Vuoden 2020 vuosikokous

Vuosikokous on juuri äsken pidetty. Kokous päätti, että varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksu on 10 euroa vuodelta 2020. Liittymismaksu on nolla (0) euroa. Taloudenhoitaja lähettää kaikille jäsenmaksulaskun, jossa on henkilökohtainen viitenumero. Tilinumero on FI40 4730 0010 3586 60.

Eli jos saatte tällaisen laskun, niin se on ihan legit. :smiley:

3 tykkäystä

Ote toimintakertomuksesta 2019

Yhdistyksen taustalla on vuonna 2005 perustettu uskojarukous.net-keskustelufoorumi, joka muuttui vuonna 2011 uskojaelama.net-foorumiksi. Yhdistys aloitti toimintansa toukokuussa 2016 jatkaakseen yhtäjaksoisesti foorumien satoja tuhansia viestejä käsittänyttä toimintaa. Aiemmat foorumit toteuttivat samaa ekumeenisen keskustelun tavoitetta klassisen kristinuskon hengessä, joka yhdistyksen säännöissä on ilmaistu. Toimintavuosi oli yhdistyksen neljäs toimintavuosi. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 18 jäsentä, joista 1 kannatusjäsen ja loput varsinaisia jäseniä.

Yhdistys ylläpiti toimintavuoden aikana Usko ja rukous -keskustelufoorumia. Sitä varten oli hankittuna uskojarukous.fi-domain, joka hankittiin Domainkeskuskukselta. Virtuaalipalvelin hankittiin DigitalOcean-palvelusta; palveluntarjoajan hinnanmuutosten vuoksi tammikuussa siirryttiin käyttämään halvempaa palvelinta. Foorumin käyttämää Discourse-ohjelmistoa päivitettiin useita kertoja vuoden aikana.

Foorumin edeltäjät uskojarukous.net ja uskojaelama.net foorumeista tehtiin Discourse-ohjelmiston mukainen arkisto. Näistä luotiin arkistoversiot, jotka ovat osoitteissa urforum.uskojarukous.fi ja ueforum.uskojarukous.fi. Foorumin ylläpitäjä vaihtui Juha Itäleinosta (ent. Leinonen) Juho Östmaniksi 1.5.2019.

Yhdistyksen tulot koostuivat jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Yhdistyksen kulut koostuivat verkkosivuston kuluista ja pankkikuluista. Yhdistys ei maksanut palkkoja tai palkkioita. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.5.2019 Ylioppilaskoti Konviktissa (Meritullinkatu 22, Helsinki).

(ote päättyy)

3 tykkäystä

Toimintasuunnitelma 2020

Vuosi 2020 on yhdistyksen viides toimintavuosi. Keskustelufoorumin ylläpitoa jatketaan. Toimintavuonna domain-nimi tulee uudistaa. Verkkosivustoa kehitetään edelleen lisäämällä sinne toimitettua aineistoa. Talvella järjestetään teologinen webinaari, seminaari tai näiden yhdistelmä. Arkistofoorumit julkaistaan näkyviksi. Yhdistys hakee erilaisia avustuksia.

11 tykkäystä