Miksi evankeliumit ovat Raamatussa nykyisessä järjestyksessä?

Kirjeiden järjestyksestä olen kuullut selityksen. Mutta miksi evankeliumit on tuossa järjestyksrssä?

Koska Kirkko vanhalla ajalla piti sitä niiden kirjoittamisjärjestyksenä. Ensin Matteus kirjoitti evankeliuminsa (Matteuksen evankeliumista tiedetään olleen olemassa hepreaksi tai arameaksi kirjoitettu alkuperäinen versio, joka myöhemmin on kadonnut), sitten Markus kirjoitti oman evankeliuminsa apostoli Pietarin kertomuksen mukaan, sen jälkeen Luukas ja viimeisenä, vanhoilla päivillään, apostoli Johannes.

4 tykkäystä

Eräissä 300-500-lukujen käsikirjoituksissa (esim. Codex Bezae, Codex Washingtonianus) on wikipedian mukaan järjestys Matteus-Johannes-Luukas-Markus. Syynä tähän voisi olla se, että Matteus ja Johannes olivat apostoleja, siis arvovaltaisimmat oletetut kirjoittajat ensiksi (ja teologisesti “niukin” Markus viimeisenä?).

Evankelinen teologi Greg Goswell sanoo artikkelissaan vuodelta 2010, että Irenaeus (Eirenaios, n.130-202), jolta on ilmeisesti ensimmäinen maininta Raamatun nykyisen kokonpanon pohjana olevasta, vanhan kirkon hyväksymästä evankeliumien kirjoitusjärjestyksestä, käsittelee niitä paikoin myös järjestyksessä Matteus-Luukas-Markus-Johannes. (Goswellin mukaan Irenaeuksen “Harhaoppeja vastaan” -teoksen kohdissa 3.9-11, 3.11.7 ja 4.6.1.)
http://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/53/53-2/JETS_53-2_225-241_Goswell.pdf

Kaikissa näissä vanhakirkollisissa järjestyksissä Matteus on siis ensimmäisenä. Luukkaan evankeliumin alun viittaus siihen että “jo monet” ovat aikaisemmin kirjoittaneet näistä asioista taas selittänee sen, että kukaan ei ole yrittänyt sijoittaa Luukasta varhaisimmaksi.

Goswell huomauttaa että kanonisessa järjestyksessä Matteus-Markus-Luukas-Johannes evankeliumien kokonaissanoma on ehkä lukijalle helpoin ymmärtää. Matteus on esimerkiksi ulkonaisesti kattavin ja Johannes teologisesti syvällisin (mutta tapahtumakerronnaltaan katkelmallisin).

3 tykkäystä

Hyvän tähän mikä nimi.

2 tykkäystä

No, onhan meillä myös Codex Leningradensis.

1 tykkäys

[quote=“Optatus, post:3, topic:1709”]
Evankelinen teologi Greg Goswell sanoo artikkelissaan vuodelta 2010, että Irenaeus (Eirenaios, n.130-202), jolta on ilmeisesti ensimmäinen maininta Raamatun nykyisen kokonpanon pohjana olevasta, vanhan kirkon hyväksymästä evankeliumien kirjoitusjärjestyksestä, käsittelee niitä paikoin myös järjestyksessä Matteus-Luukas-Markus-Johannes. (Goswellin mukaan Irenaeuksen “Harhaoppeja vastaan” -teoksen kohdissa 3.9-11, 3.11.7 ja 4.6.1.)[/quote]

Joo, mutta tuo on ainoastaan järjestys, jossa Irenaeus ottaa evankeliumit esille. Mielestäni tästä ei pidä päätellä mitään sen enempää evankeliumien kronologisesta järjestyksestä, koska kohdassa Adv.haer. 3,1,1 Irenaeus kuitenkin ihan eksplisiittisesti käsittelee evankeliumien laatimisen kronologista järjestystä, ja siinä se näyttää olevan Matteus-Markus-Luukas-Johannes.

Iren.adv.haer. 3,1,1 Niinpä Matteus julkaisi heprealaisten keskuudessa kirjallisen evankeliumin heidän omalla kielellään siihen aikaan, kun Pietari ja Paavali julistivat evankeliumia Roomassa ja perustivat sinne seurakunnan. Heidän kuoltuaan Markus, Pietarin oppilas ja tulkki, jätti meille kirjoitettuna sen mitä Pietari julisti, ja Luukas, joka seurasi Paavalia, talletti kirjaan sen evankeliumin, jota Paavali julisti. Sen jälkeen myös Johannes, Herran oppilas, se joka nojasi hänen rintaansa vasten, julkaisi evankeliumin oleskellessaan Efesoksessa Aasian maakunnassa.

Muratorin fragmentin mukaan Luukkaan evankeliumi on kolmas ja Johannes neljäs. Fragmentin alku, jossa todennäköisesti olisi mainittu Matteus ja Markus, ei ole säilynyt.

Eusebius kertoo Kirkkohistoriassaan seuraavaa:

Eusebius, Kirkkohistoria 6,14,5–7 Edelleen samassa teoksessa Clemens [Clemens Aleksandrialainen, vaikutti 100-200-lukujen vaihteessa, viitattu teos on Hypotyposeis] esittää varhaisimpien aikojen kristittyjen välittämän perimätiedon evankeliumien järjestyksestä. Hän sanoo, että ensin kirjoitettiin ne evankeliumit, joissa on sukuluettelot [ts. Matteus ja Luukas]. Mutta Markuksen evankeliumin hän sanoo syntyneen seuraavalla tavalla. Kun Pietari oli Roomassa julkisesti saarnannut sanaa ja Hengessä julistanut evankeliumin, niin läsnä olleet – joita oli paljon – kehottivat Markusta laatimaan kirjoituksen siitä mitä Pietari oli puhunut, koska Markus oli seurannut häntä kauan ja muisti hänen puheensa. Sen tehtyään Markus antoi evankeliumin niille, jotka olivat sitä häneltä pyytäneet. Kun Pietari sai tietää tästä, niin hän ei suoraan estänyt eikä suositellut sitä. Viimeisenä sitten Johannes, joka huomasi että evankeliumeissa oli esitetty ruumiilliset asiat, laati hengellisen evankeliumin ystäviensä kehotuksesta ja Hengessä Jumalan johdattamana. Tämän verran kertoo Clemens.

Eusebius, Kirkkohistoria 6,25,3–6 Kirkon kaanonissa pitäytyen Origenes todistaa Matteuksen evankeliumin kommentaarinsa ensimmäisessä kirjassa tunnustavansa ainoastaan neljä evankeliumia. Hän kirjoittaa tällä tavalla: »Koskien neljää evankeliumia, jotka ovat ainoat joita Jumalan kirkossa koko taivaan alla ei ole vastustettu, olen perimätiedosta oppinut, että ensimmäisenä on kirjoitettu entisen publikaanin, myöhemmin Jeesuksen Kristuksen apostolin, Matteuksen evankeliumi, jonka hän kirjoitti juutalaisuudesta uskoon tulleita varten ja laati sen heprealaisella kirjoituksella. Toinen on Markuksen evankeliumi, jonka hän kirjoitti Pietarin opastuksella. Katolisessa kirjeessään Pietari tunnustaa hänet pojakseen näin sanoen: ‘Babylonissa oleva valittu seurakunta ja poikani Markus lähettävät teille tervehdyksen.’ Kolmas on Luukkaan evankeliumi, jonka Paavali on hyväksynyt. Luukas laati sen pakanoiden keskuudesta kääntyneitä varten. Viimeinen on Johanneksen evankeliumi.»

Epifanioksen mukaan (teoksessa Panarion 370-luvulta) evankeliumien kirjoitusjärjestys oli Matteu-Markus-Luukas-Johannes.

5 tykkäystä

Sallittakoon tässä sen verran off topcia, että kerron, että kaikissa Uusissa testamenteissa kirjeiden järjestys ei ole sama kuin nykyisessä suomalaisessa UT:ssa. Ortodoksisissa UT:n käännöksissä epistoloiden järjestys on: 1) katoliset kirjeet eli Jaakobin kirje, Pietarin kirjeet, Johanneksen kirjeet, Juudaan kirje 2) Paavalin lähetyskirjeet 3) Heprealaiskirje. Tämä on epistoloiden alkuperäinen järjestys. Jos joku haluaa keskustella näistä eroavaisuuksista, avatkoon uuden ketjun.

1 tykkäys