Astrologia

Olen tällä palstallakin kertonut, kuinka kävin kuuntelemassa teosofien luentoja Raamatusta. En todellakaan ole ihminen, joka mainostaisi teosofienkaan filosofiaa, vaan yritän parhaani mukaan seurata Jeesusta lähtien pohjalta, että arvostan kristikunnan historiaa, ja että myös siellä on aina ollut harhaoppeja kuten gnostilaisuus.

Aloitus tuo ilmoittaen, koska perinteinen lähestymiskulma astrologiaan kristittyjen parissa on, että se olisi sinällään harhaoppi. Joka osin pitää paikkaansa. Osin eli siltä osin, jos astrologian tavoitteena on sen avulla esimerkiksi ennustaa tulevaa.

Historiariallisesti ihmiset liittivät parhaat tarinansa, eli tietenkin tarinansa Jumalallisuudesta kiintotähtiin. Ne tarinat Raamatullisestikkin toimivat ilmoituksena Jumalasta sen ajan ihmisille. Nämä tarinat ovat mytologisia, ja siis symbolisia. Symbolinen ajattelu taasen on ikuista, ja sen totuudet näin säilyvät aikakausista toiseen.

Jeesuksen aikana astrologia oli erittäin yleistä, ja sekä vanha että uusi testamentti ovat täynnä viittauksia astrologiseen kieleen.

Miksi se, että me olemme käytännössä tällä hetkellä menettäneet täysin yhteyden noihin vanhoihin viisauksiin tarkoittaa? Raamatun mukaisesti se tarkoittaa sitä, että olemme samalla osin menettäneet kykyämme ymmärtää ja kirkastaa Jumalaa, eli Jeesusta, koska emme osaa ajatella ikiaikaisia totuuksia selkeästi symbolista kieltä käyttäen.

Oma matkani astrologiassa on ollut jatkuvasti yritystä kohti siihen tunkeutumista, missä erityisesti seitsemän klassista planeettaa kertovat taivaasta, eli Jumalasta ja hänen totuuksistaan. Se mitä nykyään miltei kokonaan modernina astrologiana harrastetaan taasen pyrkii kirkastamaan ihmistä. Joka taasen kääntää ikiaikaiset mytologiat päälaelleen ajatellen, että Jumala luotiin ihmisen kuvaksi, eikä niinkuin se tietenkin on että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi.

Kirjoitan tähän, mikäli jaksan, esimerkkejä jotka selkeästi osoittavat Raamatun kytköksiä sen ajan harrastettuun astrologiaan, ja toisaalta siitä mitä eläinrata nyt oikeastaan syvemmin kertookaan Jumalan olemuksesta, ja sitä kautta meistä, koska olemme Jumalan kuvaksi luotuja.

Sen tiedostan, että omat kiinnostukseni kohteet nykyään ovat huomattavan kaukana valtavirrasta. Tästäkin aihealueesta ainoa keino saada kunnollinen kuva, sen osin kuin edes voin sanoa että minulla sellainen vielä on, on koota yhteen paljon palapelin palasia monelta puolelta niin, että useista lähteistä jää esimerkiksi kunnolla jäljelle yksittäisiä lauseita. Niin pitkälti on nykyään vielä keskiajalla yliopistoissakin opetettua astrologian totuuksia poljettu.

Yksi juttu vielä, joka tuli mieleen wikin artikkelista astrologiasta. Siinä sanotaan astrologian olevan näennäistiede, ja näin siis leimattuna kutakuinkin turha. Ei sen pohja on symbolisessa ajattelussa, joka on muodoltaan loputtoman syvää, ja näin aina älykkäämpää kuin mihin ajan (luonnon)tieteilijät pystyvät.

Symbolinen ajattelu on ajattelua, joka on lähellä henkimaailmaa.

Otetaan esimerkki. Päätät elämässäsi seurata totuutta. Totuus on tuossa symboli. Joudut määrittämään sen tapauskohtaisesti, eikä ole olemassa määrittelyjä, jotka aukottomasti selittäisivät kaikkeen mitä on totuus. Tuolloin elät siis niin kuin virressä lauletaan: totuuden henki johda sinä meitä etsiessämme valkeuden teitä.

Miksi symbolista ajattelua vastustetaan, ja esitetään ettei se ole totuudellista? Koska luontainen ihminen, ja liha ihmisessä vastustaa henkimaailmaa. Uskovillakin: henki tosin on altis, mutta liha on heikko.

Astrologian häviäminen yleisestä ymmärryksestä on saanut aikaan sen, että monien ihmisten on vaikeaa löytää Jeesus. Oma uskoontuloni oli pitkä prosessi. Siinä elin vuosikausia säästöilläni petyttyäni tutkimusmaailmaan luonnontieteissä. Jatkaen prosessia, jossa olin jo aiemmin. Eli riippumatta mistään kulkien niin nopeasti kuin pystyn kohti totuutta. Tuon polun päässä on Jeesus, joka on tie, totuus ja elämä.

Mitä astrologialla on annettavaa? Tarinat kiintotähdistä, eläinradan symbolit, ja klassiset planeetat. No toki jossain määrin myös ulkoplaneetat. Niiden avulla osa niistä, jotka kokevat tarvetta ymmärtää syvemmin Jumalan totuuksia voivat niitä hahmottaa. Toki Jeesusta seuraten niin kuin, kiintotähtien jälkeen seuraavaa Jumalan ilmoitusta, eli vanhaa testamenttia lukien. Yrittäen ymmärtää niitä lähtien siitä, että Jeesus on herra ja kuningas. Herra ja kuningas ovat taasen molemmat astrologista sanastoa sisältäen toki kyllä myös maallisetkin herrat ja kuninkaat.

Astrologia on siis oppi toisesta taivaasta. Erotuksena kaikkein pyhimmästä temppelissä, eli kolmannesta taivaasta. Se on logia eli oppi. Kuten teologiakin se on siinä mielessä turha, että ihminen joka on valmis kohtaamaan Jumalan ei tarvitse siihen välttämättä mitään logiaa ei taivasoppia, eikä jumaluusoppia. Puhdas sydän riittää.

Juu, paiskataan teologiset kirjat, dogmatiikat jne., roskakoriin ja puhdistetaan sydän. Helppoa, onkohan vaan? En kyllä osta väitteitäsi. Myös tuo tähtien todistus kuuluu sekin yleisen ilmoituksen piiriin, eikä välitä pelastusta.

En minä kummankaan turhuutta julista. Vaan sitä, että siivoojana työskennellyt paljon rukoileva mummu voi olla vähintään yhtä hyvä kistitty, kuin teologian tohtorit. Mutta molempia tavitaan, eikä Raamattu turha tietenkään ole. Harhaan mentäisiin yksilöinä ja yhteisöinä ilman sitä, ja mennäänkin tässä Jumalattomassa ajassa.

Totta. Itselleni tärkeäksi kokemaani olisi se, että ihmiset haluaisivat olla kistittyjä, koska kristityillä olisi parhaat bileet, paras arki, ja täyttymystä antava elämä.

Anteeksi väärinkäsitys? Tuollaisen vaikutelman minä kyllä sain ylläolevista kirjoituksistasi. Siinä olen kyllä samaa mieltä, ettei titteli ja koulutus paina mitään, ellei ole uskoa.

Ymmärrän sinänsä täysin väärinkäsityksesi. Olen viime aikoina alkanut enemmissä määrin huomaamaan oman ajatteluni pyörivän pitkälti taivaallisissa. Runous, tai symbolinen ajattelu kielestä on tuon lähellä, ja tekee ajattelun hyvin helposti väärinymmärretyksi suurin osin minun takiani. Osin tietysti hyvä osata ajatella taivaallisesti, mutta maan päällä eläessä pitäisi osata toimia maallisissakin.

Yksi asia mikä astrologian, tai astroteologian ehkä paremmin kirjoittamisen suhteen on olennaista on, että mikään toisessa taivaassa oleva ei saa olla palvonnan kohde. Ainoastaan Jumala Jeesuksessa maanpäälle tulleena on palvonnan arvoinen. Eli motivaatio yrityksessä toisen taivaan ymmärtämiseen on halu ymmärtää sitä kautta Jeesusta henkilökohtaisesti paremmin. Eli päästä lähemmäksi Jumalaa.

Nykypäivänä sekä astrologiassa, että esimerkiksi parantamisessa on yksi iso ongelma. Se on se, että ne on jätetty lähes kokonaan muille, kuin kristityille. Eikä niin niin kuin olla kuuluisi, että kristityt kertoisivat että totta tosiaan jo lumevaikutuskin kun siihen uskoo voi auttaa parantamaan päänsäryn, mutta että Jeesukseen uskominen voi parantaa kokonaisvaltaisemmin koko elämän. Ja että joo siinä astrologiassa mitä nykyään harjoitetaan on symbolisena ajatteluna totuuden siementä, mutta katsokaapa tätä miten kristittynä näitä asioita ajattelee paljon syvemmin ja aidommin kohti taivasta kurkotellen.

Kirjain kuollettaa henki tekee eläväksi, siksi se ensimmäinen Jumalan kolmesta ilmoituksesta on ensiarvoisen tärkeä. Se on ajalta, jolloin kirjoitettua tekstiä ei ollut.

Näin voi kokea ihminen.
Mutta moni ei parane ja monen elämä pysyy vaikeana, vaikka usko Jeesukseen olisi hyvinkin elävä.
Elämän paraneminen siten kuin ihminen haluaisi ei ole mikään ehdoton merkki uskosta. Jeesuksen antama usko ja luottamus Jumalan huolenpitoon on syvempää. Se tähtää siihen että ihmisellä on toivo ja Jumalan rakkaus kannattelee häntä kuollessakin.
Kun tähtäyspiste on ikuisessa elämässä Jumalan yhteydessä, ajalliset vaivat asettuvat siihen mihin ne kuuluvat, osastoon Väliaikaiset. Matkalla taivaan kotiin voimme iloita lääkärien ja muiden ihmisten avusta kaikenlaisissa ongelmissa. Jumala antaa kaiken hyvän, myös järjen, kyvyn kehittää lääkkeitä, tutkia luontoa jne.

Raamatussa tuossa kirjain tarkoittaa lain kirjainta. Henki on Pyhä Henki. Jumala antaa uuden sydämen, jolloin Hengessä toimimme halukkaasti hänen tahtonsa mukaan. Lain kirjainta katsova on lain alla, siksi hänen vaelluksensa on väkinäistä, hampaat irvessä yrittämistä.

Kirjoitukset ovat Jumalan sanaa meille. Ilmoitus on annettu, ja kirjojen muodossa eli Raamattuna se siirretään sukupolvelta toiselle. Raamatun ulkopuolisiin ilmoituksiin kannattaa suhtautua kriittisesti.

3 tykkäystä

Eikö kaikki elämänohjeet ole lain kirjainta? Ainoa keino saada ne eläväksi on ymmärtää niitä omaan elämäänsä niin, että ne heräävät juuri itselle eläviksi.

Astrologian kanssa mennään ehkä hieman harmaalle alueelle asian kanssa. Esimerkiksi Jobin kirjassa Jumala puhuu kiintotähdistä, joilla siis oli siihen aikaan tunnetut tarinat taivaista. Jolloin mielestäni on niin, että puhtaina nuo tarinat ovat Jumalasta. Varauksellisesti tosin, koska antiikin kulttuureissa nuo tarinat hieman vaihtelivat kulttuureittain, joten varovainen pitää olla ymmärryksen yrityksessä. Ja ilman Jeesusta harhaan menee, kuten käy vänhankin testamentin kanssa.

Jobin tarinahan on syntyisin ajalta, jolloin kirjallista tuotosta ei ollut, tai sitä oli hyvin vähän.

Laki on monimerkityksinen käsite.

Tuossa kohdassa, mitä lainasit, on mielestäni puhe siitä että ihminen on Kristuksessa vapaa. Laki on sinänsä hyvä mutta ihminen ei pysty sitä täyttämään. Jos hän yrittää ilman Jeesusta, hän on kuin orja. Laki eli kirjain “tappaa” hänet. Mutta kun Henki annetaan ja ihminen saa omistaa armon, hän tekee mielellään Jumalan tahdon mukaan. Hän on lapsi joka voi iloisena tehdä hyvää. Orjuus on takana, eikä siihen pidä enää langeta.

Kyse ei siis ole niinkään ymmärtämisestä eikä omakohtaisuudesta. Kyse on motivaatiosta. Vähän niinkuin isänä yrittäisit pakolla opettaa lapsia, uhkailemalla. Sitten alatkin armahtaa heitä, ohjaat rakkaudella. Tulos on parempi. Näin Isä meitä rakastaa.

1 tykkäys

Pitää vielä tosiaan lisätä, että jos joku avaa miltei minkä vaan nykyisistä astrologian teoksista ovat ne muuta kuin kristinuskoa. Eli niissä on käynyt niin, että ne ovat teosofiaa, gnostilaisuutta, itämaisia uskontoja jne. joita sovelletaan astrologiaan.

Joka on väärin ja suuri sääli, koska se symbolinen ajattelu, joka astrologiassa on on syvempään ymmärrykseen taivaasta hyödyllinen.

Historiallisesti asia meni niin, että suhtautuminen astrologiaan on ollut aina kaksijakoinen, ja osin väärin perustein se on teilattu kristinuskon parissa. Jolla tarkoitan sitä, että jos sitä käytetään esimerkiksi idoleiden luomiseen, tai ennustamiseen käytetään sitä väärin. Kun oikea arvo löytyisi symbolisen ajattelun kautta tulevasta syvemmästä ymmärryyksestä taivaallisiin.

Minulle aikoinaan yksi teosofi, jonka luona kävin hänen tietokonettaan korjaamassa tarjosi luettavakseni olikohan nyt melkein 2000 sivua käsittävää Urantia kirjaa. Minä taas saarnasin hänelle Kristuksesta tilanteen pysyessä pattina shakkitermillä ilmaisten. Hän kuoli puolitoista vuotta sitten ja niin se yhteydenpito jäi siihen. Kävin kuitenkin vielä hänen hautajaisissa.

Eikös muuten musiikkimiehistä Leonard Cohen, Procol Harumin sanoittaja ja suomalaisista Hector ole/olleet teosofeja tai ainakin sinnepäin kallellaan tai sitten minä olen saanut väärää infoa? Kuitenkin olen näkevinäni sen jollain tavoin heidän sanoituksissaan.

Nykytaiteilijoista myös esimerkiksi Loiri kierteli kaikki teosofien kokoukset aikoinaan.

Taitavat olla. Noiden lisäksi joko pääosa tai ainakin merkittävä osa Suomen itsenäisyyttä ajaneista taiteilijoista oli teosofisten seurojen jäseniä. Samoin tällä hetkellä merkittävä osa esimerkiksi keskuspankkien eliitistä on sitä myös. Että jos joku ihmettelee miksi kaikki menee niin päin helvettiä, niin siinä siis syy :smiley:

Nykyään itse suhtaudun esimerkiksi teosofeihin myötätuntoisesti. Toki he ovat väärässä, mutta samalla totuutta kohti pyrkiviä, ja näkevät esimerkiksi Raamatun symboliikan haastavana ja kiehtovana. Osin hyvänä puolena näen myös avoimuuden. Kun kristinuskossa on liikaa sitä ajattelua, että esimerkiksi itämainen ajattelu on läpipahaa. Joka on toki hyvä nollahypoteesi, mutta joidenkin ainakin pitäisi lähteä menemään siitä eteenpäin niin, että kirkastaisivat millä tavoin menevät sinne harhaan. Sitä en sano, ettei kukaan noin tekisi, mutta harva. Koska aito herätys lähtee siitä, että ihminen pysähtyy huomaamaan, että Jeesus on herrojen herra.

Sitävastoin luonnontieteiteisiin nojaavia ateisteja en jaksa. Joka johtuu siitä, että olin nuorena sellainen. Kai se kertoo, että jotain pitäisi elämästään kai käsitellä.

Cohen oli syntyjään juutalainen, mutta myöhemmin zen-budhisti. Hector on kai ihan vilpitön agnostikko vain. Procol Harumin sanoittajasta ei tietoa.

By the way, tämän ketjun ideaa en ole käsittänyt, enkä sitä mitä se tekee ainakaan täällä julkisella puolella klassisen tai minkään kristinuskon rinnalla.

Katsos Hectorin sanoitusta kappaleeseen Herra Mirandos:

Kuka valon taittoi, huoneissain?
On niin hämärää, en sua nää
On niin hämärää

Kuka tulen laittoi, maailmaan?
On taas valoisaa, yön hopeaa
On niin valoisaa

Onko aika lähdön nyt?
Onko tähtiin syttynyt?
Vai Mirandosko tuolta ilmestyy?

Onko taika täyttynyt?
Vai erehdystä korjaanko nyt?
Kun on tullut aika löytää syy

Niin viimeinkin, tähti syttyy viimeinkin
Nyt kaipaan kaiken jälkeen
Sitä kaipaan yöni jälkeen

Ja herra Mirandos
On siinä missä kun on jos
Ja hän valoihin vie
Jos on pimeä tie, jos on
Ja siinä herra Mirandos
On kun jos kaikki muu on jos
Kun hän vienon rauhaan pauhaa
Miksi oon?

Ziggy tähtiin sukeltaa
Pinnan alle uskaltaa
Meiran kanssa tanssii huomiseen
Ziggy laulaa, Ziggy syö
Meiran sydän rytmiin lyö
Ja Mirandos on jäänyt huoneeseen

Niin viimeinkin, tähti syttyy viimeinkin
Nyt kaipaan kaiken jälkeen
Mä sitä kaipaan yöni jälkeen

Mikki Hiiri istuu, aikatuolissain
On niin pimeää, en sitä nää
On niin pimeää

Kuka tulen laittoi, maailmaan?

Ps. Katso myös kenties maailman eniten soitetun biisin Procol Harumin “A whiter shade of pale” sanoitusta.

Kuten ennenkin jo kirjoitin, teosofia yms kristinuskosta vaikutteita ottaneet ja siihen idän oppeja sotkeneet ovat päinvastoin vaarallisempia oppeja kuin joku ateismi tai aivan vieras uskonto. Totuuttahan kaikki etsivät, ja useat vielä kunnioittavat Raamattua, mutta se ei heille riitä.

Jeesus on tie Isän luokse. Muuta ei tarvita.

Eino Leino ja moni muu kirjoitti hienosti mutta oli ainakin ajan tapaan teosofiasta kiinnostunut. Kenenkään tilasta Jumalan edessä ei meidän ole syytä sanoa mitään lopullista. Kristillisyys on myös ollut meillä niin kaiken läpäisevää että kyllä näille taiteilijoillekin Jumalan sanaa taidettiin saarnata elämän eri vaiheissa.

Steinerilaisuus antroposofisine taustoineen voi edelleen hyvin. Ainakin koulut ovat suosittuja. Hyviä taiteen saralla, enkä pedagogiikkaakaan lähde tuomitsemaan suorilta. Mutta tottakai kristillistä uskoa vastaan sotii, jos kouluissa on uskonnollinen ja filosofinen aate voimakkaasti esillä.

Klassisessa kristinuskossa (tai ehkä tässä on parempi sanoa perinteisessä juutalaisessa traditiossa) ensimmäinen ilmoitus oli ajalta ennen kirjoittamista. Joka oli ilmoitus kiintotähtiin, joka oli siis Jobin aikaa. Seuraava ilmoitus oli Vanha testamentti, ja kolmas uusi testamentti jossa Jeesus tuli ja täytti vanhan testamentin lain.

Ajattelu jossa vanhimman ilmoituksen ymmärtämisestä ei olisi hyötyä on mielestäni miltei yhtä pahasti väärin, kuin väittää ettei Vanhaa testamenttia tarvita. Ei ihan, koska toki vanha testamentti on tärkeämpi, ja uusi testamentti täysin välttämätön.

Mikäli asiasta on eri mielisyyttä, niin mielelläni kuulen Raamatun perusteita siitä, että tarinat kiintotähdistä eivät ole vanhinta ilmoitusta Jumalasta.

Itse näen asian niin, että nuo ihmiset on helpompi ohjata Jumalan tuntemiseen. Ihan lähtien siitä, että jos myönnetään että on sielu jne. niin ollaan ajatuksellisesti lähempänä. Toki mielipidekysymys.

Kyllä minä Hectorin tuotannon tunnen ja tuokin levy löytyy hyllystä. En tiedä sanoitusten taustoja, koko lp sisältää paljon mystiikkaa. Tiedä sitten Hectorin teosofian kiinnostuksesta, muilta levyiltä tällaista ei löydy. Epäilen vain erilaisten tajuntaan vaikuttavien aineiden kokeilua sekoitettuna mystiikkaa sisältäviin kirjoihin. Hänhän kokeili tuolloin mm Lsd:tä kannabiksesta puhumattakaan.

Procol Harumin Whiter side of pale - kappaleen, hieno biisi kaikenkaikkiaan, tarinaa en myöskään tunne. En ole sanoja kuunnellut kovin tarkasti, suomeksi se oli käännetty Merisairaat kasvot, mikä ei varmaankaan vastaa alkuperäistä. Mitä “kalpean valkoisempi puoli” tuo sinulle mieleen?