Juutalaislähetys

En löytänyt, olinko tälle vai vanhalle puolelle laittanut taannoisen Vatikaanin kannanoton, jossa esitettiin varsin varautunut kanta juutalaislähetykseen.

Nyt EKD on virallisesti kieltänyt juutalaislähetyksen.

EKD antoi vuosittaisessa synodikokouksessaan Magdeburgissa 9.11. yksimielisen päätöslauselman, jonka mukaan kristittyjä ei ole kutsuttu näyttämään juutalaisille tietä pelastukseen ja Jumalan luokse.

Päätöslauselmassa sanotaan myös, että ”koska Jumala ei ole koskaan kieltänyt liittoaan omaisuuskansansa kanssa, sen ei myöskään tarvitse päästä osalliseksi uudesta liitosta pelastukseen.”

Päätöslauselman mukaan ”kaikki ponnistelut juutalaisten käännyttämiseksi kristinuskoon ovat ristiriidassa sen kanssa, että olemme sitoutuneet Jumalan uskollisuuteen ja siihen, että Jumala on valinnut Israelin omaisuuskansakseen. Jumalan ratkaistavaksi jätetään se tosiasia, että juutalaiset eivät näe Jeesusta pelastajanaan, vaikka kristityt niin näkevät.”

Minusta tämä on erittäin huono näkemys. Vaikka ajateltaisiinkin Israelin lapsilla olevan erityinen asema vielä uuden liiton aikana, se kuitenkin teksi entistä tärkeämmäksi sen, että heille tuotaisiin esiin heidän oman messiaansa, Kristuksen Jeesuksen totuus. Se, että joku ei tarvitsisi Jeesusta on kammottava ajatus.

8 tykkäystä

ITse reagoin tuohon uutiseen näin:

Vakavammin, pidän tuota äärettömän ongelmallisena. Noita perusteluitahan on joissain vapaissa suunnissa esitetty, mutta onko tuo ennen ollut jonkin kirkon virallinen kanta? Holokaustin ja Lutherin varmaan arvostelluimman kirjan varjo tässä tietysti vaikuttaa, mutta ei se oikeuta tällaista teologiaa. Varsinkin, kun Lutherin “Juutalaisista ja heidän valheistaan” kyseenalaiset osiot johtuivat juuri tuosta johtopäätöksestä, että juutalaiset eivät vain halua uskoa Jeesukseen. Tuohon(kin) kirkkoon meillä on ehtoollis- ja saarnatuolin yhteys…

Tässä muuten linkki tuon Seurakuntalaisen artikkelin lähteenä olleeseen artikkeliin: German Protestants officially renounce converting Jews to Christianity Siinä kerrotaan, että Württembergin aluekirkossa on joku tuhannen hengen messiaanisen juutalaisen ryhmä ja Baijerissa joku ryhmä on myös vastustanut kaikkia evankeliointia rajoittavia päätöksiä. Saa nähdä, tuleeko irtautumisia sielläpäin. Ylipäätään, ilmeisesti suhtautuminen messiaanisiin juutalaisiin taitaa olla aikamoinen ongelma. Jos ollaan sitä mieltä että juutalaisilla on oma pelastustie, että heitä ei tule käännyttää ja että he nyt vaan eivät näe Jeesusta messiaanaan, niin miten suhtautua niihin juutalaisiin jotka Jeesukseen uskovat? Väärin uskottu?

2 tykkäystä

Juutalainen uskontofilosofi Martin Buber kirjoitti: “Meitä ei ole irtisanottu!” (“Gekündigt ist uns nicht!”, siteerattu myös monessa muussa sanamuodossa). Hän tarkoitti, että Jumala ei ole rikkonut vanhassa liitossa tekemäänsä sopimusta juutalaisten kanssa.

Juutalaisvihaa on ilosanoman rajaaminen pois juutalaisilta. Juutalaislähetys on rakkautta juutalaisia kohtaan.

6 tykkäystä

Haluaisitko, @Filonilla, kertoa oman kantasi asiaan? Paavali kyllä sanoo juutalaisten irtisanoutuneen ihan itse (Room.10:3 ja Room 9-11 muiltakin osin). Siksi lähetyskäsky koskee myös juutalaisia.

Me kristityt katsomme, että Kristus on ainoa Tie.

Martin Buber juutalaisena kertoi luonnollisesti juutalaisen näkemyksen asiasta.

Eikö kristityn velvollisuus ole sanoa rotuun ja kieleen katsomatta, mikä on totuus?

Kiitos @cymbus ja @Henrikki, vaikka taas on paljastunut uusi luopumuksen tuoma rappioilmiö kristikunnassa, nyt Saksan evankelisessa kirkossa.

2 Tim 4:
2. saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.

Suuri osa Uudesta testamentista käsittelee juuri sitä, kuinka juutalaiset voivat pelastua. Lyhyesti sanottuna vaihtoehdoiksi esitetään koko Mooseksen lain täydellinen noudattaminen tai sitten laista ja synnistä vapautuminen Jeesuksessa Kristuksessa. Kyse ei ole siitä, että Jumala olisi kieltänyt vanhan liiton, vaan siitä, että on tullut selväksi ettei sitä kautta pysty kukaan pelastumaan.

1 tykkäys

Jesushan saarnasi nimenomaisesti juutalaisille ja sanoi “Minä olen tie, totuus ja elämä. Muuta tietä ei kukaan tule Isän tykö”. Olen varmasti sillä tavalla korvausteologi, että näen kirkon uutena Israelina, kirkossa olemme Abrahamin hengellisiä lapsia, koska meillä on sama usko. Jumala lähetti Poikansa juutalaisille ja pakanoille. Vaikka olen taipuvainen pitämään Israelin lihallisia lapsia erityisenä ryhmänä (mikä ryhmä ei ole yksyhteen nykyisten juutalaisten kanssa), en silti voi yhtyä ajatukseen juutalaisuudesta toisena pelastuksen tienä. Jumala on tehnyt liittoja, mutta nyt elämme uuden liiton aikaa, ja Jeesuksessa Kristuksessa on tarjona pelastus.

1 tykkäys

Katsotaanpa, mitä mieltä apostolit olivat aiheesta:
Mooses on sanonut: ’Herra, teidän Jumalanne, on veljienne joukosta nostava esiin profeetan, minun kaltaiseni. Kuulkaa häntä, tehkää kaikessa niin kuin hän teille sanoo. Jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, poistetaan kansansa parista ja tuhotaan.’ Samoin ovat muut profeetat, niin Samuel kuin kaikki myöhemmätkin, kansalle puhuessaan myös ennustaneet näistä päivistä. Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: ’Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.’ Teitä varten ennen muita Jumala on nostanut kuolleista palvelijansa. Hänet Jumala on lähettänyt siunaamaan teitä kaikkia, kun käännytte pois pahuudestanne. (Apt 3:22‭-‬26)

Kuvio menee siis niin, että vaikka Israelin kansalle annetut lupaukset ovat voimassa, ne ovat toteutuneet Jeesuksessa, ja jos ei tahdo tähän liittyä, poistetaan kansan keskuudesta. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä, että luonnolliset oksat on irrotettu kun taas villioksat on liitetty puuhun.

2 tykkäystä

Kiinnostaisi se, mitä Kotimaassa on tässä asiassa kirjoiteltu. SLS on perinteisesti harjoittanut juutalaislähetystä, mutta se kuihtui homokiistojen seurauksena käytännössä kokonaan.

Tämmöistä Kotimaa on ainakin kirjoitellut, eli haastatellut Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtajaa Seppo Rissasta: https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/saksalaiskirkko-lopettaa-juutalaislahetyksen-nain-asiaa-kommentoi-lahetysseuran-rissanen/?katselukoodi=628e8d9bc83eae7e8b2012834bb09df5860ae470a313f1bf5425b2c7af1ef5f4

Itse en oikein tullut tuosta jutusta paljoa viisaammaksi, Rissanen pyörittelee sen verran monimutkaisesti. Esim.

– EKD:n kannanotto on juutalaisuuden ja kristinuskon välisen suhteen tulkinnassa hyvin samanlainen kuin kardinaali Joseph Ratzingerin (myöhempi paavi Benedictus XVI) esittämä. Vanha ja uusi liitto nähdään yhtenä armon liittona, minkä vuoksi ei voitaisi puhua kahdesta eri uskonnosta. Kristillinen tulkinta on, että vanhassa liitossakin pelastus perustui sovitukseen Kristuksessa. Juutalaiset eivät kuitenkaan välttämättä näe asiaa samalla tavalla.

Siis mikä ihmeen välttämättä!?! Tai no tietty tuossa voidaan viitata messiaanisiin ja muihin kristittyihin juutalaisiin, mutta jos puhutaan kristillisestä ja juutalaisesta tulkinnasta, niin kai sitä voi ihan suoraan sanoa etteivät juutalaiset pidä Jeesusta Messiaana.

1 tykkäys

Kyllä kristillisten kirkkojen opetuksessa pitäisi olla selvää, että on olemassa vain yksi luvattu pelastustie, ja se on usko Jeesukseen. Tätä tulee opettaa ja julistaa kaikille maailman ihmisille, myös juutalaisille, koska Raamatussa ei ole mainittu heille mitään erillistä pelastustietä - pikemminkin päinvastoin. Toki on mahdollista, että Jumalan suunnitelmiin kuuluu muunkinlaisia systeemejä, mutta siitä ei ole tietoa eikä varmuutta, joten sen varaan ei pidä rakentaa oppeja, vaan selvästi opettaa sitä tietä, jonka varmuudella tiedämme vievän perille.

Kahdesta eri uskonnosta puhumisesta taas voi kysyä juutalaisilta itseltään. Mun tietääkseni he ovat ainakin yleensä sitä mieltä, että edustavat eri uskontoa kuin kristityt. Ei silloin voi kristitty tulla siihen sanomaan, että kyllä te oikeasti olette meidän kanssa samaa porukkaa, ihan kuin tietäisi juutalaista itseään paremmin, mikä hänen uskontonsa on.

5 tykkäystä

Olen seurannut tätä aihetta varsin huonosti. Itse asiassa huomasin koko keskustelun vasta kun Kotimaan yleisönosastossa oli pari kirjoitusta tästä. Toinen oli Petri Hiltusen, toisen laatija oli Lars Aejmelaeus. Samaa kantaa nuo edustivat. Ajattelin, että olipa hyvä, kun LA myös osallistui keskusteluun. Kun näet nyt on ainakin sosiaalisessa mediassa tuotu ponnekkaasti esille ajatus, jota monet ovat pitkään julkisesti kannattaneet tai salaisesti suosineet, nim. että PH:n edustama ryhmittymä on lahko, niin ilman LA:n puheenvuoroa heidän edustamansa kanta olisi vaarassa leimautua lahkolaismielipiteeksi. Aejmelaeus kun nyt ei ainakaan Lhpk-“lahkoa” edusta…

3 tykkäystä

Jaa, vielä kun joku kertoisi mikä se noiden herrojen kanta sitten on.

Kotimaa oli facebookissa tarjonnut linkin, jonka kautta voi ilmaiseksi lukea Aejmelaeuksen kirjoituksen: https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/mielipide-juutalaiset-ovat-oikeutettuja-evankeliumiin/?katselukoodi=e50a0aa16903029d21176dc8bdee5c860c3059a9cfdb12a65c3f418d2af6e972