Ekonomisen triniteetin vulgääri väärintulkinta

Minua on pitkään häirinnyt ekonomisen triniteetin vulgääri tulkinta, siis se, että Isä ja Poika ja Pyhä Henki samaistetaan kolmijakoon Luoja, Lunastaja, Pyhittäjä/Eläväksitekijä. Tämä on minusta todella ärsyttävää, ja todella virheellistä. Nyt viimeksi törmäsin siihen Lähetysseuran siinä vihreässä teologialärpäkkeessä: “missio käsitteenä nousee uskosta kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen: Luojaan, Lunastajaan ja Eläväksitekijään.” Ja toinen mikä minua ärsyttää, on tähän vulgääriin tulkintaan perustuva ajatus Jumalan agapistisesta itseantamisesta, joka tulkitaan trinitaarisesti “Jumala luojana antaa meille koko luomakunnan, Kristus itsensä ja hyvät tekonsa sekä Pyhä Henki kaikki lahjansa.”

Minusta näissä kahdessa on puurot ja vellit todella sekaisin, ja minua ärsyttää.

Immanentti triniteetti ja ekonominen triniteetti ovat yksi ja sama triniteetti: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. He ovat persoonat yhdessä ja erikseen Jumala. Yhtenä Jumalana häntä voidaan nimittää hänen teoistaan johdetuilla nimillä, kuten Luoja, Lunastaja, Eläväksitekijä, Pyhittäjä, Vanhurskaus, Viisaus, Totuus, Hyvyys, Valo, Rakkaus, ja vaikka mitä vielä, sillä Jumalan tekoja on mittaamaton määrä. (Vrt. Ps-D, De divinis nominibus)

Minusta ajatus itsensä lahjoittavasta Jumalasta on vallan mainio. Tämän donation kaksi puolta tulee kuitenkin ymmärtää. Trinitaarisesti: Isä antaa meille Pojan ja Hengen. Ekonominen triniteetti ei tarkoita Jumalan teoista johdettujen nimien kolminaisuutta, vaan sitä, että Jumala, joka ilmoittaa itsensä pelastushistoriassa on sama kuin Jumala, joka loi maailman ja joka oli jo ennen maailmaa olemassa. Siis Isä, ja Poika joka oli Isän luona, ja Henki joka oli Isän ja Pojan kanssa, he ovat yksi ja sama Jumala, joka paljastetaan pelastushistoriassa (pelastusekonomiassa), siis niin että Jeesus Kristus paljastuu Pojaksi ja paljastaa Isän, ja lähettää Hengen, joka tulee Isältä.
Jumalan ekstratrinitaaristen (omnia opera trinitatis ad extra indivisa sunt!) tekojen suhteen voidaan myös ajatella, että Jumala antaa itsensä meille itsensä lahjoittavana rakkautena. Siis kaikki luomisen, maailman järjestämisen, viisauden, oikeuden, jne jne. lahjat kuuluvat meille.

Näitä kahta agapismin lajia ei kuitenkaan saa yhdistää. Miksi ei? Koska se sekoittaa Kolminaisuuden sisäiseen elämään tempautumisen. Siitä lisää joskus toiste.

tl;dr: Immanentti triniteetti = Isä ja Poika ja Pyhä Henki
Ekonominen triniteetti = Poika eli Jeesus Kristus, joka opettaa meidät tuntemaan Isän ja lähettää meille Hengen
Kolminaisuuden yhteiset teot = luominen, lunastaminen, pyhittäminen, maailman järjestäminen, sen ylläpitäminen, itsensä antaminen,
Jumalan agapistinen itsensä antaminen = Isä kutsuu meidät yhteyteensä Pojan kautta Hengen voimalla, ja Kolminaisuus lahjoittaa meille kaikki yhteiset tekonsa

2 tykkäystä

Ilmeisesti tällainen tulkinta kuitenkin melko helposti syntyy esimerkiksi ekumeenisia uskontunnustuksia pintapuolisesti silmäilemällä?
(Suomalaisessa luterilaisessa rippikouluopetuksessa on kai ajoittain aika suoraviivaisen modalistista tulkintaa kolminaisuudesta, se on ehkä koettu helpoimman tuntuiseksi tavaksi vastata alaikäisten esittämiin teologisesti hankaliin kysymyksiin.)