Evlut kirkko kaikkien hautaajana


#1

Aloitan kysymyksellä: Hautaustoimilain nojalla evlut kirkko on muun ohella valtakunnan hautausmaanhoitovirasto. Lain 5 § nojalla kirkon pitää järjestää myös tunnustukseton hauta-alue, joko erillinen hautausmaa tai selvästi erottuva alue. Alue ei saa “sijaita kohtuuttoman kaukana”, ja maksun on oltava sama. Hautapaikkoja on ollut oltava tällä tavoin tarjolla 12 vuoden ajan.

Kuinka paljon tällaisiin tunnustuksettomiin alueisiin on eri paikkakunnilla haudattu vainajia?


#2

Eräässä kaupungissa useiden vuosien kuluessa tällaisen hautausmaan perustamisesta yksi vainaja.


#3

Kertaan vielä rahoituksen. Evlut kirkolle myönnetään vuosittain 114 miljoonaa euroa suoraan valtionrahoitusta. Se on osoitettu kolmeen kohteeseen, ei muuhun: hautausmaat, eräät väestökirjanpidon tehtävät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito. Summaa ei ole suoranaisesti jyvitetty näiden tarkoitusten välillä, mutta käytännössä hautaustoimi on isoin osa.

Evlut kirkko katsoo, että rahoitus kattaa vain osan mainittujen tehtävien kustannuksista.


#4

Vastaan omalta osaltani: Tampereella ei sattunut silmiin koko aluetta. Oletan, että luku täällä on pyöreä nolla.


#5

Helsinkiä ja Vantaata palvelevaan Honkanummen hautausmaan yhteydessä olevaan tunnustuksettomaan kortteliin 79 on ilmeisesti haudattu vähän yli sata vainajaa.


#6

Oho! Jyrkkä ero muuhun maahan, ainakin ellei tilanne nyt ole muualla muuttunut.