Suomen evlut kirkolle paavi?

Uutisten mukaan 1) arkkipiispan vaalitapaa muutetaan s.e. Turun arkkihiippakunnan painoarvo laskee (lue: muun maan kasvaa), ja 2) arkkipiispan kaitsenta-alaa supistetaan ja Turun (ei arkki-)piispan kaitsenta-alaa kasvatetaan.

Onko siis evlut kirkolle muodostumassa “paavi”? Ts. arkkipiispa, jonka tehtäväksi tulee yhä selvemmin muiden piispojen esimiehenä toimiminen ja kirkon keulakuvan rooli?

2 tykkäystä

Turun arkkihiippakunnan painoarvoa tosiaan laskettiin vähän. En kuitenkaan usko, että kirkolle on muodostumassa hallintopiispaa. En usko, että kukaan teologi ylipäänsä suostuu sellaiseen. Sellaista kun ei ole “isolla kirkollakaan”, t.s. Roomassa (paavi on Rooman piispa, vaikka toki hän delegoi suuren osan Rooman hpk:n asioista muille, mutta silti hän on Rooman piispa). Kuuriassa työskentelevät (titulaari)kardinaalit ovat enemmän ikään kuin hallintopiispoja.

Mitä mieltä @katolilaiset ovat esittämästäni vertauksesta?

[quote=“JMantysalo, post:1, topic:1449”]
Onko siis evlut kirkolle muodostumassa “paavi”? Ts. arkkipiispa, jonka tehtäväksi tulee yhä selvemmin muiden piispojen esimiehenä toimiminen ja kirkon keulakuvan rooli?[/quote]

Arkkipiispa ei ole nykyisin evankelisluterilaisessa kirkossa muiden piispojen esimies, eikä arkkipiispasta olla sellaista edelleenkään tekemässä. Arkkipiispalla ei ole oikeuksia rekrytoida tai irtisanoa muiden hiippakuntien piispoja, eikä mitään muutakaan esimiesvaltaa suhteessa näihin. Jonkinlainen kirkollishallinnollinen kummajaisuus asiassa on tosin arkkihiippakunta, jossa on nyt kaksi piispaa, joiden työtehtävät on jaettu. Muutoin kaikki piispat ovat omien hiippakuntiensa johtajia, siten että työnantajana on nimenomaan oma hiippakunta. Arkkipiispan oman lauman kutistuessa tälle jää ehkä enemmän aikaa nimenomaan kokonaiskirkollisiin tehtäviin (mm. Kirkkojen väliset suhteet, Kirkolliskokouksen, Kirkkohallituksen ja Piispainkokouksen puheenjohtajuus). Kokonaiskirkollista keulakuvaroolia arkkipiispalla toki on ollut jo ennenkin. Sitä roolia tuo vaalitavan muutos ei välttämättä lisää, vaan ennemminkin vaalitavan muutos ehkä pyrkii heijastamaan sitä tilannetta, että kun arkkihiippakunnassa nyt on kaksi piispaa, joista arkkipiispalla on kokonaiskirkollisissa asioissa vakiintunut olemaan mm. puheenjohtajuustehtäviä, on muissakin hiippakunnissa sitten myös tämän valintaan liittyen enemmän äänivaltaa.

1 tykkäys

Minusta arkkipiispan valinassa on ikävää, jos oman hiippakunnan ääni vähenee. Hän on myös paimen. Ei vain kansikuva medialle. Löysin Suomen (lut.) kirkon rukous (jota muuttasin):

Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala. Me kiitämme sinua siitä, että olet antanut Poikasi Jeesuksen Kristuksen ylipapiksi, kaitsijaksi ja palvelijaksi. Anna meille Pyhä Henkesi, jotta osaisimme valita Turun arkkihiippakunnalle ja Suomen luterilaiselle kirkolle sinun mielesi mukaisen arkkipiispan. Ole kanssamme ja puhdista sydämemme. Johdata valintaamme niin, että se koituisi sinun kunniaksesi ja kirkkomme parhaaksi.

och

Allsmäktige, evige Gud, du har insatt din Son som din kyrkas överstepräst, herde och tjänare. Vi tackar dig och ber: Led oss med din heliga Ande, så att vi för Åbo Ärkestift och för Finska kyrkan väljer en herde efter ditt sinne. Var med oss och låt oss få utföra vårt uppdrag i ditt ansiktes ljus. Rena våra hjärtan. Lyft vår blick till dig och hjälp oss att söka endast din ära och din kyrkas bästa. Skänk vår kommande ärkebiskop nåden att vandra i sanningen och att utföra en helgad tjänst.

änd.: se on outo, että suomeksi ja ruotsiksi on käsikirjoissa pienet erot!