Helsingin tuomiokapituli pidätti kaksi pappia virantoimituksesta

Helsingin tuomiokapituli on pidättänyt kaksi pappia virantoimituksesta ja syy on ei-julkinen.

Nyt kyllä kiinnostaa, mitä ihmettä he ovat tehneet, että heidät on virantoimituksesta pidätetty. Aika harvinaista on, että tuomiokapituli puuttuu pappien tekemisiin nykyaikana.

Tapaukset eivät liity toisiinsa, sanotaan uutisessa.

Oliko Helsingin hiippakunnassa joku ahdistelu/hyväksikäyttö -tapaus? Sellainen varmaan johtaa virasta pidättämiseen.
Toinen syy, jota jonkun verran esiintyy, on päihtyneenä työskenteleminen. Taannoin joku oli rippikoululeirillä päissään. Mutta ei ollut Hesassa, papin sijainen jossain läntisessä Suomessa.

Siinä arvauksia.

Päätöksessä viitataan salassapitoperusteena kohtiin 3, 6, 25 ja 26. 3-kohta koskee rikosasioita, joissa tutkinta on kesken, ja 6-kohta vastaavasti keskeneräisiä kanteluasioita. 25 koskee sosiaalihuoltoa, terveydentilaa ja seksuaalisuutta. 26 suojaa rikosasiaan liittyvien yksityisyyttä.

Selvästi siis ainakin toisessa tapauksista on tehty rikos.

Joo eli eiköhän se ollut se hyväksikäyttötapaus.

Ja mahdollisesti vielä niin, että kapituli on tehnyt tutkintapyynnön, eikö?

Voi olla niin, tai uhri tai joku muu on tehnyt sekä kantelun että rikosilmoituksen.

Ketju suljettiin automaattisesti 90 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.