Liberaaliteologia

Jatkoa ketjulle Mikä puhutteli sinua?:

Keitä nämä ovat? Sleiermacher? Küng? Spong? Luther?

Kaipaatko yleiskatsausta uudemman teologian käsityksiin Jeesuksen uhrikuolemasta, sovitustyöstä ym.? Sellaista en kykene esittämään; en edes ole teologi. Sanaa “liberaaliteologia” käytän sen arkikielisessä merkityksessä (en täsmällisenä oppisanana). Oletan yleisesti tunnetuksi: 1) Valistusaikaan saakka kristikunta oli yksimielinen siitä, että tämä evankeliumin sana on tosi: “Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka tehdä edestänne vuodatetaan” (Luuk.22:20). 2) Meidän ajallemme on tyypillistä, että osa teologeista ei suhtaudu tähän veren evankeliumiin lainkaan vakavasti tai jopa vastustaa sitä. - Tarkoitatko, että minun pitäisi ruveta dokumentoimaan tätä kantaani, ihan lähdeviitteiden kera?

Eikun kaipaan selostusta, mitä termi sinulle tarkoittaa. Reaalipreesensin kieltämistä? Jonkin tietynmallisen sovitusopin kieltämistä? Jotakin kirkkopoliittista suuntausta?

Tässä asiayhteydessä “liberaaliteologia” tarkoittaa sitä, että kiistetään näiden sanojen paikkansapitävyys: “Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka tehdä edestänne vuodatetaan” (Luuk.22:20). - Muissa yhteyksissä se tietenkin tarkoittaa muita asioita.

Eli ilmeisesti reaalipreesensin kieltämistä. Ovatko esim. helluntailaiset siis liberaaliteologeja? Jos termin merkitys vaihtelee asiayhteydestä riippuen, onko kyse lopulta muusta kuin kiertoilmaus eri mieltä olemisesta?

Kirkon, sen päätösten ja tradition kanssa eri mieltä olevat ovat liberaaleja, ja liberaalit ovat luonnollisesti väärässä.

2 tykkäystä

Ilo on kokonaan minun puolellani.

Vaikuttaisi siltä että olette kumpikin hakoteillä termin “liberaaliteologia” merkityssisällöstä. Saattaa olla että myös termin “liberaali” sisältö on outo.
Termin taustalla on latinan kielen sana “liber” eli vapaa. Olennaista onkin kysyä, mistä liberaaliteologiassa katsotaan olevan vapaita. Koska evankeliumi jo itsessään on vapautta, ei liberaaliteologia luonnollisestikaan kiistä evankeliumin vapautta. Liberaali teologia vapauttaa ihmisen Raamatun moraalikoodista tai oikeammin tekee siitä tilannesidonnaista.
Liberaaliteologiaa ei siis pidä sotkea ns. vapaa-ajattelluun, joka torjuu uskontojen opillisen sisällön.
liberaali raamatuntulkinta vapauttaa tulkitsijan aiemmasta tulkintatraditiosta, mutta ei naturalistisen tulkintalinjan tavoin etsi kaikille Raamatun kertomuksille “luonnollista selitystä”.
Liberaalius ei itsessään ota kantaa esimerkiksi reaalipreesensiin, mutta kylläkin siihen, onko reaalipreesensiin uskominen pelastukselle välttämätöntä.

Tämä on kyllä siinä mielessä virheellisesti kategorisoitu, että osa perinteisten kirkkojen kanssa eri mieltä olevista kristillisistä ryhmistä on hyvinkin fundamentalistisia ja tiukkapipoisia raamatuntulkinnassaan. Voi tietysti ajatella, että he ovat liberaaleja kirkon tradition suhteen, mutta tällainen sanan käyttötapa on kyllä vähintäänkin harhaanjohtavaa, kun puhutaan ihmisistä, joiden esim. syntikäsitykset ovat tiukempia kuin perinteisten kirkkokuntien.

3 tykkäystä

Liberaaliteologiasta puhuvat eivät tosiaan yleensä tarkoita jotain 1800-luvun ja 1900-luvun alun tieteellistä suuntausta, vaikka itse ilmiön juuret tuolla olisivatkin - ja vielä kauempana…

Liberaalit ainakin luterilaisen kirkon vinkkelistä ovat joko eettisesti sallivia (en jaksa kerrata missä asioissa) tai sitten Raamattuun ylipäätään kriittisesti ja lähtökohtaisesti ihmisten kirjoituksina suhtautuvia. Viittaan tähän tuossa Mikä puhutteli-ketjussa kun totean ns. liberaalien olevan monesti konservatiiveja huolellisempia messun viettämisessä.

Liberaalius ja konservatiivius menevät ristikkäin ja sekaisin iloisesti ainakin messun vieton, kirkon musiikin, eettisten kysymysten, pukeutumistapojen ja Raamatun ymmärtämisen vaihtoehdoissa. Termejä ei voi käyttää selittämättä jotenkin tarkemmin mistä on kysymys.

Hiusten halkaisija saattaisi sanoa vielä että liberaaliteologi ja liberaali teologi ovat eri asioita.

  1. on akateeminen ja tiettyihin tutkijoihin viittaava määritelmä kun taas 2.tarkoittaa esim. kirkkomme pappia, joka on vapaamielinen. (Ja missä asiassa? Sitä pitää kysyä erikseen)

Samalla lailla sitä menee pöpelikköön, menipä sitten oikean tai vasemman penkereen kautta tieltä ulos. :wink:

Douglas F. Ottati, joka on kirjoittanut liberaalidogmatiikan “Theology for Liberal Protestants - God the Creator (vol 1)” (2013) määrittelee sanan liberaali teologian viitekehyksessä hurskauden ja teologisen katsannon muodoksi jonka tunnusmerkkeinä ovat 1) kriittiset argumentit ja tieteellinen tutkimus, 2) historiallinen tietoisuus joka tunnistaa ideoiden, traditioiden, instituutioiden ja jopa lajien (ihminen) muuttumisen ja kehittymisen ja 3) sitoutuu sosiaaliseen kritiikkiin, osallistumiseen ja reformiin. (Ottati 2013, s. 9)

Nämä eivät ole niinkään kiveenhakattuja aksioomia, kuin väljähköjä tunnusmerkkejä. Ehkä tämä väljyys mahtuu aika monen itseään konservatiivisena pitävän ihmisenkin sietoikkunaan.

Ottati määrittelee liberaalin lähestymistaavan teologiaan myös “Teistiseksi humanismiksi”, mutta täsmentää, että tällä on vaaransa ja että humanismia tässä yhteydessä ei saa redusoida tavalla joka antaisi ymmärtää, että Jumalan tahto olisi jotenkin identtinen ihmiskunnan hyvän kanssa.

Ehkä tärkein pointti, jos mietin vaikka tämänpäivän ev. lut kirkon keskusteluja, on se, että teologialla on paikkansa. Sitä täytyy tehdä. Se on perusteltua ja jos jossain kohden on tunne, että “ei tässä teologiaa tarvita”, niin silloin sitä juuri tarvitaan.Aito" liberaali teologia ei ole teologian sivuuttamista vaikkapa tieteellisen tutkimuksen varjolla.

Ottatin teos on saanut melko positiivisia arvioita niinkin konservatiivisessa julkaisussa kuin International Journal of Systematic Theology (Vol. 19 Issue 1, January 2017), jossa on parkin arvioita ja Ottatin vastaus.

Itse ajattelen ihan yleisesti, että liberaaliteologia pelottavimmillaan on yleisen ilmoituksen kohottamista erityisen ilmoittamisen yli: että siitä, miten maailma on, voitaisiin päätellä mitä Jumala on ja mitä Jumala tahtoo ihmisten tekevän. Ottatin esittämä liberaalius resonoi jossain määrin oman kantani kanssa.

D

1 tykkäys

Ainahan yleiskielen sanojen merkitys vaihtelee asiayhteyden mukaan. Mutta eikö tekstini ollut omassa asiayhteydessään ihan selvä?

Ei minusta lähtökohtaisesti.

Minä olen törmännyt kyllä siihen, että jos identifioidutaan johonkun “puolueeseen” (konservatiivi/liberaali), niin sitten kaikki eri mieltä olevat leimataan vastapuolueen (liberaalit/konservatiivit) edustajiksi. Tosiasiassa jakolinjat eivät mene ihmisten välillä, niin että jokainen konservatiiviksi itseään nimittävä ajattelisi “konservatiivisesti” kaikissa asioissa.

5 tykkäystä

Totta. Omien töppäilyjen kohdalla yleensä kaikki ovat valmiita soveltamaan “ekonomiaa”.

Tämä on kyllä uskonnollisten yhteisöjen tympeimpiä piirteitä. Pahimmillaan tämä ilmenee niin, että oikea oppi ei riitä, vaan pelkästään ilmaisun tapa tulkitaan epäilyttäväksi.

1 tykkäys