Vanhan testamentin vitsaukset


#1

https://www.msn.com/fi-fi/lifestyle/koti-ja-vapaa-aika/egyptin-vitsaukset-tieteelliset-selitykset-raamatun-kertomuksille/ss-BBFMDlk

Populaari juttu Vanhan testamentin vitsauksista. Selaa kuvassa olevasta nuolinäppäimestä oikealle nähdäksesi kaikki 33 diakuvaa. Niiden kuvateksteissä on lyhyesti mainittu nykyaikaisten tiedemiesten selitysehdotuksia vitsauksille. Tieteellisten selitysten ei tarvitse olla välttämättä ristiriidassa uskon kanssa. On mahdollista, että vitsaukset ovat tapahtuneet tieteilijöiden otaksumilla tavoilla, mutta aiheuttaja ja alkuperä on silti ollut Jumala.

Joka tapauksessa vitsaukset eivät ole sattumanvaraisia, vaan kuten tuossa jutussa mainitaan, veden muuttumisella, sammakoilla, hyönteisillä ja paiseilla on voinut olla yhteys: veden muuttuminen ajoi sammakot maalle, niiden kuoleminen johti hyönteisten määrän kasvuun, hyönteiset ja puhtaan veden puute aiheuttivat paiseita ja karjan kuolemista jne. Näin vitsaukset näyttäytyivät toisiinsa liittyvinä ilmiöinä.


#2

Olen tällaista skenaariota itsekin monesti Vanhaa Testamenttia lukiessani kehitellyt.

Näin mielestäni Jumala ensisijaisesti luomakunnassa toimiikin; olemassaolevien luonnon mekanismien kautta.
Uskon myös että ns. ihmeinä pidettävät asiat ovat valtaosalta selitettävissä luonnonlaeilla joita ihmisen ei ole vielä onnistunut ymmärtää.


#3

Olen kauan sitten lukenut jonkin saksankielisen kirjan, jossa tätä käsiteltiin yksityiskohtaisesti.