IS:n selvitystä Venäjän uudesta uskontolaista

Ilta-Sanomat on perehtynyt Venäjän uuteen uskontolakiin. Osa ihmisten peloista asiaan liittyen on perusteltuja, osa ilmeisesti ei. Erittäin asiallinen reportaasi aiheesta.


Ajankohtaista-alueen aloitusviestit ovat wiki-viestejä, joita kuka tahansa voi muokata. Aloitusviestiin lisätään olennaiset uutislinkit ja muut, joiden perusteella ketjussa käydään keskustelua. Aloitusviestin kirjoittaja tai joku ylläpidosta muuttaa ensimmäisen viestin wiki-viestiksi.

2 tykkäystä

Keskustelussa voi näkyä painotus, että kaikki Venäjältä kuukuva, varsinkin politiikkaan liittyvä, on Suomessa oletusarvoisesti negatiivista.

Inkerin kirkko lähetti heinäkuussa yhteistyökumppaneilleen tarkempaa selostusta toiminnasta uuden lain aikana.

  1. Venäjän kansalaisella joka tekee Venäjällä lähetystyötä tulee olla asiasta oman, Venäjälle rekisteröidyn uskontokuntansa päätös. Kyseinen päätös on hyvä pitää mukana, kun toimii lähetystyön puitteissa.

  2. Muilla kuin Venäjän kansalaisilla tulee olla Venäjälle rekisteröidyn uskontokunnan esittämä kutsu ja tämän kutsun perusteella myönnetty viisumi, oleskelulupa tai työlupa. Lisäksi pitää olla vastaava päätös kuin Venäjän kansalaisella. Viisumi tai oleskelulupa on oltava myönnetty kyseiseen hengelliseen tarkoitukseen. Ei siis auta vaikka henkilöllä olisi asianmukainen kutsu, jos viisumi tai oleskelulupa on myönnetty muuhun tarkoitukseen, kuten esimerkiksi opiskeluun. Hengelliseen työhön tarkoitettua viisumia ei voi hakea minkään matkatoimiston kautta.

  3. Venäjällä vieraileva turisti voi toki puhua paikallisessa kirkossa isäntäväen luvalla esimerkiksi hengellisen tervehdyspuheen, mutta ei voi pitää hengellisiä puheita kirkkokunnan omien tilojen ulkopuolella. Jos esimerkiksi seurakuntavierailulla on mukana pappi tai saarnamies, joka toimii vierailun aikana ko. tehtävässä, henkilöllä tulee olla oikeanlainen viisumi.

Ketju suljettiin automaattisesti 14 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.