Turvapaikkapäätöksiä luetaan osana messua

Onkohan tämmöinen aivan kaikkien sääntöjen ja reglementtien mukaista? (Eipä sillä että tämä varsinaisesti minulle kuuluisi…)

REKOLASSA [turvapaikka]päätöksiä luetaan 2. huhtikuuta aamun jumalanpalveluksessa. Latikan mukaan ne voivat istua osaksi saarnaa, esirukousta tai synnintunnustusta.

Synnintunnustusta?

”Se on se kollektiivinen syyllisyys ja synti, johon olemme osallisia, jos vain katsomme vierestä.”

KIRKKOHERROJEN mukaan turvapaikkapäätösten lukeminen on luontevaa kirkolle, jonka tehtäviin kuuluu antaa ääni niille, joiden ääni ei muuten kuulu. [bold. minun]

Tämä on hyvä idea, mutta kaipaa vähän jatkokehittelyä. Seuraavaksi suvaitsevaiset papit voivat saarnastuolista synnintunnustuksenaan lukea maahanmuuttajien tekemistä rikoksista sekä heidän aiheuttamistaan kustannuksista ja tiettyjen kaupunkialueiden turvallisuuden ja viihtyvyyden romahtamisesta, mistä joutuu kärsimään erityisesti pienituloinen kantaväestö.

10 tykkäystä

Jos olette lukeneet noita päätöksiä, tiedätte, mikä niissä on väärää. Jos päätöksessä todetaan, että virasto pitää uskottavana, että ihminen on saanut osakseen vainoa, hänen omaisuutensa on tuhottu, ja hänen henkensä on kotimaassa vaarassa, hän ei saa turvapaikkaa, koska vaino ei ole ollut henkilökohtaista, vaan satunnaisesti koko kansaan kohdistuvaa, puhutaan jostain todella oudosta ajattelusta.

Jos minä pakenisin sotaa, en luultavasti pitäisi niin suurena helpotuksena, ettei minua tapettaisi oman persoonani takia vaan ihan muuten vaan.

Rikoksia muuten tekevät ihmiset eivätkä ihmisryhmät. Rikoksentekijöille pitää olla selkeät seuraukset, kansallisuudesta riippumatta. Siinä Suomessa on aina ollut parantamisen varaa. Ei raiskausta saa lieventää, että on töissä jne. Mutta kokonaista ihmisryhmää ei koskaan saa syyllistää yksittäisten ihmisten teoista. Eivät kaikki miehet ole massamurhaajia, vaikka kaikki massamurhaajat olisivat miehiä.

5 tykkäystä

Tämähän on hyvä. Virkamiesten päätösten resitointi kirkossa. Valtionkirkollisuus ftw. Seuraavaksi virsi veroilmoituksista ja litania Fimean pakkosiirtolaisuudesta Kuopiossa. Rukoilkaamme Herralta vapautta progressiivisesta verotuksesta ja holhousvaltiosta.

7 tykkäystä

Tämä on juuri sitä ajattelua, mikä on kirjoitettu niihin kansainvälisiin pakolaissopimuksiin, joihin joka käänteessä - yleensä virheellisesti - julkisuudessa vedotaan. Pakolaisstatukseen oikeutettuja ovat vain henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia vainotut.

Ei ole kyse syyllistämisestä vaan empiiristen tosiasioiden toteamisesta. Kun alueella X on N% taustasta Y lähtöisin olevia ihmisiä, niin keskimäärin tapahtuu niin ja niin. Jos tällaisia tilastollisia yleistyksiä ei saa tehdä, niin emme saa myöskään arvioida jotakin maata vaaralliseksi tms., koska eihän se maa mitenkään vaarallinen ole, vaan jotkut yksittäiset ihmiset siellä.

Mutta eipä kiistellä näistä poliittisista aiheista tämän enempää tällä foorumilla.

5 tykkäystä

Mun mielestä tässä performanssissa on kaksi ongelmaa, jotka eivät liity mitenkään siihen, mitä pitäisi ajatella Suomen viimeaikaisten turvapaikkapäätösten oikeellisuudesta. Ensinnäkin, tässä tuodaan osaksi jumalanpalvelusta ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys, josta seurakuntalaisilla on melkoisella varmuudella hyvinkin erilaisia mielipiteitä. En itse tykkää siitä, että sunnuntaimessussa puhutaan päivän uutisista millään tasolla. Se on uskonelämän hoitamisen tilanne, joka on maailman myllerrysten yläpuolella. En halua silloin kuulla kannanottoja yhteiskunnallisiin kysymyksiin - en silti, vaikka olisin itse asiasta samaa mieltä.

Toinen ongelma liittyy tp-päätösten käyttöön synnintunnustuksessa ja kollektiivisen synnin käsitteeseen. Individualistisena protestanttina en usko sellaiseen. Mää en ole yhtäkään turvapaikkapäätöstä tehnyt, väärää tai oikeaa, eikä mulla ole ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan. Mun synnit on ihan muualla, ja jos mulle messun synnintunnustuksen aikaan tulee mieleen jotain konkreettisia omia syntejä, niin haluan tunnustaa niitä enkä muiden ihmisten syntejä. En ylipäätään tykkää siitä, että synnintunnustuksessa luetellaan kovin konkreettisia asioita, koska silloin niitä ei välttämättä pysty yhdistämään omaan elämäntilanteeseen. Kirkossa käytettävien rukousten ylipäätään pitäisi olla sellaisia, että kaikki voivat yhtyä niihin.

9 tykkäystä

Kas kun ei saarnata EU-direktiivejä.

En taida mennä jumalanpalveluksiin ainakaan Espoossa.

Kirkon ei pidä ottaa puoluekantaa, eikä vallankaan propagoida sitä, joissakin poliittisissa kiistakysymyksissä. Sellainen vain repii seurakuntaa eri poliittisiin leireihin ja demonisoi toisen ja nostaa toisen.

Farisealaisuutta, pahimman lajin lainoppineisuutta.

4 tykkäystä

Väkevä komppaus tälle.

Kirkko voi kyllä mielestäni ottaa näihin kantaa - etenkin jos joku kristitty on käännytetty tapettavaksi. Mutta ei kuulu osaksi messua.

Maailmalla tapettujen kristittyjen nimiä voisivat myös julkistaa (jossain muussa yhteydessä) kun kerran tällaista intoa löytyy

Pitäisikö kirkon esiintyä viranomaisia viisaampana laintulkitsijana ja lukea protestiksi kaikenlaisia viranomaispäätöksiä.

Päätöksiä ajoneuvoverosta, tullipäätöksiä, rakennuslupapäätöksiä, …

2 tykkäystä

Se verran haluaisin sanoa, että seurakuntien päätös tehdä noin, on pelkästään poliittinen, eikä sillä ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Jos asia halutaan viedä henkiselle tasolle, niin sanoisin saatanan johtavan seurakuntaa näissä.

1 tykkäys

Migri on tänään julkaissut tiedotteen, joka liittyy tähän asiaan:

http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/jos_luet_turvapaikkapaatoksen_kannattaa_lukea_se_kokonaan_72710

5 tykkäystä

Kirkoissa on muinoin luettu etsintäkuulutuksiakin, Ruotsin 1686 Kirkkolaki oli meillä voimassa vuoteen 1809, eli Venäjän vallan alle siirtymiseen.

Nykyinen Kirkkojärjestys toteaa seuraavaa, jota mielestäni näinkin voi soveltaa, jos johtosääntö toimivallan kirkkoherralle suo.

  1. Luku

3 §

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä diakoniatyön johtosäännössä.

edit; po. Kirkkojärjestyksen 4.luku, mutta jostain syystä ei vaihtaminen onnistu…

1 tykkäys

Kirkoissa ei ole luettu, ainakaan tietääkseni, katumusrukouksia homoliittojen hyväksymisestä tai aborttilainsäädännöstä. Ne ovat selkeitä kristillisen uskon vastaisia asioita. Turvapaikanhakijoissa on moneen lähtöön. En epäile, että vääriäkin päätöksiä on tehty, mutta en myöskään, että joukossa ei olisi ketään aiheettomasti turvapaikkaa hakeneita. He ovat syntiä tehneet käyttäessään hyväksi turvapaikkamekanismeja.

5 tykkäystä

Ketju suljettiin automaattisesti 13 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.