Migri ja kääntymisen aitouden arviointi, tutkimus

Turussa on tutkittu miten maahanmuuttovirasto arvioi kääntymisen aitoutta. Jotain poimintoja siitä: Tutkimus maahamuuttoviraston arvioista kristityksi kääntymisen aitoudesta - uutinen 28.2.2023

Tässä Credibility assessment of religious conversion in the asylum process: A theological analysis — Åbo Akademi University varsinainen tutkimus. Selasin läpi. Joitain poimintoja: kirjoittaja Ilona Blumgrand tuo esiin, että anteeksiannon ymmärrys kääntyneellä voi vaikuttaa “pinnalliselta” sellaiselle, joka on kasvanut kristillisessä tai kristinuskon muokkaamassa. Sellaiselle tuo on itsestään selvä asia tai esiymmärryksen tasolla oleva asia, mitä ei välttämättä itse edes tiedosta. Jostain lausunnosta oli nostettu esiin, että ulkomaalaisvirasto pitää rikokseen syyllistymistä kääntymisväitteen uskottavuutta heikentävänä tekijänä (mitä se toki on tarkemmin ajateltuna, muttei pitäisi olla uskottavuutta poissulkeva). Itselle tuli mieleen sellainen asia, että kuinkakohan paljon näitä päätöksiä oikeasti tehdään sen perusteella, mitä ihmiset sanovat ja mikä siis jää pöytäkirjoihin ja kuinka paljon perustuu haastattelutilanteissa tehtävään arvioon, jossa tulkitaan myös eleitä, taukoja, äänenpainoja.

3 tykkäystä

Tulkillakin on noissa tilanteissa usein iso rooli. Tulkkeja ei valtion töihin tavata valita hengellisen tietämyksen perusteella. Jos tulkki ei ole perillä kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä opeista sekä termeistä, on lopputuloksena herkästi se, että viranomainen saattaa kuunnella aika rikkinäisen puhelimen käännöstä. Valtion kilpailuttaessa tulkkauspalveluita palvelun hinta on merkittävässä roolissa, kun taas tulkkien ymmärrys kristinuskosta ja sen opeista ei liene ollut valintakriteerinä lainkaan. Valtion rahoittamiin tulkkauskoulutuksiinkaan ei taida sisältyä edes teologisten puheiden tulkkaamisen peruskurssia. Edes se, vaikka osaisi äidinkielisen tasoisesti jotain kieltä ei takaa vielä, että henkilö ymmärtäisi puhetta kristillisistä opeista sillä kielellä niin hyvin, että kykenisi kääntämään sisältöä toisille kielille. Vaihtelu teologisen puheen kääntämisen taidoissa voi tulkkien välillä olla hyvin suurta - vaihdellen siitä, ettei tiedä kristillisestä teologiasta ja sen sanastosta oikeastaan yhtään mitään sen enempää käännöksen kohteena olevalla toisella kielellä kuin suomeksikaan siihen, että ymmärtää tulkattavaa puhetta hyvin ja osaa tehdä sujuvaa tulkkausta sen kielen ja suomen kielen välillä myös teologisista aiheista. Vaikka henkilö itse olisi sisällä kristillisessä opissa syvälläkin, jos puhetta tulkkaa henkilö, joka ei tajua puheesta juuri mitään, voi käännös kuulostaa hyvinkin erilaiselta kuin mitä alunperin on tosiasiassa puhuttu.

Monet irakilaisia kääntäneet tulkit ovat tunteneet islamin sanastoa, mutta eivät juuri kristinuskon sisältöä eivätkä sanastoa kummallakaan kielistä, joiden välillä tulkkausta olisi pitänyt tehdä. KHO:n vuosikirjapäätös 2023:10 lienee vain jäävuorenhuippu. Siinä todettiin Irakista Suomeen muuttaneen saaman tulkkauksen olleen niin kelvottoman huonoa, että KHO kumosi aiemman tuomioistuinkäsittelyn ja määräsi aloittamaan oikeusprosessin alusta suullisen käsittelyn uudelleen järjestämistä myöten. Vastaavaa ongelmaa on ilmeisesti esiintynyt myös Migrin haastatteluiden yhteydessä - mutta ongelman täsmällinen laajuus ei ole tiedossa.

3 tykkäystä

Mulle tuli mieleen myös, että Migrin hyväksymä aito usko vaikuttaa pitävän sisällään myös hyvin jäsennellyn ajatusmaailman, josta henkilö kykenee myös kertomaan johdonmukaisesti ja yksityiskohtaisesti. Tällainen kyky lienee lähinnä koulutetuilla ja jonkin verran älykkäillä ihmisillä, kun taas turvapaikanhakijoissa koulutusaste on tyypillisesti suomalaisia matalampi. En usko teorioihin, joiden mukaan tummapintaiset ihmiset olisivat yleisesti ottaen vähemmän älykkäitä, mutta eiköhän joukkoon mahdu myös matalamman ÄO:n porukkaa. Joten kuinka monella turvapaikanhakijalla on ylipäätään kognitiivista kapasiteettia sellaiseen vakaumuksen kuvaukseen, joka ei olisi Migrin puhuttajan mielestä pinnallinen ja kapea-alainen?

Rikos toki voi heikentää uskottavuutta. Kristillinen teologiakin tuntee sen kysymyksen, voiko Pyhä Henki pysyä ihmisessä, joka syyllistyy huomattavan vakavaan syntiin. Mutta onko tutkimusaineiston kuvailema, todennäköisesti äkillisessä tunnekuohussa tehty eikä erityisen vakavan kuuloinen pahoinpitely sitten sellainen synti, joka aktivoisi tämän pohdinnan? Kun puhutaan hiljattain kääntyneestä ihmisestä, niin mielestäni ei.

2 tykkäystä

Tällaisessa asiassa täydellinen mielivalta on ihan mahdollista. Sekä uskolla turvapaikan tarvetta perusteleva, että maahanmuuttovirasto ovat tässä toimijoita, joiden motiivit voivat joko puhtaita, tai sitten eivät. Ja maahanmuuttovirastolla on ilmeinen motiivi päästä tekemään myös kielteisiä päätöksiä.

Tulee mieleen keskiaikaiset noitaoikeudenkäynnit. Epäilty noita heitetään veteen. Jos se hukkuu, se oli syytön, mutta jos se kelluu (osaa uida), se on noita ja sitten tapetaan jollain muilla keinoilla.

Parhaiten vakaumus selviäisi, jos karkotettua seuraisi maahanmuuttoviraston kärpänen, joka tarkkailisi touhua siellä kotimaassa. Jos se alkaa evankelioida ihmisiä ja päätyy kivitetyksi, niin todennäköisesti kääntyminen oli aito (vaikka kyseessä saattaa olla myös itsemurha). Mutta jos kristinuskon harjoittamisesta ei enää löydy mitään merkkejä, ja alkaa löytyä Mekka/kumartelu touhua, niin sitten se kristinusko oli helppo unohtaa saman tien.

Tuo onkin miltei mahdoton pähkinä purtavaksi viranomaisille.

Ja turvapaikanhakijana tulleilta ihmisiltä ei oikein voi mennä kieltämään kristityksi kääntymistä.

Tämähän ei tietysti ole mikään uskon asia, vaan asia on niin kuin se on, riippumatta siitä, mitä sen haluttaisiin olevan. Olisi aika helppo osoittaa, että kaikki ihmisryhmät maapallolla ovat keskimäärin yhtä älykkäitä. Siitä vaan testit kehiin. Se, että näin ei tehdä, kertoo siitä, että menneinä vuosikymmeninä jo laaditut tutkimukset ja niissä havaitut erot pitävät paikkansa ja asiaa ei uskalleta sen vuoksi suuremmin sorkkia.

Olisi suorastaan hämmästyttävää, jos asiassa kuten keskimääräinen älykkyys, joka on ominaisuus, kuten vaikkapa pituus, ei olisi mitään poikkeamaa missään päin maailmassa. Voi vain arvailla, millainen vaikutus poliittisten kilpailijoiden poisraivaamisella on ollut esimerkiksi Venäjällä.

Amerikoissa mustat saavat huonompia tuloksia kuin valkoiset. Taustalla voi olla monta syytä, mutta niitä ei ole mitenkään erityisen vaikeaa ottaa huomioon. Jos kuitenkin tutkitaan niitä ihmisiä, jotka kuuluvat keskenään samankaltaiseen sosioekonomiseen ryhmään, on eri ihonvärien ts. ihmisryhmien vaikutus keskimääräiseen älykkyystasoon mitätön.

Kulttuuri ei ole sellainen tekijä, joka sallii tulosten mitätöinnin ja johtopäätöksen vetämisen siihen suuntaan, että kaikki väestöryhmät ovat keskimäärin yhtä älykkäitä. Tai sitten voitaisiin kehittää kunkin kulttuurin pohjalta omat testit ja sitten katsottaisiin, miten vieraiden kulttuurien edustajat pärjäisivät. En hämmästyisi, vaikka nokkimisjärjestys olisi täsmälleen sama.

Uskon asioissa älykkyys on tietysti suuressa asemassa, kun kyseessä on kokonaiskuvan antaminen omasta uskonnosta ja sen keskeisestä sisällöstä toisten arvioitavaksi. Ehkäpä maahanmuuttoviraston pitäisi teetättää älykkyystesti tuon kääntymisaitouden arvioinnin yhteydessä, että voitaisiin päätellä, paljonko hakijan älykkyys on sidoksissa kuvauksen kanssa, minkä uskostaan pystyy antamaan.

Kuitenkin jo se, että osaa käyttää uskontoa hyväkseen turvapaikkaprosessissa on jo merkki jonkinasteisesta älykkyydestä. Epäselväksi kuitenkin jää, mikä se älykäs osapuoli tarkalleen ottaen on.

Oikeus ja kohtuus kuitenkin on, että älykkyys ei saisi olla se tekijä, joka ratkaisevasti vaikuttaa, onko päätös myönteinen vai kielteinen. Koska viranomaiset ja/tai oikeusaste eivät voi tehdä päätöksiä muuten kuin kirjallisen selonteon pohjalta, on päätös väistämättä enemmän tai vähemmän mielivaltainen.

Keskimääräistä älykkyystasoa voinee arvioida ilman testejäkin, kun katselee ihmisten touhuja eri puolilla maailmaa.

Toinen asia, joka vaikuttaa hakijan mahdollisuuksiin vakuuttaa viranomaisia, on hänen persoonallisuutensa. Joidenkin on helpompi ilmaista syvempiä tuntojaan muille ihmisille. Ja toisille se puolestaan voi olla vaikeampi asia.

Hmm… toisaalta pituudessa on ilmeinen tradeoff: lyhyempi ei ehkä yllä pitkälle, mutta pärjää vähemmällä ruualla. Taas toisaalta, onhan joka tapauksessa ihan ilmeisiä älykkyyseroja ihmisten välillä.

Siitä olen samaa mieltä, että reilu tutkimus asiasta lienee mahdotonta. Olenpa lukenut väitteen, jonka mukaan oikeasti miehet olisivat keskimäärin jonkin määrän naisia lahjakkaampia matemaattisesti, naiset lahjakkaampia kielellisesti, ja on vain mekaanisesti päätetty painotus niin että keskiarvot menevät samaksi. En kuitenkaan tiedä onko tuokaan totta.

Mutta, ennenkaikkea: Minun on kovin vaikea nähdä miten ympäristön ja koulutuksen vaikutuksen voi poistaa. Voimme me ottaa Suomessa syntyneen somalin testiin ajatellen, että ympäristö on ollut sama. Ei ole ollut. Ei edes suomalaisperheeseen adoptoidulla, vähintäänkin on ollut erivärinen eli luokassaan muista erottuva.

Näin voi olla. Asiasta voi vetää sen johtopäätöksen, että todennäköisesti tietyt väestöryhmät suoriutuvat heikommin keskimäärin riippumatta siitä missä he asuvat.

Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, etteikö väestöryhmään kuuluvien joukosta erottuisi niitä lahjakkaita yksilöitä, joiden lahjakkuus tulee esiin ympäristötekijöistä huolimatta.

Jos nyt historiaa ja maantieteellisiä alueita ajattelee, niin kovin eri tahtiin on kehitys sujunut maapallolla. Jossain on metsästetty keihäin vielä siinä vaiheessa, kun muualta tullaan paikan päälle ihmettelemään erilaisin kulkuneuvoin tuhansien kilometrien päästä.

Eri ihmiset epäilemättä ilmaisevat itseään myös tavoin, joka poikkeaa esimerkiksi siitä mihin meillä on totuttu. Paikalliset tavat ovat niitä paikallisia tapoja ja muille asiat saattavat näyttäytyä jopa käsittämättömiltä. Ja jos maahanmuuttovirasto tekee päätöksiä sen mukaan, miten he ovat täällä Suomessa tottuneet ajattelemaan, voi päätös olla epäoikeudenmukainen, jos hakijaa on tulkittu väärin. Tuskinpa maahanmuuttovirastosta löytyy asiantuntemusta kaikkien yksilöiden mietteiden tulkitsemiseen. Ja kun päätös on kerran tehty, sitä ei voi enää täydentää, jos vaikkapa huomaa jonkin asian jääneen pois. Sitten pitää tehdä uusi hakemus.

Jos yksilön uskonto on aiemmin ollut joku muu kuin kristinusko, ei tuota uskontoa nyt ihan heti saa sieltä luista ja ytimistä poistettua ja vaikka henkilö olisi tullut uskoon, ei hänen tarvitse tietää uudesta uskonnostaan heti kaikesta kaikkea. Jos vaikkapa ajatellaan Raamatussa kerrottua aikalaisten uskoontuloa, niin aika vähän ihmiset tunsivat teologiaa ja silti kysyivät, että mitä meidän tulee tehdä, jotta pelastumme.

Venäjällä on myös ilmeinen tradeoff: älykkäämpi voi pärjätä yhteiskunnassa, mutta tyhmempi jää todennäköisemmin henkiin puhdistusten yhteydessä.

Vahvasti off-topic, mutta oletko lukenut kirjan Tykit, taudit ja teräs? Siinä tätä yritetään selittää.

Kaikkiaan kehitys näyttäisi kiihtyneet, siihen tapaan että jokunen kymmenen tuhatta vuotta olla möllöteltiin kaikkialla, kunnes sitten aika äkillisesti homma lähti ihan huimaan nousuun jossain. Tämä kuitenkin ihan maallikon mietteenä.

En ole lukenut. Arviohan taitaa olla, että n 70.000 vuotta sitten tapahtui ns kognitiivinen vallankumous.

Mutta keskimääräisen älykkyystason vähentäminen onnistuu nopeastikin puhdistamalla poliittiset kilpailijat ja mahdollisesti myös heidän jälkeläisensä pois päiviltä. Mitä useammin kulloinenkin tsaari tällaisen puhdistuksen toteuttaa, sitä suurempi on vaikutus.

Toinen älykkyyttä alentava tekijä on se tosiasia, että nykyisin älykkäitten ihmisten perhekoko on keskimäärin pienempi. Tämä tietysti johtuu siitä, että nykyään kouluttaudutaan pitemmälle ja naiset saavat lapset entistä vanhempina.

Tasa-arvo on asia, joka estää älykkyystason keinotekoista suunnittelua. Yhdysvalloissahan oli älykkäiden miesten spermapankki ja jotkut perheet saivat halutessaan hedelmöittää naisen munasolun älykkään miehen spermalla. Syntyneet lapset olivatkin useimmiten melko lahjakkaita. Asiasta taisi nousta haloo ja tasa-arvoihmiset olivat raivosta punaisena ja vaativat, että tällainen kauhistus pitää heti lopettaa.

Totuus on kuitenkin se, että jossain vaiheessa kansainvälinen kilpailu pakottaa luopumaan moisesta unelmahötöstä. Älykkyystason nostaminen kun käy yhtä helposti kuin sen laskeminenkin. Kun laskeminen onnistuu puhdistuksilla, niin nostaminen onnistuu jalostamalla. Autoritaariset maat ovat ne, jotka ratkaisevat pitkälti, miten tulevaisuudessa homma hoituu. Älykkäät ihmiset ovat tietenkin autoritaariselle hallinnolle potentiaalinen uhka kuten ennenkin. Kenties jossain Kiinassa löydetään jokin metodi, jolla uhka minimoituu ja mahdollisuus maksimoituu.

Ja sitten jos tasa-arvohumppa on se mitä länsimaissa lauletaan ja jäädään polkemaan paikoilleen, niin Kiinassa uusi insinöörisukupolvi pistää pakan lopullisesti sekaisin, kun älyköt varttuvat aikuisiksi.

Myös täysin keinotekoinen perimän rukkaaminen on täysin mahdollista ja tuskin perimää rukataan niin, että kaikki syntyneet lapset ovat cp-vammaisia, vaan jotain ihan muuta. Tällöin ne tahot, jotka itsepäisesti ideologisista syistä pidättäytyvät kauhistuttavasta eugeniikasta, ovat häviäjiä.

Tämä on ihan varteenotettava mahdollinen kehityskulku.

Ja mitä se tekee sitten muulle maailmalle? Kun se älykkyystaso ei ole mikään universaali vakio, niin eroista tulee todella suuria.

Ja nyt kun ajatellaan sitä, miten älykkyystaso vaikuttaa esimerkiksi migrin päätöksiin, niin ei tarvitse kuin miettiä omaa armeija-aikaa ja muistella, että millaista porukkaa sieltä kasarmilta löytyi, niin eihän voi millään vaatia, että hieman heikkolahjaisempi vieraskielinen ihminen ymmärtää mahdollisen uuden uskontonsa siten, että voi kuvailla uskonsa sisältöä siten, että se vastaisi edes Raamatun oleellisimpia kohtia. Eikä ole mitään sellaista instanssia, joka voisi kieltää heikompilahjaiselta vieraskieliseltä ihmiseltä uskoontulon. Mutta miten arvioida tuolloin kääntymisen aitoutta?

Tässä täytyy myös muistaa, ettei se uskoontulo ole edes siinä tapauksessa mikään kiveen hakattu tapahtuma, että se olisi alun perin tapahtunut vilpittömin mielin. Uskonsa voi myös menettää. Jos henkilö on kääntynyt kristityksi, mutta menettänyt uskonsa, niin mikä hän on Migrin silmissä silloin? Ainakaan muslimi ei taida voida julistautua kristityksi tai varsinkaan ateistiksi ilman vakavia seurauksia. Julkisuudessa on liikkunut tietoja, että kristityksi kääntyneitä on kääntymisestä huolimatta palautettu lähtömaihinsa. Ja lähtömaissa näihin ihmisiin on sitten kohdistunut kidutuksen omaista toimintaa paikallisten viranomaisten toimesta. Ja Migri on arvioinut henkilöä palauttaessaan, että kristityksi kääntyneen palauttaminen on turvallista. Kun viranomainen ‘katsoo’, niin se ‘katsominen’ on todellakin viranomaisen ‘katsomista’ ja on lähestulkoon samalla tasolla kuin joku kaivonkatsominen taikavarvulla.

Muslimista kristityksi kääntyminen ei ole mikään leikin asia. Ei välttämättä edes silloin, kun kääntyminen on ollut ‘kääntyminen’ pelkän verukkeen saamiseksi turvapaikkastatuksen vuoksi. Nämä ovat moraalisesti hankalia asioita, mutta vielä melko kevyttä kauraa siihen nähden, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan.

Edes rikokseen syyllistyminen ei välttämättä voi olla syy miksi, kääntymisen aitouden voisi kyseenalaistaa. Riippuu ihan ihmisestä, miten uskoontulo häntä muuttaa ja millaisella aikataululla. Jos joku on ollut ennen uskoontuloaan helposti kiihtyvä ja sen jälkeen väkivaltainen, hän ei varmaankaan muutu sormia napsauttamalla kiltiksi ja lauhkeaksi. Sellaiseltakaan ihmiseltä tuskin voi mennä uskoontuloa kieltämään. Varmasti jonkinlainen halu toimia oikein täytyy olla kääntymisen taustalla tai sitten motiivi kääntymiseen voi löytyä siitä, että uskoo olevansa vaarassa joutua helvettiin, jollei usko Jeesukseen. Ja kaikki muu, mitä kristityksi kääntyminen ja kristittynä eläminen edellyttää täytyy olla sellaista, mikä tulee mukaan kuvioihin vähitellen, jos on tullakseen.

Toisaalta ihmisten keskipituus on kovasti noussut parantuneen ravitsemuksen ja terveyden myötä. Jos ihmisen aivoja stimuloidaan antamalla virikkeitä esim. koulutuksen kautta, se varmasti vaikuttaa. Ja vaikka älykkyystestien sanotaan olevan kulttuurivapaita, silti niihin voi treenata. Jos joutuu harrastamaan loogista päättelyä, se taito kasvaa.

2 tykkäystä

Olet oikeassa. Koulutus vaikuttaa älyllisiin kykyihin. Ravinto vaikuttaa myös. Syystä tai toisesta eri ryhmät eivät siitäkään huolimatta pärjää yhtä hyvin.

Ja loppujen lopuksi perimmäinen syy miksi näin on, ei ole mitenkään ongelmia ratkaiseva, vaikka se tiedettäisiin ihan täsmälleen.

Tämä siis, jos asioille ei siitä huolimatta pystytä tekemään mitään.

Esimerkiksi koulutus Suomessa: segregaation estämiseksi lakkautetaan musiikkiluokat ja estetään ns koulushoppailu? Ja käytännön seuraus näyttäisi olevan, että musiikkiluokan sijasta oppilaat päätyvät puukkoluokalle.

Gansterinalut ja heidän vanhempansa ilahtuvat ikihyviksi, kun saavat hyvien perheiden lapset nöyryytettäviksi ja ryöstettäviksi.

Tämä ketju suljettiin automaattisesti 90 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.