Sukulaisuus ja papin "tutkiminen"

Helsingin Sanomat kirjoitt tänään äskettäin kuolleesta Simojoesta “sukulaismies arkkipiispa Martti Simojoki vihki hänet papiksi”.

Jonkunlainen piispan tentti käsittääkseni pidetään teologille ennen papiksi vihkimistä. Onko tässä evlut pappien “ennakkotarkastuksessa” jääviyspykäliä?

Ei ole. Joskus piispa voi olla oma isä.

D

1 tykkäys

Täsmennän vielä. Piispa haastattelee papiksi vihittäviä, lähtökohtaisesti kirkon intressien mukaan. Apuna piispalla on kapitulille annettu psykologinen arvio papiksi soveltuvuudesta.

En pidä todennäköisenä, että kukaan piispa joka tuntee lapsensa, ei kykenisi arvioimaan tämän kelpoisuutta pappisvirkaan. Piispa ei valitse työpaikkoja papeille. Ne ovat omat prosessinsa. Niissä valinnoissa piispa jäävää itsensä sikäli mikäli kyseessä on esim. kapitulin virka. Jotkin virat ovat myös kapitulin täytettäviä, mutta niissäkään piispa ei aina ole mukana virantäyttöprosessissa. Tiedän kokemuksesta.

D

1 tykkäys