Arkkipiispan istuimen siirtäminen ja hiippakuntien uusi järjestely

Hei forumin ortodoksit. Mitä mieltä olette arkkipiispan istuimen siirtämisestä Helsinkiin? Se on suunniteltu tapahtuvaksi metropoliitta Ambrosiuksen jäätyä eläkkeelle. Miten jakaisitte maamme ortodoksisiin seurakuntiin ja hiippakuntiin?

Onko olemassa mitään hyvää lähdettä, jossa aihetta tarkasteltaisiin siirron plussia ja miinuksia arvioiden? Olen kuullut, että perusteluina olisi mm. seuraavia seikkoja:

 • Suuri osa maamme ortodokseista asuu nykyään pääkaupunkiseudulla
 • Kirkoistamme Uspenski on ilman muuta isoin ja arvokkain ja siten soveliain KP arkkipiispan istuimen sijaintipaikaksi
 • Kansainvälisten vieraiden olisi edullisinta ja kätevintä vierailla arkkipiispamme luona, jos tämän istuin sijaitsisi Helsingissä
 • Mielikuvasyyt, jossa korkeimman kirkollisen jehun “kuuluu” sijaita suurimmassa eli pääkaupungissa, sillä niinhän on yleensä muissakin maissa tapana

Arkkipiispan istuimen Kuopiossa säilyttämisen puolesta puhuu sitten mm.:

 • Perinne: arkkipiispa ei ollut aiemminkaan pääkaupungissa
 • Vasta miljoonilla remontoitujen Kirkkomuseon ja arkkihiippakunnan tilojen sijainti
 • Läheisempi yhteys Itä-Suomen etnisiin ortodokseihin
 • Säästöjä ei tule, sillä arkkipiispa joutuu joka tapauksessa reissaamaan ympäri maata ja Helsingissä kaikki on kalliimpaa
 • Ulkomaiset vierailijatkin vierailevat yleensä Kirkkomuseossamme ja Valamon luostarissa, joten hekin matkustavat joka tapauksessa Kuopioon ja Heinävedelle
 • Kaikkea ei tarvitse keskittää pääkaupunkiin, vaan kirkko voisi näyttää esimerkkiä siitä, että tärkeissä asioissa myös maakunnille voi antaa vastuuta
 • Kun arkkipiispa ei ole pääkaupungissa, hänen on helpompi välttää pääkaupungin “liberaalipaine”

Itse käännyn jälkimmäiselle kannalle ja pitäisin arkkipiispan istuimen edelleen Kuopiossa. Voi olla, että pääkaupunkiseudulla asuu nykyään kirkkokuntamme jäsenten enemmistö. Mutta Itä-Suomi on edelleen kirkkomme hengellinen keskus: siellä ovat luostarit, siellä on Valamon kansanopisto, siellä on kirkkomuseo Riisa, siellä on vanhin ortodoksinen kirkkomme, siellä on Itä-Suomen yliopisto ja sen ortodoksiset professorit ja opiskelijat jne. En näe ainoatakaan syytä, jonka takia arkkipiispan istuimen siirto Helsinkiin olisi välttämätön tai josta seuraisi olennaisesti suurempaa hengellistä etua kuin nykyisestä sijaintipaikasta. Voi olla, että jos arkkipiispa olisi Helsingissä, niin arkkipiispa olisi enemmän näkyvillä valtakunnan medioissa kuten televisiossa ymv. Mutta sellaiset olisivat mielestäni aivan liian maallisia syitä muutokselle.

No, onneksi minun ei tarvitse tuollaisesta asiasta päättää. Mutta jos se pitää muuttaa, niin Jyväskylähän olisi oivallinen vaihtoehto. :smiley:

2 tykkäystä

Kun nyt Ambrosius ensin jäisi eläkkeelle! Siihen asti kysymys on teoreettinen. Kirkkokunnassa on tehty jokin selvitys asiasta, joka löytyy sivulta ort.fi. Kirkolliskokouksen enemmistö on Helsingin seurakunnasta, joka pitäisi mielestäni jakaa… Täällä Itä-Helsingissä asuu jo tuollaiset 5000-6000 ortodoksia, mutta ei ole yhtään kunnon kirkkoa. Myllypuron kappeli sijaitsee entisessä liikuntahallissa.

Ohjausryhmän raportti puoltaa arkkipiispan istuimen siirtoa Helsinkiin

En pysty arvioimaan, mikä olisi objektiivisesti paras ratkaisu. Minulle itselleni sillä ei ole merkitystä puoleen eikä toiseen, minulle riittää seurakunta.

Raportissa perustellaan arkkipiispan istuimen siirtoa Helsinkiin myös sillä, että pääkaupungin “vaikuttajaverkostojen” keskellä arkkipiispa pystyisi tehokkaammin ajamaan kirkon etuja. Pelkään että siinä kävisi juuri toisin päin eli että sekulaari “vaikuttajaverkosto” mankeloisi arkkipiispamme pahasti. (Mihin timo_k ymmärtääkseni viittasikin.) Nykyistä tiiviimpi valtakunnan televisiossa esiintyminen ei välttämättä myöskään olisi vaikutuksiltaan pelkästään myönteistä. Toki olisi hienoa jos meillä olisi arkkipiispa joka pystyisi kääntämään nämä mahdollisuudet voitoksi.

@Mauriina, millä tavalla jakaisit Helsingin seurakunnan? Kuvitellaan nyt että tällainen jako haluttaisiin tehdä ja että yksi uusista yksiköistä olisi Itä-Helsingin seurakunta. Alustavan karttaan vilkaisun perusteella ensimmäinen ideani olisi tällöin jako neljään: 1. Helsingin kaupungin läntinen, 2.Helsingin kaupungin itäinen, 3.Espoo ja Länsi-Uusimaa, 4. Vantaa, pääradan varsi ja Itä-Uusimaa. (Nämä kaiketi kunkin seurakunnan pääkirkon nimikkopyhän mukaan nimettyinä.)

Nykyinen jako toimintapireihin voisi olla seurakuntajaon perusta. Idästä länteen seurakunnat olisivat seuraavat: Itä -ja Keski-Uudenmaan seurakunta keskuspaikkanaan Porvoon Kristuksen kirkastuksen kirkko. Itä-Helsingin seurakunta, johon toivoisin rakennettavaksi oikean kirkon. Vantaan ortodoksinen seurakunta keskuspaikkanaan Tikkurilan Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko. Keravalaiset ja Järvenpääläiset voisivat itse päättää haluavatko kuulua Vantaan kanssa samaan Seurakuntaan vai Porvoon kanssa. Helsingin ortodoksinen seurakunta, johon kuuluisivat muut Helsingin osat paitsi Itä-Helsinki. Espoon ortodoksinen seurakunta, johon kuuluisivat Espoo ja Kauniainen ja ehkä Kirkkonummikin keskuspaikkanaan Tapiolan Pyhän Herman Alaskalaisen kirkko. Länsi-Uudenmaan seurakunta keskuspaikkoinaan Lohja ja Hanko.

Ort.fi: piispainkokouskin puoltaa yksimielisesti

Ihan järkevältä tuo kuulostaa. Minusta asian voisi päättää pelkästään piispainkokouksen päätöksellä. Ei asia maallikoille tai alemmalle papistolle kuulu.

Se saattaa olla hyödyllistä myös Karjalan (tulevalle Kuopion) hiippakunnalle, koska tuleva metropoliitta voi keskittyä omaan hiippakuntaansa eikä hänen tarvitse hoitaa arkkipiispan tehtäviä.

Tämä ratkaisu noudattaa myös yleisortodoksista praksista, jonka mukaan kirkon johtajan istuimen paikka on maan pääkaupungissa.

Paitsi että ekum. patriarkkakaan ei noudata tuota praksista. Ja miksi ei? Koska nykyiseen sijaintiin on historialliset syyt. Ja niin olisi sillekin, että arkkipiispamme jatkaisi Karjalan hiippakunnassa.

2 tykkäystä

Suomen ortodoksisen arkkipiispan istuin oli alunperin Viipurissa, joka oli Suomen toiseksi suurin kaupunki. Myöhemmin se siirrettiin Sortavalaan. Sodan aikana arkkipiispanistuin siirrettiin Kuopioon, koska sieltä löytyi tilat kirkkokunnan arkistolle. Arkkipiispanistuimet eivät useinkaan ole maan pääkaupungissa, vaan joissain vanhoissa perinteisissä keskuksissa. Niitä ei ole ollut tapana siirtää. Jos arkkipiispanistuin tulee Helsinkiin, pitäisi Helsingin hiippakuntaa pienentää.

Minkä takia? Minulle sinänsä hiippakuntarajat ovat yhdentekeviä, mutta miten istuimen siirto vaikuttaa mitenkään mihinkään?

Jos arkkipiispan istuin ei ole Kuopiossa, niin luonteva vaihtoehto voisi olla Joensuu: siellä on Itä-Suomen yliopisto ja ort. teologian oppiaine sekä pappein koulutus. Olisi hyvä, että papiksi opiskelevat saavat paljon kokemusta myös piispallisten palvelusten toimittamisesta. Ja sen yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta olisi hyvä, että arkkipiispalla olisi läheiset keskusteluyhteydet myös yliopiston ort. teologian tutkijoihin ja opettajiin, joiden kanssa voisi hioa tarkkoja kannanottoja kulloisiinkin opillisiin kysymyksiin. Se nyt vaan on niin, että luostareiden, pappiskoulutuksen, kirkkomuseon, Valamon kansanopiston, Itä-Suomen yliopiston ort. tutkijoiden jne. takia Karjalan hiippakunta on kirkkomme perinteen kannalta vahvin alue maassamme.

Siirron puolesta vahvin argumentti on mielestäni se, että on luontevaa siirtää arkkipiispa sinne, missä on suurin tarve hengelliselle ohjaukselle. Varmasti sillä on vaikutusta esim. palveluksiin osallistumisaktiivisuudessa, että toimitetaan piispallisia palveluksia tavallisten palvelusten sijaan. Toivottavasti Helsingissä arkkipiispa on mahdollisimman paljon Uspenskissa eikä vetäydy mihinkään pieneen sivukirkkoon. Kuopiossahan hänen kotikirkkonsa on ollut kirkkomuseon yhteydessä oleva pieni “kotikirkko”, jonne ei mahdu luontevasti kuin kourallinen ihmisiä.

Luostarit tukevat istuimen siirtoa ja Joensuussa on kyllä piispallisia palveluksia riittämiin. Muistelen että niitä on enemmän kuin Helsingissä.

https://www.ort.fi/uutishuone/2017-11-27/kirkolliskokous-arkkipiispan-istuin-siirtyy-helsinkiin

Valamon Kristuksen kirkastumisen luostarissa koolla oleva Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous on yksimielisesti päättänyt siirtää kirkon arkkipiispan istuimen Kuopiosta Helsinkiin 1.1.2018 alkaen eli välittömästi Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen vetäydyttyä eläkkeelle 31.12.2017.

Samalla kirkolliskokous päätti tehdä kirkkojärjestykseen siirron edellyttämät muutokset ja julkaista ne asetuskokoelmassa.

Vuoden 2018 alusta Helsingin hiippakunnan piispanistuin sijaitsee Helsingin kaupungissa. Hiippakunnan piispa on arvoltaan arkkipiispa ja käyttää arvonimeä Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa.

Arkkipiispan toimessa jatkaa nykyinen arkkipiispa. Näin siis Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon titteli on ensi vuoden alusta alkaen Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo.

Arkkipiispan hiippakuntakanslia sijoitetaan Helsingissä sijaitseviin kirkollishallituksen käytössä oleviin tiloihin osoitteessa Liisankatu 29 A. Kuopiossa sijaitsevan kirkon palvelukeskuksen toiminnat ja henkilöstö jäävät Kuopioon. Arkkipiispan katedraalina toimii Uspenskin katedraali.

Karjalan hiippakunnan nimi on puolestaan 1.1.2018 alkaen Kuopion ja Karjalan hiippakunta. Hiippakunnan piispanistuin sijaitsee Kuopion kaupungissa ja piispa käyttää arvonimeä Kuopion ja Karjalan metropoliitta. Piispainkokous päättää mahdollisimman nopeasti Kuopion hiippakunnan piispan tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta. Hiippakunnan metropoliitta valitaan viimeistään vuoden 2018 varsinaisessa kirkolliskokouksessa.

Kun KP Leo siirtyy Helsinkiin, jää Kuopion ja Karjalan metropoliitan istuin auki. Jos pitäisi veikata, niin laittaisin roposeni sen puolesta, että Oulun metropoliitta Elia siirtyy Kuopioon. Sitä kuka sitten siirtyisi Ouluun, en osaa veikata.

Luulisin, että ensi vuoden alusta piispa Arseni hoitaa Kuopion ja Karjalan hiippakuntaa, kunnes vuoden kuluttua valitaan Kuopion ja Karjalan metropoliitta.

Näin näkyy piispainkokous päättäneen.

https://ort.fi/uutishuone/2017-12-28/arkkipiispan-kanslian-yhteystiedot-muuttuvat

1 tykkäys