Keisarin rahat ja tappaminen

Katselin Toni Torpan esityksen, jossa hän on sitä mieltä että tappaminen on väärin uuden testamentin valossa. Poislukien vain aivan äärimmäiset pakkotilanteet. Olen samaa mieltä. Pääosa kristityistä ei ole.

Toinen vastaavanmoinen. Vanha testamentti: se ken ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä. Uusi testamentti: jätä kaikki ja seuraa Jeesusta. Ja pääosa kristyistä kääntää tuon, että ei se tarkoita että kenenkään nyt työtä pitäisi jättää. Koska Jumalan valtakuntaahan rakennetaan keisarin rahoilla.

1 tykkäys

Ketjussa Kuningas mammona on juttua rahasta. Luterilaisessa kontekstissa kysymys on pitkälti siitä, onko valittu köyhyys vain tai lähinnä tyhmyyttä, siipeilyä ja lain alla kärvistelyä. Oleellinen kysymys on myös se, onko ylipäätään mahdollista syyllistyä mammonanpalvontaan.

Mielestäni ei saa tappaa. Ehkä poislukien äärimmäiset itsepuolustustilanteet joissa tappamista ei voinut välttää. Sota on hankala, en periaatteessa hyväksy sielläkään tappamista, siis en hyväksy sotatilanteessa että kristitty aktiivisesti tappaa vastapuolen ihmisiä. Muut sotaan osallistuvat saavat tehdä mitä haluavat.

Kaiken jättäminen tarkoittaa mielestäni sitä että elämän keskukseksi muuttuu Kristus, työelämä ja muu arkielämä kuitenkin jatkuu. Pitäisi pystyä kuluttamaan vain välttämätön (välttämättömään kuuluu pieniä iloja ja nautintoja silloin tällöin). Jos on paljon tuloja, ylimääräisellä voi auttaa muita. Tämä on vaikea toteuttaa sillä suurituloisten mielestä välttämätön on yleensä paljon enemmän kuin pienituloisten välttämätön.

Kaiken jättämiseen kuuluu myös hengellinen puoli. Jätetään vanhat asenteet ja ennen kaikkea omaksutaan sellainen elämäntapa jossa joka aamu aloitetaan sillä että ollaan valmiita oppimaan uutta ja jättämään vanha. Koskien siis ihan omaa itseä, käsitystä omasta identiteetistä, jopa sitä mitä pitää hyvänä ja huonona.

Paavali se myös sanoo:

1 Tess 4:10— Mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän
11 ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet,
12 että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa.

ja

  1. Tess 3:10 Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä.
    11 Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu.
    12 Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.
1 tykkäys

Tjoo hyviä lainauksia aiheestahan nuo ovat.

Se pitää siis ehdottomastikin paikkansa, että kristityn tulee, mikäli ei evankeliumia ole julistamassa ihmisille, hankkia elantonsa mitä se sitten eletyssä ajassa takoittaakin.