Homoseksuaalisuus ei ole geneettistä


#22

Samalla tavalla vastasivat lääkeyritykset aikoinaan kiistäen peukaloimisensa.

Kuinka heidän tutkimuksensa osoittavat vain käytäntöjen mukaisesti että 95%:sti menee noin, ja se jätettiin mainitsematta että 19:sta muuta tutkimusta samasta aiheesta ei julkaistu.

23 otoskokona asettaa yhtälailla myös suuren mahdollisuuden yksittäiselle virheelle. Vaikka miten yritettäisiin olla selkeitä ja tarkkoja, niin yksi luku vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Erotuksena suurempiin otoskokoihin, joissa ainoastaan systemaattinen virhe voi antaa väärän johtopäätöksen lopussa.

Ja tosiaan jos lähdetään siitä, että kaikki ihmiset tutkimusmaailmassa, tai yritysmaailmassa olisivat rehellisiä, niin lähtöpremissi on täysin naurettava: eivät tietenkään ole, on aivan liian houkuttelevaa usein huijata,


#23

Tämäkin kiistely voidaan kohta unohtaa, kun käsite “sukupuoli” saa yhä villimpiä ja epämääräisempiä määritelmiä ja tulkintoja. Jos sukupuoli tarkoittaa alla esitettyä niin ei ole olemassakaan enää käsitettä "sukupuolinen suuntautuneisuus:

“Sukupuoli on tapa käsitteellistää joitain psyykkisiä ja sosiaalisia eroavaisuuksia eri ihmisten välillä ja se, miten niitä käytännössä käsitteellistetään, vaihtelee eri kulttuurien, eri maiden ja eri aikakausien välillä. Riippumatta siitä, miten sukupuolta kulttuureissa käsitteellistetään, ihmisten kokemusmaailmatkaan eivät ole jaettavissa kahteen lokeroon. Sukupuolia on yhtä paljon kuin on erilaisia tapoja ihmisille kokea ja käsitteellistää itsensä ja oma sukupuolensa - ja niitä on enemmän kuin kaksi.”

On ilmeistä että tietyt henkilöt kiinnostuvat/kiihottuvat tietyistä ihmiskehoon kuuluvista elimistä ja tietyn mallisesta alastomasta vartalosta jne. Mutta jos elimillä ja vartalon muodolla ja ulkoisilla ominaisuuksilla ei ole mitään tekemistä sukupuolen kanssa (koska sukupuoli on kokemus ja tapa käsitteellistää jne.), käsitteet homous ja heterous joko menettävät merkityksensä kokonaan tai tarkoittavat jotain mikä ei liity sukupuoleen millään lailla.
Käsitteet homous ja heterous itse asiassa 1) perustuvat sukupuolen binääriseen jaotteluun ja olemukseen, edellyttävät 2) sitä, että sukupuoli on biologinen, ulospäin kehosta ja olemuksesta ilmenevä ja siihen kuuluvat tietyt biologiset/anatomiset tunnisteet. Ja 3) että sukupuolivaihtoehtoja on kaksi: sama ja vastakkainen.


#24

@Verity Nykyisessä ymmärryksessä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on tärkeää ymmärtää tehdä ero sukupuolisen suuntautuneisuuden (tätä termiä ei itse asiassa edes käytetä) ja seksuaalisen suuntautuneisuuden välillä.
Sukupuolinen suuntautuminen on sukupuolen ilmenemistä. Seksuaalinen suuntautuminen ei oikeastaan kuulu sukupuoleen, sillä seksuaalinen suuntautuminen voi olla mikä tahansa sukupuolesta riippumatta.

Omata mielestäni nykyinen ymmärrys sukupuolesta osana ihmisyyden ilmenemismuotoja on aivan loistava lisä antropologiseen tutkimukseen. Sen todellisuuden kuvaavuus on ilmeinen ja se antaa mahdollisuuksia käsitellä ihmisyyttä monitahoisesti.


#25

Olen sitä kuullut käytettävän, itse asiassa juuri homoudesta ja heteroudesta puhuttaessa.

Se nykytilanteessa onkin absurdia, kun kaikki heittelevät määritelmiä kehiin ja tarkoittavat eri käsitteillä eri asioita. Viitaten nyt moninaisiin ja sekalaisiin nettikeskusteluihin. Mitään virallista sukupuoli-käsitteen määritelmää ei nykyisin tunnu enää edes löytyvän.

Mutta ok. sovitaan että “sukupuolinen suuntautuneisuus” tarkoittaa sukupuolen ilmenemistä. (Mitä se nyt sitten tarkoittaakaan…) Pahoittelen virhettä.

Kertoisitko nyt mitä tarkoittaa seksuaalinen suuntautuneisuus. Eli mistä on kyse kun joku on esim. homoseksuaali? Ei ole enää niin simppeliä kuin joskus, koska määritelmiä on pantu uusiksi tässä välissä, juurikin esim. siinä mitä ylipäätään tarkoittaa käsite sukupuoli.


#26

Nykyisin puhutaan sukupuolesta varsinkin sosiaalisena rakenteena. Sehän on sukupuolen näkyvin merkitys. Puhutaan sukupuolesta henkilön omana identiteettikysymyksenä.
Hankaluus näissä asioissa on siinä että eihän mitään ominaisuuksia tai mieltymyksiä voi oikeastaan jaotella vain sukupuoleltaan miehille kuuluviksi tai vain sukupuoleltaan naisille kuuluviksi.

Sukupuolen yhdistäminen pelkästään seksuaalisen suorittamiseen ja sen tapaan ei ole tarpeeksi moniulotteinen työkalu sukupuolen ilmenemisen kuvailemiseen ja tutkimiseen, sillä sukupuoli on niin paljon muutakin.

Seksuaalinen suuntautuminen kuvaa sitä mitkä asiat herättävät yksilössä seksuaalista vetovoiman tunnetta ja kiihottumista ja millaisilla teoilla hän kokee itselleen luontaiseksi ilmentää tätä.


#27

Ymmärsitkö sen mitä kirjoitin tuossa ylempänä? Jos sukupuoli ei tarkoita biologisia ja anatomisia ominaisuuksia ja tunnisteita, mutta homous tai heterous liittyy näihin, (siis homoudessa/heteroudessa toimii tunnisteena kiinnostuminen ja kiihottuminen tietynlaisista biologisista ja anatomisista ominaisuuksista ihmiskehossa) niin silloin homoudessa tai heteroudessa ei ole kyse mistään sukupuoleen liittyvästä.

Ei siis voida puhua kiinnostuksesta samaan tai vastakkaiseen sukupuoleen, jos mikään keho tai kehon osa ei ole absoluuttisesti miehen tai naisen.


#28

Kyllä ymmärsin. Ajattelen itsekin kuvaamallasi tavalla.


#29

Millä tavalla? En itse ajattele noin kuin kirjoitin… Se oli havainto kuvastaen nykytilanteen sekavuutta.


#30

Mutta niin en kuitenkaan ajattele että biologinen, fyysinen sukupuoli olisi asia joka lakkaisi olemasta tässä käsiteviidakossa. Ei se minnekään lakkaa, fyysinen olemus on mikä se on, se on fakta, se ei vain oikeuta minkäänlaisiin ennakko-odotuksiin siitä millä tavalla henkilö käyttäytyy sosiaalisesti, millainen hänen kokemus identiteetistään on tai miten hän käyttäytyy seksuaalisesti.

Ymmärsin että et itse ajattele noin niin kuin kirjoitit, mutta kirjoittamasi kuvastaa hyvin lähelle sitä miten koen sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmenemisen omassa elämässäni.


#31

Seksuaalisessa suuntautumisessa ei siis ole kyse kiinnostuksesta tiettyä sukupuolta kohtaan vaan vain tiettyjä elimiä, kehon ominaisuuksia kohtaan, riippumatta siitä millaiseksi kehon ja elimet omistava henkilö “kokee” sukupuolensa?

Eli seksuaalinen suuntautuneisuus, homous ja heterous, ei liity sukupuoleen mitenkään?

Itse asiassa juuri tuo fyysinen sukupuoli on tietyissä piireissä jo kiistetty. Siten, että ei ole olemassa mitään “miehen kehoa” ja “naisen kehoa” tai miehen/naisen elimiä ja tunnisteita. Jos mieheksi itsensä kokevalla on kohtu, se on miehen kohtu, eikä kohtu mitenkään liity naiseuteen ja naisen fyysiseen sukupuoleen.

Oletko siis tästä eri mieltä?


#32

Periaatteessa kyllä juuri noin tämä käsitekenttä on muuttumassa. Mutta kyllä on olemassa miehinen fyysinen keho ja naisellinen fyysinen keho. On heteet ja emit edelleenkin ihmisessä. :slight_smile:

Perinteisesti homous on tarkoittanut sitä että kaksi ihmistä joilla on sama fyysinen sukupuoli, on seksuaalisesti kiinnostunut toisistaan. Ei tätä käsitettä tarvitse lakkauttaakaan.
On kuitenkin hyvä nähdä että nykyinen käsitekenttää tuo monitahoisempia mahdollisuuksia tilanteiden hahmottamiseen. Mielestäni todellisuudenmukaisempia mahdollisuuksia.


#33

Kyllä se lakkaa jos miehen ja naisen fyysiset tunnisteet kielletään mieheyteen ja naiseuteen kuuluviksi. Silloin ei ole enää fyysistä sukupuolta.

Tästä olet siis eri mieltä?


#34

Etkö todella ole tavannut ihmisiä joilla olisi miehen identiteetti mutta silti esim. naisen kohtu ja rinnat? Tämä yhdistelmä ihan “luomuna”, ilman sukupuolenkorjausmenetelmiä?
Ei tässä ole mitään omituista.
Fyysinen ruumis on se mikä on, eikä se muutu, totta kai on fyysinen sukupuoli. Se tarkoittaa tiettyjen ihmiskehon ominaisuuksien ilmenemistä. Tietynlaista karvoitusta, tiettyjä lisääntymiselimiä jne. Eivät ne häviä vaan ovat olemassa. Mutta jos ihmisellä on vatsaontelossaan elin jonka nimi on kohtu, se ei tarvitse tarkoittaa sitä on oikeus ennalta olettaa että ihminen näyttää naiselta, pitää naisen vaatteita, käyttäytyy tavalla jota odotetaan naiselta ja tai toteuttaa seksuaalisuuttaan jollain tietyllä tavalla.


#35

Etkö todella ole tavannut ihmisiä joilla olisi miehen identiteetti mutta silti esim. naisen kohtu?

Sinusta siinä on jotain erikoista, jos en ole tavannut tällaista ihmistä?

Ei tässä ole mitään omituista.

Eihän se tässä olekaan omituista että tällaisia ihmisiä on. Vaan se mitä käsitteille on tapahtumassa.

Fyysinen ruumis on se mikä on, eikä se muutu, totta kai on fyysinen sukupuoli. Se tarkoittaa tiettyjen ihmiskehon ominaisuuksien ilmenemistä. Tietynlaista karvoitusta, tiettyjä lisääntymiselimiä jne.

Tietysti fyysinen ruumis on se mikä se on. Turha toteamus.
Eli kohtu on naisen elin ja penis miehen elin? On miehen kehoon kuuluvia tunnisteita ja samoin naisen kehoon kuuluvia tunnisteita? Hyvä. Yritän vain kartoittaa millä linjalla ollaan kun tämä kaikki on jo toisaalla kiistetty.

Eivät ne häviä vaan ovat olemassa. Mutta jos ihmisellä on vatsaontelossaan elin jonka nimi on kohtu, se ei tarvitse tarkoittaa sitä on oikeus ennalta olettaa että ihminen näyttää naiselta, pitää naisen vaatteita, käyttäytyy tavalla jota odotetaan naiselta ja tai toteuttaa seksuaalisuuttaan jollain tietyllä tavalla.

Tästä ei ollut ollenkaan kyse tässä yhteydessä.


#36

Olenko nyt jotenkin loukannut sinua? Yritän tehdä itseni ymmärrettäväksi, en kiistää asioita enkä varsinkaan kiistää sinun kokemustasi omasta sukupuolestasi.
Ei käsitteille ole minusta tapahtumassa mitään sen kummallisempaa. Jos jossain kehossa on penis, voidaan sanoa että se on miehen penis, koska voidaan sanoa että peniksellinen keho on mieskeho.
Käsitteiden lukumäärä on kuitenkin monipuolistunut, joten voidaan puhua muistakin mieheyttä määrittävistä tekijöistä kuin kehosta. Eli käsitteistöön on tullut sen sex-sukupuolen lisäksi gender-sukupuoli.


#37

Esimerkiksi itse koen olevani gender-sukupuoleltani non-binääri, seksuaaliselta suuntautumiseltani panromanttinen demiseksuaali hetero. Kehoni on naisen keho. Eli vaikka kehoni on naisen keho se ei tuota minuun identifioitumista naiseuteen. Olen tyytyväinen kehossani sillä se tuntuu omalta ja voin sen avulla ilmaista vapaasti non-binääristä gender-sukupuoltani.


#38

Olenko nyt jotenkin loukannut sinua? Yritän tehdä itseni ymmärrettäväksi, en kiistää asioita enkä varsinkaan kiistää sinun kokemustasi omasta sukupuolestasi.

Et ole loukannut ja kiitän kärsivällisyydestä. En puhu nyt lainkaan omasta kokemuksestani tai sukupuolestani. Tuntuu vain että et huomaa mitä on tapahtumassa.

Ei käsitteille ole minusta tapahtumassa mitään sen kummallisempaa. Jos jossain kehossa on penis, voidaan sanoa että se on miehen penis, koska voidaan sanoa että peniksellinen keho on mieskeho.

Juuri tähän liittyen jotain on tapahtumassa. Jotain erittäin kummallista ja absurdia. Nimenomaan “miehen keho” ja “naisen keho” ollaan kiistämässä. Tämä on ilmennyt myös virallisten transsukupuolisten oikeuksia ajavien tahojen kannanottona. Ei ole tähän hätään linkkiä, mutta keskusteluissa, mm. Uudessa Suomessa on asianomaisten taholta tähän viitattu.

Käsitteiden lukumäärä on kuitenkin monipuolistunut, joten voidaan puhua muistakin mieheyttä määrittävistä tekijöistä kuin kehosta. Eli käsitteistöön on tullut sen sex-sukupuolen lisäksi gender-sukupuoli.

Käsitteiden lukumäärä ei ole monipuolistunut. Vaan käsitteitä muutetaan toisiksi. Aiemmat käsitteet kiistetään ja uusia tuodaan tilalle. Ristiriitaiset käsitteet törmäävät toisiinsa, logiikkaa ja johdonmukaisuutta ei ole. Tämä ei voi mielestäni johtaa muuhun kuin sukupuolen käsitteen hämärtymiseen ja sitten poistamiseen. Koska se ei tarkoita enää mitään minkä voisi todentaa mitenkään.


#39

Olen pahoillani siitä että koet sukupuolen käsitteen hämärtyvän. Itse olen nimittäin kokenut että se on tarkentunut, sukupuolta on nyt helpompi ilmaista täsmällisemmin.


#40

Tarkoitatko nyt sukupuolen ilmaisemista käsitteellisesti ja sanallisesti vain sen ilmaisemista kehon ja käyttäytymisen kautta.

Miten muuten määrittelet käsitteen sukupuoli? Nimenomaan tämä, sukupuolen määritelmä, tuntuu olevan karkaamassa jonnekin järjen ja logiikan tavoittamattomiin.


#41

Kun lähden tarkastelemaan jonkun ihmisen sukupuolta katson edelleenkin ensin hänen fyysisiä sukupuoliominaisuuksiaan koska se on näkyvintä. Lähes kaikilla on jonkinlaiset fyysiset sukupuoliominaisuudet näkyvillä. Jotain ihmisen sukupuoli-identiteetistä voi päätellä hänen pukeutumisestaan ja tavastaan olla sosiaalinen, mutta oikeastaan en pyri havaitsemaan ihmisen sukupuolesta häneltä itseltään kysymättä mitään muuta kuin nuo fyysiset sukupuoliominaisuudet, ne näkyvät yleensä hyvin vaikka päällä olevat vaatteet olisivat ihan millaiset tahansa.

Eli fyysinen sukupuoli on minulle erittäin olemassaoleva ja perinteinen käsite.