Elämänkatsomustiedon avaamisesta kansalaisaloite

Nykyisellään ET-opetus ei ole mahdollista, jos kuuluu evlut kirkkoon tai sellaiseen uskontokuntaan, jonka opetusta koulussa järjestetään. “ET-vapautuksesta” on avattu kansalaisaloite. Mitä mieltä tästä?

1 tykkäys

ET-opetushan aiotaan lakkauttaa, kun kouluissa tullaan siirtymään kaikille yhteisen uskontotiedon opetukseen. Etenkin pääkaupunkiseudulla tilanne koetaan kestämättömäksi, kun kouluissa opetetaan evlut uskonnon lisäksi Et:a, ortodoksista uskontoa, katolista uskontoa, islamia, buddhalaisuutta, bahai-uskontoa ja krishna-uskontoa (hindulaisuuden yksijumalainen muoto.) Jos kaikille yhteistä oppiainetta ei tule, niin vanhemmat valitkoon lapselleen sopivimman opetuksen.

ET on uskontoa korvaava oppiaine. Minusta ET on ajanhukkaa, kun siellä ei varsinkaan ala-asteella voida opettaa mitään uskonnoista. Aineen oppisisältö on varsin vaatimaton. Minusta ET-opetus voitaisiin lopettaa kokonaan.

1 tykkäys

Ymmärrän. Mutta jos nyt oletetaan että aivan juuri ei olla oppiainejakoa muuttamassa, onko perusteita pitää ET suljettuna niiltä, jotka sitä haluavat opiskella vaikka kuuluvat evlut kirkkoon?

Ymmärtääkseni kyllä esimerkiksi katolilaislapset ovat tähän astikin saaneet valita ET:n, vaikka omaa uskontoa opetettaisiin koulussa. Kielto koskee “valtionkirkkojen” jäseniä eli luterilaisia ja ortodokseja.

En ihan täysin ymmärrä, miksi joku haluaisi lapsensa olevan samaan aikaan sekä ev.lut. kirkon jäsen että et-oppilas. Tulee vähän sellainen olo, että yrittäkää nyt hyvät ihmiset päättää…

Et:n sisällössä on kyllä mielestäni paljon hyvää, koska se käsittelee eettisiä kysymyksiä monipuolisesti ja lasten ymmärrettävällä tavalla. Uskonnon puolella etiikan opetus pitää usein jollain tavalla kytkeä Raamatun kertomuksiin, ja se voi tuottaa tiettyä haastetta, kun käsiteltävissä raamatunkohdissa ei kovinkaan usein esiinny lapsia tai nykylasten elämänpiirissä esiintyviä asioita. Toisaalta mielestäni et-oppilaat tutustuvat aika heikosti täkäläisiin valtauskontoihin, joiden ymmärtäminen olisi kuitenkin kulttuurin ymmärtämisen kannalta tärkeää, vaikka ei niihin uskoisikaan.

Ortodoksi voi oman uskontonsa sijasta valita evlut- uskonnon, (jos esim lukujärjestys ei miellytä tai joutuisi käymään tunneilla toisessa koulussa) mutta ei ET:a. Evlut-uskonto on kouluissa aina se ensisijainen.

Aloite alkaa sanoin:

Lakimuutos korjaisi oudon epäsymmetrian: tällä hetkellä uskontokuntiin kuulumattomat voivat osallistua joko uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen, mutta kirkon jäsenet eivät saa opiskella elämänkatsomustietoa. Kysymys on oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuudesta.

Nyt kerätään ilmeisesti siis allekirjoituksia aloitteeseen, johon kerätään nimiä antamalla virheellistä tietoa voimassa olevasta laista.

Nykyisen perusopetuslain 13 §:n mukaan vain oppilaiden enemmistön uskonnon opetuksen osalta tilanne on se, että oppilas osallistuu siihen automaattisesti, jos on kyseisen uskontokunnan jäsen. Enemmistön uskonnon osalta, eli käytännössä Suomen ev. lut. kirkon jäseniltä on voimassa olevan lain mukaan kiellettyä osallistua perusopetuksessa paitsi elämänkatsomustiedon opetukseen, myös muihin uskonnonopetuksen ryhmiin. Eli ev. lut. kirkon jäsen ei voi mennä opiskelemaan vaikkapa ortodoksista tai adventistista uskontoakaan. Jos taas koulussa opetetaan vaikkapa adventistista uskontoa, opetukseen ei pääse, jos on vaikkapa helluntaiseurakunnan jäsen, mutta ei adventisti, eikä siihen opetukseen pääse myöskään silloin, jos ei ole minkään uskontokunnan jäsen. Uskontokuntiin kuulumattomilta on nykyisessä perusopetuslaissa kielletty osallistuminen vähemmistöuskontojen opetukseen.

Jos symmetria ja yhdenvertaisuus mahdollisuudessa valita nähdään ongelmana, silloin loogista olisi vaatia avaamaan paitsi elämänkatsomustiedon ryhmät, myös vähemmistöuskontojen opetuksen ryhmät niistä kiinnostuneille. Tällöin sellainenkin lapsi, joka ei ole minkään uskontokunnan jäsen tai joka on Suomen ev. lut. kirkon jäsen, saisi osallistua myös vähemmistöuskonnon opetukseen, ainakin vanhempansa suostumuksella.

1 tykkäys

Noinhan se käytännössä menee. Mutta laki sanoo kyllä “Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa.” Lähde Perusopetuslaki 628/1998 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Ymmärrettävää. Mutta ei valtion asia ole myöskään kieltää Vegaaniliiton jäsentä tilaamasta pippuripihviä ravintolassa. Sitäpaitsi nykyään on yksisuuntainen valinnan mahdollisuus.

Mitä mieltä sinä olet siitä, tulisiko vähemmistöuskontojen opetus avata myös kirkkoon kuulumattomille sekä Suomen ev. lut. kirkon jäsenille sallituksi?

Pitäisi varmaan lähteä yliopistoon lukemaan elämänkatsomustiedettä, että osaisi vastata tähän objektiivisesti.

D

1 tykkäys

Tulisi. Jos ortodoksi haluaa opiskella katolista uskontoa, ei ole valtion asia sitä rajoittaa.

1 tykkäys

Joku nuori saattaa haluta erota kirkosta sen takia, että pääsisi ET-ryhmään, kun kaveritkin on siellä.

1 tykkäys

Tiedän yhden lapsen jonka huoltajat erottivat kirkosta tämän vuoksi.

1 tykkäys

Tämä ketju suljettiin automaattisesti 90 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.