Seurakuntien työntekijöiden pääsyä vastaanottokeksiin rajoitetaan

Kirkonjohtajat: Vastaanottokeskuksissa evätty pääsy seurakuntien työntekijöiltä

Seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia ei ole aina päästetty vastaanottokeskuksiin tapaamaan ukrainalaispakolaisia, kirjoittavat uskonnolliset johtajat vetoomuksessaan.

Ortodoksisen kirkon johtajan, arkkipiispa Leon alulle paneman vetoomuksen ovat allekirjoittaneet monen kirkon johtajat, muiden muassa arkkipiispa Tapio Luoma sekä katolisen kirkon isä Marco Pasinato.

Vetoomuksessa pyydetään Maahanmuuttovirastoa ja vastaanottokeskuksia huolehtimaan pakolaisten uskonnonvapauden toteutumisesta.

Vetoomuksen mukaan on myös tilanteita, joissa esimerkiksi ortodoksipapit ovat olleet tervetulleita vastaanottokeskuksiin.

Tämäntyyppisissä asioissa niistä pitäisi puhua suoraan johtajien nimillä. Eli kertoa nimet, jotka ottavat itselleen lainsäätäjän roolin yli Suomen perustuslain takaaman uskonnonvapauden.

Mikäli Maahanmuuttoviraston ylijohtajalla Ilkka Haahtelalla on eriävä mielipide perustuslaista hänen tulisi se välittömästi kertoa, ja asettaa itsensä alttiiksi puntaroinnille siitä pystyykö hän toimimaan virastonsa johdossa.

On kyllä vaikea ymmärtää, mitä tällaisessa voi olla taustalla. Vastaanottokeskus on asukkaidensa väliaikainen koti. Asukkaalla pitäisi olla oikeus kutsua kotiinsa täsmälleen keitä itse haluaa. Sen nyt vielä jotenkin ymmärtää, että uskonnollisen tilaisuuden järjestäminen vastaanottokeskuksen yhteistiloissa voisi nähdä olevan ongelmallista, mutta asunnon sisällä en ymmärrä edes mahdolliseksi rajoittaa.

Sinänsä on toki niin, että vastaanottokeskustoiminnassa pitää olla tarkkana neutraaliudesta, koska asukkaissa voi olla useita uskonnollisia ryhmiä, joilla voi olla myös konflikteja keskenään. Ei olisi ollenkaan hyväksi antaa sellaista vaikutelmaa, että vok:n henkilökunta jotenkin vaikkapa suosii jotain tiettyä ryhmää. Mutta tämän voi hoitaa tasapuolisuudella, ei kaiken kieltämisellä.

2 tykkäystä

Perustuslaista vielä soveltuva pykälä:

11 §

Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Jokaisella tarkoittaa kaikkia, eli myös niitä suomessa olevia joilla ei ole kansalaisuutta. Kun rajoitetaan seurakunnan pääsyä vastaanottokeskuksiin rajoitetaan ihmisten oikeuksia harjoittaa uskontoa.

Vokeissa pitäisi noudattaa samaa käytäntöä kuin vankiloissa ja armeijassa: Asukkaiden uskontokunta määrittelee tulijat ja asukkaiden ehdoilla mennään. Kenelläkään ei automaattisesti ole oikeutta mennä julistamaan. Mutta jos pyydetään niin sitten asia on ok.

D

2 tykkäystä

Ilahduttavan monen uskontokunnan johtajien yhteisymmärrys vetoomuksella.

Vetoomuksessa tuodaan hienosti esille se, ettei kyseessä saa olla uusien jäsenten hankkiminen vaan lähimmäisenrakkaudesta nouseva vakaumusten kunnioittaminen.

Tässä on juttua tästä aiheesta.

Tapaaminen järjestyy tällä hetkellä pihalla.

Arpad Kovacsia huolestuttaa kovasti, että tapahtuu käännyttämistä ja että turvapaikanhakijoissa on ihmisiä, jotka kuvittelevat, että kristityksi kääntyminen auttaa heitä saamaan turvapaikan Suomesta.

Tämä ketju suljettiin automaattisesti 90 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.