Avioliitto ja parisuhde Virossa

Tänään, 14.12. Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) eli Viron kirkkojen neuvosto on päättänyt esittää Riigikogulle (Viron parlamentille), että Viron perustuslakia muutettaisiin siten, että perustuslaki määrittelisi avioliiton olevan vain miehen ja naisen välinen suhde. Ehdotuksen tästä teki EELKn pääpiispa Urmas Viilma ja kymmenjäseninen EKN teki yksimielisen päätöksen esittää asia Riigikogulle ja alkaa valmistella tämän esityksen tekemistä.

Taustana tälle tämänhetkinen tilanne:

Virossa hyväksyttiin kooseluseadus eli parisuhdetta (tai sananmukaisesti yhdessä elämistä) koskeva laki vuonna 2014. Laki ei rinnasta parisuhdetta avioliittoon. Ennen tätä lakia Virossa ei ollut minkäänlaista lainsäädäntöä samaa sukupuolta olevien parisuhteista, mutta ei myöskään (eri sukupuolta olevien) avoliitoista.

Kooseluseadusen mukaan kaksi ihmistä sukupuolesta riippumatta voivat solmia parisuhteen. Tämä juridinen sopimus antaa parille mm. oikeuden hankkia yhteistä omaisuutta ja periä toisensa. Laki ei ole johtanut muiden lakien muuttamiseen eli tämä laki ei anna parille samanlaisia oikeuksia kuin avioliitto eikä anna esim. oikeutta adoptioon. Jos laista haluttaisiin samaa sukupuolta olevien avioliiton salliva laki, muita muutettavia lakikohtia olisi noin 90 - ja niistä ei siis ole muutettu yhtäkään. Siinä mielessä kooseluseadus on vain kahden ihmisen suhteen virallistamista ja heidän taloudellista tilannettaan säätävä laki. (Tosin myös tähän liittyvät lakimuutokset ovat tekemättä, mutta asioista voidaan tehdä sopimus, joka on pätevä, vaikka ei ole rekisterissä, kuten avioparien vastaavat.) Parisuhteen voi siis solmia niin samaa sukupuolta oleva pari kuin mies ja nainen, jotka eivät jostain syystä halua solmia avioliittoa mutta haluavat virallistaa suhteensa ja saada taloudellisen turvan toistensa suhteen (esim. perintö, yhteinen asunto molempien nimissä.)

Lakia vastustettiin voimakkaasti, mutta sillä oli myös kannattajia. Vastustajien pääargumentit olivat perheen ja lasten asema ja - ehkä yllättäen Euroopan ateistisimmaksi maaksi sanotussa maassa - uskonnolliset ja raamatulliset argumentit miehen ja naisen avioliiton erityisasemasta.

Tämän vuoden lokakuussa Riigikogu käsitteli yhden puolueen aloitteen kooseluseadusen purkamisesta. Tähän liittyi mm. Suud puhtaks -ohjelma, johon oli kutsuttu aiheesta väittelemään kaksi Viron ev.lut. kirkon pappia ja josta nousi pienoinen kohu, kun toinen papeista (Annika Laats) puolusti samaa sukupuolta olevien oikeutta tällaiseen parisuhteeseen. Hänen tulkittiin puolustaneen tai kannattaneen myös samaa sukupuolta olevien (kirkollistakin?) vihkimistä, mitä hän ei kuitenkaan tehnyt. (Tästä on muutama viesti ketjussa Kirkon avioliittokäsityksen laajentaminen, viestistä 611 alkaen.)

Ehdotus lain purkamisesta kaatui ja kooseluseadus on edelleen voimassa eikä tällä hetkellä ilmeisesti ole voimassa olevia aloitteita sen tai muiden asiaan liittyvien lakien muuttamisesta. Epäilemättä Viron konservatiivit haluaisivat edelleen purkaa lain, kun taas ainakin seksuaalivähemmistöt tahtoisivat muuttaa lakia niin että parisuhde lähenisi avioliittoa. Kirkkojen tuleva aloite avioliiton määritelmän saamiseksi perustuslakiin on varsin mielenkiintoinen toimi tässä tilanteessa ja ainakin nettikeskustelu asiasta on käynnistynyt.

Mikäli Viron avioliittolainsäädäntö ja kirkkojen toiminta sen suhteen kiinnostaa, niin voin raportoida jatkossakin, mitä asian suhteen keskustellaan ja mitä tapahtuu. Mikäli ei kiinnosta, niin ketju saa hautautua.

11 tykkäystä

Kiinnostaa minua ja varmaan monia muitakin, mutta harvalla on kovin hyvää käsitystä Viron yhteiskunnallisesta ja kirkollisesta tilanteesta, joten keskusteluun ei välttämättä riitä rahkeita. Mutta älä siis tulkitse kommenttien puutetta kiinnostuksen puutteeksi!

4 tykkäystä

En - mutta saatan tulkita tykkäysten (täydellisen) puuttumisen kiinnostuksen puutteeksi :wink:

3 tykkäystä

Kiinnostavaa. Oli kuitenkin jonkinlainen avioliittolainsäädäntö? Muutenhan tuo kuulostaa libertaarilta päiväunelta.

16 viestiä siirrettiin uuteen ketjuun: Parisuhteiden lainsäädännön tarpeellisuus

Kuten jo vastasin siirtyneessä viestissä, avioliittolainsäädäntö Virossa on, ja se koskee miehen ja naisen välistä avioliittoa.

EELK:n (Viron ev.lut. kirkon) kirkolliskokous on tänään päättänyt tukea Viron perustuslain täydentämistä niin, että perustuslaissa määritellään avioliitto vain yhden naisen ja yhden miehen väliseksi liitoksi. Asiasta äänestettiin - tukemisen puolesta äänesti 39, sitä vastaan 5 ja tyhjää 4.

Mielenkiintoista asiassa on se, että mikään taho ei ole tehnyt Riigikogulle esitystä täydentää perustuslakia em. tavalla, mutta kirkko on siis tänään virallisesti päättänyt tukea esitystä, jos sellainen tehdään. Kirkko itse ei aio Riigikogulle esitystä asiasta tehdä.

Useimmat ERRin (vastaa Suomen YLEä) haastattelemat poliitikot toteavat, että kyseinen perustuslain täydentäminen tuskin menisi Riigikogussa läpi. Parissa puolueessa muutokselle on kannatusta, muiden mielestä muutosta ei tarvita, koska avioliittolaki määrittelee jo avioliiton.

Yksi haastateltu EELKn pappi kyseenalaistaa lakimuutoksen tarpeellisuuden. Hänen mielestään muutoksella voisi olla kenties merkitystä, jos se rauhoittaisi nykyiset pelot ja saisi aikaan sen, että samaa sukupuolta olevien suhteita ja niihin liittyviä oikeusvaikutuksia voitaisiin alkaa säätää, kun ei enää pelättäisi, että niistä tulee samantien avioliittoja.

(Ja kuten tämän ketjun alussa jo tulee ilmi, alunperinhän ajatuksen avioliiton määritelystä perustuslaissa esitti pääpiispa Urmas Viilma, ensin adventtipuheessaan ja sitten Viron kirkkojen neuvostossa.)

1 tykkäys