi on Usko ja rukous ry:n (Lyhyesti yhdistyksestä) ylläpitämä verkkosivusto ja keskustelufoorumi. ”Yhdistyksen tarkoituksena on klassisen kristinuskon ja ekumenian hengessä tukea ja edistää tietoverkoissa hengellistä elämää sekä uskonnollista, ekumeenista ja teologista keskustelua, teologisen tutkimuksen popularisointia ynnä teologista tutkimusta.” Yhdistys ei ole sitoutunut mihinkään yksittäiseen kristilliseen kirkkokuntaan, vaan toivottaa kaikki tervetulleiksi osallistumaan keskusteluun!

Uskojarukous.fi eli Usko ja rukous -foorumi on klassisen kristinuskon ekumeeninen keskustelupalsta, jossa käydään uskonnollista, hengellistä ja teologista keskustelua. Sivuston vastaavana ylläpitäjänä toimii sisällön puolesta nimimerkki Diakoni ja teknisenä ylläpitäjänä nimimerkki Kierkegaard.

Säännöt

Sääntöjen tarkoitus ei ole määritellä keskustelujen sisältöä, vaan mahdollistaa asiallinen keskustelu foorumin aihepiiristä turvaten keskustelijoiden oikeudet yksityisyyteen sekä omaisuutensa että henkilönsä turvallisuuteen.

Sääntöjä tarkennetaan tarvittaessa.

Kuka saa rekisteröityä?

Kaikki saavat rekisteröityä foorumille. Yksi henkilö saa olla rekisteröitynyt vain yhdellä nimimerkillä, ellei ylläpito anna tästä poikkeuslupaa. Kaikki rekisteröityneet käyttäjät saavat osallistua keskusteluun, myös sellaiset, jotka eivät tunnustaudu kristilliseen uskoon tai klassisen kristinuskon tulkintoihin.

Tunnukset kuuluvat yksityishenkilöille, ellei ylläpito anna tästä poikkeuslupaa. Henkilö, joka omistaa hyllytetyn (ban) tai estetyn (kirjoitusesto) tunnuksen, ei ole ole oikeutettu luomaan uutta tunnusta foorumille tai muuten osallistumaan viestien lähettämiseen foorumille.

Oikeudet

Jokainen henkilö nauttii yksityisyyden, maineen, omaisuuden ja henkilökohtaiset terveyden (ml. mielenterveys) suojaa. Sellaiset kirjoittajat, jotka (foorumin sisäisillä tai ulkoisilla) viesteillä tietoisesti uhkaavat foorumikirjoittajien tai muiden henkilöiden yksityisyyttä, terveyttä, mielenterveyttä, omaisuutta tai mainetta, voidaan sulkea foorumilta väliaikaisesti tai toistaiseksi (hyllytys; ban) tai heille voidaan antaa kirjoituskieltoja.

Foorumille kirjoittavat henkilöt antavat foorumille (sitä ylläpitävälle yhdistykselle, vastaavalle ylläpitäjälle ja moderaattoreille) oikeudet säilyttää, muokata (sisältö säilyttäen; esim. kielletyt termit, virheelliset linkit, muut tekniset virheet), siirtää ja näyttää foorumille kirjoitetut viestit. Foorumi puolestaan tarjoaa rekisteröityneille käyttäjille foorumin teknisten rajoitusten ja moderaattoritoimenpiteiden mukaisesti oikeuden käyttää foorumia ja lähettää sinne viestejä.

Aiheet

Foorumilla keskustellaan uskonnollista, hengellistä ja teologista keskustelua. Aiheiden tulee liittyä jotenkin näihin, lukuun ottamatta Käyttäjien keskustelu -aluetta, joka on vapaampi alue.

Suojellut aiheet ja henkilöt

Foorumilla käydään keskustelua klassisen kristinuskon ja ekumenian hengessä. Mitä tämä tarkoittaa?

Klassinen kristinusko viittaa ns. jakamattoman kirkon aikaan. Ekumenialla tarkoitetaan puolestaan kristillisten kirkkojen yhteyspyrkimystä. Klassisen kristinuskon ja ekumenian hengessä toimimisella viitataan siihen, että ns. jakamattoman kirkon aikana syntyneet opit, tavat ja instituutiot, sellaisina kuin ne ilmenevät eri kirkkojen elämässä tänä päivänä, nauttivat foorumilla suojelua. Foorumilla noudatetaan ekumenian hyviä tapoja sovellettuna foorumikontekstiin.

Suojelua nauttivat asiat asioita ovat mm. institutionaalinen kirkko, dogma, sakramentit, liturginen elämä, ikonit ja reliikit (lista ei ole kattava). Suojelulla (temaattinen suojelu) tarkoitetaan sitä, että kun näistä asioista keskustellaan, ei keskustelun peruslähtökohtaa saa kyseenalaistaa. Itse asioiden merkityksestä saa keskustella. Peruslähtökohdista voidaan käydä kriittistä keskustelua omalla osastollaan.

Käyttäjät ja muutkin henkilöt, jotka sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen tai Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustukseen (sen läntisessä tai itäisessä muodossa), nauttivat suojelua. Suojelulla (henkilösuojelu) tarkoitetaan, ettei tällaista henkilöä ole luvallista nimittää ei-kristityksi. Vastaavaa suojelua nauttivat instituutiot (instituutiosuojelu), jotka julkisesti tunnustautuvat näihin tunnustuksiin. Toista käyttäjää tai yleisöä yleisesti ei saa kehottaa eroamaan toisesta kristillisestä yhteisöstä.

Vastuu viesteistä

Käyttäjät vastaavat kirjoittamistaan viesteistä itse. Laittomaksi epäillyt (mm. kansanryhmää vastaan kiihottaminen, kunnianloukkaus, yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen) ja sääntöjen vastaiset viestit voidaan poistaa ilman ennakkovaroitusta. Keskustelussa tai siihen liittyen keskustelun ulkopuolella on kiellettyä uhkailla rikossyytteillä; pyyntö viestin muokkaamisesta tai poistamisesta annetaan kirjoittajalle tai ylläpidolle yksityisesti. Hyvien keskustelutapojen tai sääntöjen vastaisiksi tai laittomiksi epäillyt viestit liputetaan foorumin liputus-toiminnolla.

Luottamustasot

Foorumilla on eri luottamustasoja nollasta neljään (0–4). Foorumille rekisteröityneiden luottamustaso on nolla (0), ja tasot nousevat aktiivisuuden mukaan tasolle kolme (3) asti. Luottamustasot vaikuttavat kykyyn kirjoittaa uusia viestejä ja mahdollisuuksiin antaa tykkäyksiä. Tasolle neljä (4) eli apumoderaattoriksi voidaan valita foorumilla aktiivinen, hyvin käyttäytyvä kirjoittaja. Valvojat voivat laskea kirjoittajan luottamustasoa, mikäli tämä ei näytä olevan luottamuksen arvoinen. Voit lukea lisää luottamustasoista täältä.

Henkilökunta ja valvonta

Keskustelun hyvien tapojen ja sääntöjen noudattamista valvovat valvojat eli moderaattorit yhdessä ylläpitäjän kanssa. Ylläpitäjä ottaa valvojat tehtäväänsä. Valvojat toimivat erikseen annettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaan. Valvojat sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään tehtävässän tiedoksi saamiaan henkilötietoja kolmansille osapuolille. Heillä on oikeus laskea kirjoittajan luottamustasoja, antaa lyhyempiä kirjautumis- ja kirjoituskieltoja sekä poistaa viestejä. Ylläpitäjä voi antaa pidempiä ja lopullisia kirjautumis- ja kirjoituskieltoja. Valvojien tekemistä päätöksistä voi valittaa ylläpitäjälle. Ylläpitäjän tekemistä ratkaisuista ei voi valittaa.

Valvojien tai ylläpitäjän valvonta- tai ylläpitotoiminnasta rikosoikeudellisilla toimenpiteillä uhkaileminen johtaa tilin jäädyttämiseen siihen saakka, että rikosoikeudellinen tutkinta on toteutettu ja tuomio on annettu.

Ylläpito voi tarvittaessa vaatia kirjoittajaa todistamaan henkilöllisyytensä, varsinkin mikäli käyttäjätunnus perustuu kirjoittajan oikeaan nimeen.

Foorumin henkilökunnan luettelo on luettavissa tästä.

Ohjeita hyvään keskustelukulttuuriin

Osallistumalla keskusteluun osallistut yhteisen ymmärryksen ja yhteisön kehittämiseen. Panoksesi on tärkeä ja tekee foorumista kiinnostavan paikan! Mikäli näet jotain miellyttävää, voit merkitä itsellesi suosikkiviestejä, tykätä viesteistä ja tehdä kirjanmerkkejä, ynnä muuta - käytä niitä, jotta tekisit foorumin käyttökokemuksesta itsellesi mieluisemman.

Keskustelun tulee olla asiallista t.s. sivistynyttä. Kaikessa keskustelussa tulee noudattaa lähimmäisenrakkautta ja jättää henkilöön kohdistuva arvostelu. Henkilöihin ja instituutioihin kohdistuvan kritiikin tulee olla asiallista, ei nimittelevää, eikä leimaavaa. Nimimerkkien tai nimien vääntely kritisoimistarkoituksessa tai satiirisella motiivilla on kiellettyä. Julistaminen, saarnaaminen, yksinpuhelu ja yksipuolinen propagoiminen on kiellettyä.

Kielletty materiaali

Selkeän K-18-materiaalin julkaiseminen on kiellettyä. Tämä koskee mm. seksuaalisia, pornografisia ja erityisen väkivaltaisia kuvia ja tekstejä. Samoin kiellettyä on julkaista sellaista intellektuaalista omaisuutta, jonka julkaisuun henkilöllä ei ole lupaa. Viittausoikeuden puitteissa saa toimia normaalisti.

Disinformaatio ja salaliittoteoriat

Koronaan tai muihin aiheisiin liittyvien salaliittoteorioiden tai disinformaation levittäminen on kiellettyä. Väärien uutisten ja teorioiden kritisointi ja siinä yhteydessä esilletuonti on kuitenkin sallittua.

Aiheessa pysyminen

Älä aloita uutta ketjua aiheesta, mikäli sitä käsittelevä ketju on jo olemassa. Pidä viestit ketjun aiheeseen liittyvinä. Perusta uusi ketju, mikäli viestisi ei liity ketjun aiheeseen. Pyri laittamaan aloittamallesi ketjulle aina sopiva tunniste (tag).

Oneliner-heitot

Sellaisissa ketjuissa, joissa on käynnissä debatti, on kiellettyä osallistua debattiin lyhyellä heitolla (ns. oneliner). Erityisesti on kiellettyä tällaisessa tilanteessa käyttää onelinerinä raamatunjaetta tai jonkin teologin lausumaa.

Sääntörikkomukset

Mikäli epäilet, että jokin viesti on sääntöjen vastainen, liputa viesti. Voit myös lähettää yksityisviestin kirjoittajalle ja huomauttaa asiasta. Keskusteluketjuissa ei saa lähteä keskustelemaan siitä, onko aihe, ketju, lähestymistapa tai tietty viesti foorumin sääntöjen tai lain mukainen vai ei. Tämä sisältää viestien väittämisen kunnianloukkaukseksi tai muutoin mahdollisesti lain vastaisiksi. Näistä käydään keskustelua Sivuston toiminta -alueella, esimerkiksi ketjussa Moderointiehdotukset, jos se on tarpeen.

Kielenkäytön ohjeita

Näistä säännöistä ja keskusteluohjeista annetaan soveltamisohjeita, joita on luettavissa Moderointipäätökset-ketjusta.

Päivitetty 29.10.2017.