Lapsi/nuori jäseneksi, muu kuin evlut kirkko

Evlut kirkkoa koskeva kirkkolaki säätää “Alle kaksitoistavuotias lapsi voidaan liittää kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa tai huoltajansa on kirkon jäsen ja - -”; kääntäen siis 11-vuotiasta tai nuorempaa ei oteta jäseneksi ilman vanhempiaan.

Onko muilla uskontokunnilla vastaavia ehdottomia ikärajoja?

1 tykkäys

Eikös Suomessa uskonnonvapauslaki säädä jotain asiasta? Riittää toki yksikin vanhempi, jos toiselta on suostumus.

Tuskin eduskunta on ajatellut, että katolinen äiti ja mormoni-isä liittävät kolmivuotiasta islam-seurakuntaan, mutta ei uskonnonvapauslaissa sinänsä tuota kielletä.

Nykyisen lain mukaan siis lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä, ennen 2003 milloin vanhemmat kuuluvat eri uskontokuntiin tai jompikumpi heistä ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, seuraa lapsi siinä kohden äitiä, jolleivät vanhemmat ennen avioliittoon menemistään tai sen jälkeen ole kirjallisesti sopineet, että lapsen on isää seurattava.

1 tykkäys