Katolinen ehtoollinen ja protestantit


#21

En nyt varmaan voi puhua katolilaisten puolesta, mutta Kirkon traditio ei tarkoita varmaankaan katolilaistenkaan mielestä sitä, että ollaan samaa mieltä kirkonmiehen X kanssa kaikesta. Kirkossa uskotaan Jumalaan eikä kirkonmiehiin.


#22

Pyhällä kastella voidaan myös nähdä yhteys pyhään ehtoolliseen.
Espoon muinaisen ekumeenisen keskuksen johtaja, bysanttilaisen riituksen katolinen pappi, legendaarinen ikoni maalari isä Robert de Caluwe (Ikuinen muisto!) oli sitä mieltä, että kaikki Kristuksessa kastetut olivat oikeutettuja saamaan katolisen ehtoollisen.
Isä Robert toimitti pyhän liturgian P.Pietarille ja P. Paavalille omistetussa Myllyjärven kirkossa ortodoksisen kirkon käsikirjan mukaan. Liturgiassa kävi, paitsi katolisia, luterilaisia ja usein myös ortodokseja. Ja ehtoolliselle pääsivät kaikki halukkaat - jos vain olivat kasteen sakramentin saaneet…


#23

Sen perusteella, mitä olet kirjoittanut, tiedät tai olet kuullut jotain jostain yhdestä tapauksesta, joka ei ole julkinen, jossa ovat olleet osallisina jotkin yksittäiset ihmiset. Tämän perusteella sitten syytät LHPK:ta käytännössä institutionaalisesta ateismista tai idolien palvonnasta - sillä sitähän se tarkoittaisi, jos käytännössä ensisijainen taho kirkollisessa elämässä on pastori eikä Jumala (tuo on tietenkin lähtökohtaisesti vain huono erottelu, mutta ihan sama). Koska et pysty tarkastelemaan Lähetyshiippakuntaa absoluuttisesti vaan ainoastaan respektiivisesti, ja koska et voi selittää mistä on kysymys, olkoon tämä tässä.


#24

#25

“Erottavat tekijät näyttävätkin liittyvän enemmän käsitykseen kirkon virasta, Jolkkonen sanoi.”

Tämä tehnee kirkkokuntatason ehtoollisyhteyden saavuttamisen käytännössä mahdottomaksi, kun luterilaisista papeista kohta enemmistö lienee naisia.


#26

Piispa Jolkkosen kommentit ovat aika optimistisia. Jos esimerkiksi sanotaan, että transsubstantaatio on sopivin malli, niin se tuntuu indikoivan, että muut mallit ovat vähemmän sopivia. Ja jos sanotaan, että ehtoollisessa on läsnä [menneisyydessä] uhrattu Kristus, niin se on eri asia kuin sanoa, että ehtoollinen on Kristuksen uhri.

Vaikutuksia ehtoollisyhteyteen en toki voi ortodoksina arvioida. Ei kuulu minulle.


#27

Naispappeus ei ehkä ole se asia, mitä tuossa varsinaisesti tarkoitettiin.


#28

Ehkä on - ehkä ei. Mutta joka tapauksessa se on isohko kivi kengässä Suomen nk. kansankirkon ja Katolisen kirkon välillä - niinkuin myös aitoluterilaisten uskonnollisten yhdyskuntien suuntaan. Mutta tässä tapauksessa ongelman ydin on varmastikin paljon syvemmällä koko pappeuden olemuksessa. Eikä sitä ongelmaa ole mahdollista häivyttää millään ekumeenisella silmänkääntötempulla, jollainen IMO on tämä ehtoollisen olemusta koskeva “yhteisymmärrys” ja koko YJV


#29

Ei varmasti, mutta virkakäsitysten yhdentymisen kannalta tuo on nähdäkseni käytännössä aika iso este.


#30

Ilman muuta se on sitä. Ja siksi osoittaakin vakavaa edesvastuuttomuutta, että yksittäinen paikalliskirkko omaksuu sellaisia uutuuksia, jotka vievät sitä poispäin muista kirkoista.