Apostolinen suksessio ortodoksisessa perinteessä — kenen kautta?

Hei,

Kenen kautta apostolinen suksessio mahtaa oikein juontaa ortodoksisessa perinteessä? Esimerkiksi, katolinen kirkko perustelee Paavin valta-asemaa koko kristikunnan päänä kertomuksella “taivasten valtakunnan avainten” luovuttamisella apostoli Pietarille (Matt. 16:18-19). Tämä selitys ei kuitenkaan täysin avaudu itselleni, sillä varmaan toki ortodoksisestakin perinteestä löytyy piispoja, joiden “apostolinen suksessio” juontaa Pyhän Pietarin kautta. Vai juontaako? Tuo ei siis ollut väite, vaan lähinnä hutera heitto, mutta tarkastellaan aluksi tätä mahdollisuutta.

Eli, jos nyt hieman yksinkertaistetaan ja unohdetaan hetkeksi esimerkiksi sellaiset asiat kuten piispainkollegion kollektiivinen suksessio tai objektiivinen yhteinen usko — molemmat kirkot kun näitä edellyttävät jossain muodossa — niin eikö tässä tapauksessa kaikkien piispojen, jotka juontavat apostolisen seuraantonsa apostoli Pietarista, tulisi olla tasa-arvoisessa asemassa? Ymmärtääkseni ortodoksien keskuudessa Paavia — joka myös lännen patriarkkana tunnettiin vuoteen 2006 saakka — mielellään kutsutaan nimityksellä primus inter pares, ensimmäinen vertaistensa joukossa.

Tilanne tietysti on toinen, mikäli ortodoksinen kirkko juontaa apostolisen seuraantonsa jonkun muun apostolin kuin Pyhän Pietarin kautta. Oma tietämykseni rajoittuu siihen, että ainakin Intiassa on olemassa ns. Tuomas-kristittyjä, jotka jäljittävät oman perimyslinjansa apostoli Tuomaaseen.

Mutta kenen kautta ortodoksit mahtavat oikein jäljittää oman perimyksensä? Yritin etsiä tietoa aiheen tiimoilta, mutta varsin laihoin tuloksin. Ainoastaan löysin joitan yleisiä tulkintalinjoja, mitkä ovat edellytykset apostoliselle suksessiolle ortodoksisessa kirkossa. Mitään varsinaista “karttaa” saati edes ensimmäisiä kätensä laskeneita apostoleita en etsinnästä huolimatta löytänyt.

Eli jos jollain foorumilaisilla on tarkempaa tietoa asiasta, niin olisi enemmän kuin tervetullutta! :slight_smile:

Ps. Tarkoitus ei ole avata mitään debaattia siitä, kuka tai mikä traditio on oikeassa, vaan lähinnä ortodoksisen perinteen itseymmärryksestä apostolisen suksession suhteen. Katolisuuden suhteen vastaus on sangen helppo, sillä se ankkuroituu yksiselitteisesti apostoli Pietariin, mutta onko ortodoksisuudessa kentien useampia apostoleja suksession alkuunsaattajina, vai kuinka asia nähdään perinteen sisällä?

On. Kaikilla apostoleilla oli seuraajia ja kaikki piispat ovat apostolien seuraajia. Mutta ei kai tässä nyt kovin kummoista erimielisyyttä katolilaisten kanssa ole? @Max? @Thinkcat?

1 tykkäys

Katolinen kirkko kyllä tunnustaa ortodoksien sakramentit, pappeuden mukaan lukien. Kirkkohistorian valossa vaikea kuvitella, miten ortodokseilla ei olisi apostolista suksessiota :smiley:

2 tykkäystä

Kaikkien apostolien kautta tietenkin.

Hei @ SanGennaro! Mielestäni asian selitin hyvin kysymyksessäni. Eli jos myös ortodokseilla apostolinen suksessio juontaa apostoli Pietarista, kuinka sitten katolisessa kirkossa "taivasten valtakunnan avainten” luovuttaminen Pietarille puhuisi juuri Rooman Paavin erityisyyden puolesta verrattuna Byzantin patriarkkoihin? Tai kääntäen, mikseivät ortodoksit yhtä lailla vetoa Pietarista juontavaan apostoliseen seuraantoon?

Käsittääkseni katolisessa kirkossa apostolinen seuraanto nimenomaan johdetaan aina Pietarista, ei muista apostoleista. Katolisen käsityksen mukaan kun avainten valta annettiin juuri kaikista apostoleista Pietarille.

En juuri saanut vastausta kysymykseeni, että kenen / keiden kautta ortodoksisessa kirkossa sitten nämä apostoliset perimyslinjat johdetaan? Näistä kun on olemassa kuitenkin yksityiskohtaiset “perimyslinjat” aina ensimmäisiin apostoleihin asti.

Miksi pitäisi? Kaikki piispat ovat apostolien seuraajia. Ja jos nyt nimenomaan Pietarin seuraajista pitää puhua, niin meiltä löytyy sellaisia Antiokian patriarkaatista.

Kyllähän Google varmaan tällaisia listoja löytää, mutta ei ne kyllä mitään ratkaisevan tärkeitä ole.

Miksi ortodoksien antama vastaus ei kelpaa? Monista apostoleista tuli piispoja, jotka sitten vihkivät toisia piispoiksi, jotka vihkivät toisia piispoiksi, jotka vihkivät toisia piispoiksi, katkeamattomana ketjuna näihin päiviin asti ja vihkivät yhä edelleen.

1 tykkäys

En ole ortsu enkä katsku, mutta tiedän sen verran kyllä, että Jeesuksen sanoja Pietarille tulkitaan yhtä lailla koko kirkkoa koskevana lupauksena. Tai voisi sanoa, että lupaus tulee Pietarille ja kirkolle, ei Pietarin kautta kirkolle. Tällöinhän ei ole mitään erityistä tarvetta johtaa suksessiota juuri Pietarin kautta tai antaa hänen seuraajikseen katsotuille merkittävää erityisasemaa.

6 tykkäystä

Jos tässä tarkoitetaan, että apostolaatti ei ole merkittävä kirkolle, olen erimieltä. Apostolit olivat juuri avain asemassa jatkuvuudessa. Valtuutusta ei annettu noin yleensä kaikille kirkoille se on mielestäni virhepäätelmä. Suomen Luterilaisessa kirkossa tämä jatkumo on katkennut ( tästä löytyy muistaakseni mm. Jukka Paarman esitelmä).

Toinen kysymys on sitten se, noin ekumeenisesti mitä ajatella luterilaisesta pappeudesta edustavatko hekin apostolista jatkumoa? Jos edustavat, niin miten ja millä perusteella.

Paarman esityksessä todetaan myös suksession palautuminen myöhemmin.

D

1 tykkäys