Teologian opiskelijoiden homokysely

Ketjun aloituksen luetteloon voisi myös lisätä sateenkaarimessut ja teologianopiskelijoiden käsitykset:

Teologian opiskelijoista läheskään kaikki eivät tosin ole hakeutumassa kirkon virkaan, joten asia ei siinä mielessä suoraan liity kirkon tilanteeseen.

2 tykkäystä

Väärin päätelty. Lähes kaikki uudet papit tulevat teologian opiskelijoiden joukosta, joten nykyisten opiskelijoiden näkemykset liittyy ihan suoraan kirkon tilanteeseen muutaman vuoden päästä. Se, että kaikista opiskelijoista ei tule pappeja, tarkoittaa että uusien pappien näkemykset eivät välttämättä jakaudu samassa suhteessa kuin opiskelijoiden, mutta sikäli kuin tällaiset näkemykset pysyvät vuosikausia muuttumattomina, niin uusien pappien näkemykset juontuvat ihan suoraan nykyisten opiskelijoiden näkemyksistä. Jos esim puolet teologian opiskelijoista päätyy evlut papeiksi, niin tuon kyselyn (jossa 2/3 kannatti homoavioliittoja) perusteella voidaan päätellä vähintäänkin se, että uusista papeista 16%-100% kannattaa homoliittoja. Pienempäänkin haarukkaan on käytännössä mahdollista päästä. Jos kyselyssä kannatus olisi ollut 1/3, niin olisi voitu päätellä että uusista papeista 0%-67% kannattaa homoavioliittoja.

Kyselyyn oli vastannut 22% teologian fukseista.

2 tykkäystä

Uutisen mukaan itse asiassa 22% kyselyn saaneista. Joka tapauksessa toi on aika pieni vastausprosentti, mikä todennäköisesti vääristää tuloksia jonkin verran johonkin suuntaan.

1 tykkäys

Kohderyhmänä ovat olleet teologian fuksit, joten eikä kyselyn saaneet ole silloin tämä ryhmä? (Tietysti voi olla, että joku prosentti kyselyn kohteista ei ole saanut sitä. En tiedä, miten kysely on toimitettu, jos sitä on jaettu esim. jollain luennolla, jolla fuksien oletetaan käyvän on noissa tietysti isompin ero kuin jos se on toimitettu postissa)

Kohderyhmä voi olla esim. kaikki suomalaiset ja silti kysellään vain 2000 suomalaiselta, joilta osalta saadaan vastaus. Ja tämä on lähtökohtaisesti ihan pätevä menetelmä. Teol.fuxit on tietysti niin pieni joukko, ettei ole vaikeaa lähettää kyselyä koko populaatiolle. Uutinen ei asiaa tarkemmin kerro, eikä sillä nyt niin hirveästi ole väliäkään. Gallupin toteuttamisessa voi olla puutteita, eivätkä fuksit tietenkään edusta kuin yhtä vuosikertaa teol.opiskelijoista, mutta uskoisin että tulos on kuitenkin “suuntaa antava”. Jos arvellaan, että konservatiivisemmista teol.opiskelijoista tulee hieman todennäköisemmin evlut pappeja kuin liberaalimmista, niin suuntaa-antavasti tuosta tuloksesta voinee päätellä, että 7 vuoden kuluttua uusista evlut papeista hieman yli puolet kannattaa homoavioliittoja.

Tekisi mieleni pistää ketju lukkoon ja sanoa, että opetelkaa keskustelemaan aiheesta…

Ei voi oikeasti olla niin vaikeaa pysyä aiheessa.

Vähän tympeää taas linkittää teologian opiskelijat ja evl.fi. Se on valtion yliopisto eikä mikään pappisseminaari, mikä nähdäkseni on implisuiittisenä ajatuksena tutkimuksen taustalla.

1 tykkäys

[quote=“SanGennaro, post:9, topic:658, full:true”]
Vähän tympeää taas linkittää teologian opiskelijat ja evl.fi.[/quote]

Se on suunnilleen yhtä “tympeää” kuin jos lääkärikoulutus yhdistettäisiin Suomen terveydenhoitojärjestelmään.

1 tykkäys

Korrelaatio ei todista kausaliteettia. Ei evl.fin jäsenistön näkemyksiä pitäisi tutkia tutkimalla opiskelijoita, vaan evl.fin jäsenistöä.

Ei olla puhuttu korrelaatiosta eikä evlutin jäsenistöstä vaan niistä henkilöistä, jotka about 7 vuoden kuluttua vihitään papeiksi evlut kirkossa. Nämä henkilöt ovat suurelta enemmistöltään nykyisiä fukseja parin vuoden marginaalilla molempiin suuntiin.

1 tykkäys

Komppaan TV:tä. Ilman muuta teologian opiskelijoiden käsitykset kertovat jotain siitä, millaisia pappeja ev.-lut. kirkossa tulevaisuudessa on. Mutta fuksien sijaan olisi kannattanut kysellä esim. kolmannen tai neljännen vuoden opiskelijoilta, jotka ovat lähempänä valmistumista ja työelämään siirtymistä ja joiden teologinen identiteetti ja maailmankatsomus on ehtinyt kehittyä pidemmälle kuin fukseilla.

3 tykkäystä

Yliopisto on varmaankin ihan hyvä yhteyskanava, siinä missä vaikka joku baarikin, missä tuleva papisto juo kaljaa. Mutta olisi aika pölhöä tehdä tällä perusteella baarin asiakaskunnalta homoliittokyselyitä.

No ei kyllä ole. Varmaan 90% Ev.-lut. kirkon papistosta opiskelee kotimaisissa teologisisssa tiedekunnissa. Sellaista baaria ei ole, missä kävisi tällainen määrä. Tietysti suuresta osasta ei tule pappeja. ev.-lut. kirkkoon.

Aivan, yliopiston sähköpostilista on siis oikein hyvä yhteyskava. Tässä ei nyt kuitenkaan puhuta tästä, vaan yliopistosta yhteyskanavasta vaan kohteesta. Mikä on tympeää.

Ketju suljettiin automaattisesti 13 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.