Uskonto kielletään Ruotsin kouluissa?

Perinteinen katolinen vastaus koulujen uskontoneutraaliuteen on ollut tarjota kaikki muukin opetus kirkossa. Monissa maissa lähes jokaisella seurakunnalla on oma katolinen koulu.

1 tykkäys

Uskonnoista annettava tieto ei ole tuputtamista, mutta uskontoon kasvattamisen voi sellaiseksi katsoa. Koska elämme yhä moniarvoisemmassa ja monivivahteisemmassa maailmassa, niin minusta puolueeton tieto soveltuu kaikille. Kuitenkin jo yhden uskonnon sisälläkin perheissä on hyvin vaihtelevia käsityksiä siitä, miten siellä omasta ja muista uskonnoista ajatellaan joten siksi opetus, jossa jotkut asiat esitetään uskonnollisina totuuksina ei ole oikein. Tällainen tunnustuksellinen uskontoon kasvattaminen on kodin eikä koulun tehtävä.

1 tykkäys

Uskonnollinen kasvatus ei ole tuputtamista. Väitteesi on loukkaava.

1 tykkäys

Voi se joissain tapauksissa sitäkin olla, mutta ei lähtökohtaisesti.

1 tykkäys

Kyllähän kaikessa kristillisessä kasvatuksessa pitää olla tolkku. Minusta SUomen malli on tominut oikein hyvin. Kristillinen tapakulttuuri ja uskonto ovat kulkeneet luontevana osana mukana koulussa. Ei mitään outoja salailuja. Sellaisten opettaminen jonkinlaisena piilo-opetussuunnitelmana on erittäin haitallista. Lapsella on oikeus viettää huomattava osa aktiivisesta valveillaoloajastaan ympäristössä, jossa hän saa kasvaa kokonaisvaltaisesti.

2 tykkäystä

Veljenpoikani kävi Lontoossa sellaista koulua, jossa kaikkien oppilaiden edustamien uskontojen juhlat vietettiin. Ilman osallistumispakkoa. Minusta hyvä ratkaisu, ainakin parempi kuin uskonnon piilottelu jotenkin epäilyttävänä ja haitallisena…

1 tykkäys

“puolueeton tieto soveltuu kaikille” lauseen alussa pitää sisällään oletuksen, että olisi olemassa puolueetonta tietoa jostakin. Voi ehkä olla, mutta en usko että on olemassa sellaista koulua, opettajaa tai oppilasta, joka pystyisi sellaista tietoa välittämään tai oppimaan. Ehkäpä ainoastaan jokin aksiomaattinen tiede, kuten matematiikka tai logiikka, voisi tulla kyseeseen. Opetusohjelma voidaan laatia joko puoluettomaksi tai tunnustavaksi mutta sen toteuttajat sen maustavat. Me ihmiset olemme siinä aika päteviä.

4 tykkäystä

Kaikki tieteet ovat aksiomaattisia.

Tämä on totta.

Jo nyt tilanne on huono meillä: http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-kyrkan-1.162940

Keino ohi on yksityinen koulu: https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/fristaende-skolor-1.126401

Tässäkin tapauksessa opetus (undervisning) ja tunnustuksellinen (konfessionella inslag) sisältö eivät saa sekaantua:

Fristående skolor med konfessionell inriktning får inte ha konfessionella inslag i undervisningen. Däremot är de tillåtna i utbildningen i övrigt.

Kirkon (SvK) näkemys kouluyhteistyöstä nyt tiivistetty täällä:

sivulta:

Barn har rätt till andlig utveckling, detta nämns i Barnkonventionen.

Demarit tahtovat nyt lopettaa tämänkin kaiken. En äänestä heitä. Koskaan.

4 tykkäystä

Aha, miten tämä ilmenisi esim. histoariatieteessä?

Ketju suljettiin automaattisesti 13 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.