Joistakin kristinopillisista käsitteistä lyhyesti

Oppi pelastuksesta (soteriologia)
Käsittelee mielestäni ihmiselle tärkeintä asiaa eli sielun pelastusta teemalla ”missä vietät ikuisuutesi?” ja pyrkii löytämään evankeliumin ytimen ja kirkastamaan sen keskeisimmän sisällön.

Oppi Jumalasta (teologia)
Tämä on yläkäsite kaikille jumaluusopeille.

Oppi Kristuksesta (kristologia)
Keskittyy Jeesuksen Kristuksen persoonaan ja olemukseen ja asemaan ja tehtävään.

Oppi Pyhästä Hengestä (pneumatologia)
Käsittelee Pyhän Hengen roolia kristikunnan keskellä ja analysoi sitä, millainen spiritualiteetti eli henki ja ilmapiiri ja hengellisen elämän sisältö (myös käytännössä) kullakin yhteisöllä ja yksilöllä on.

Järjellinen uskonpuolustus (apologia)
Tarjoaa kristinuskolle järkiperusteita uskonnonfilosofisin välinein. Esimerkiksi modaalisen perustelun mukaan uskominen on älyllisesti oikeutettua, koska on varmasti mahdollista, että Luoja on olemassa.

Tässä oli vain muutamia tiivistyksiä lasten tasolla ehkä tärkeimmistä aihealueista, mutta olisi mielenkiintoista ekumenian hengessä laatia kirkkokuntien näkemyksistä jonkinlainen kaavio, josta mahdollisimman havainnollisesti ilmenisivät niiden opilliset erot ja myös yhtenevyydet. Luulisin, että ainakin soteriologiassa löytyisi melko yhtenäinen linja. Olen aina tykännyt kaaviokuvista. :slightly_smiling_face:

Luulempa. että tämmöisestä kaaviosta muodostuisi melkoinen himmeli. Itse olen lukenut läjän ortodoksista kirjallisuutta, mutta kun en ole teologi, en osaisi sen enempää lyhyesti kuin pitkästikään jäsentää uskoani esittämälläsi tavalla.

Löisin käteesi Johannes Damaskolaisen Ortodoksisen uskon tarkan esityksen ja sanoisin, että lue siitä, noin aluksi.

1 tykkäys