Jari Jolkkonen: Ikävä vanhoja ateisteja

Sanoit. Mitta myös virheellisesti väitit, että ei tarvitse järjestää, jos joku ei halua uskonnolliseen ohjelmaan lapsensa osallistuvan. Kun kyse on kunnan ostopalvelusta, sitä koskee sama laki kuin muuta perusopetusta.

Perusopetusta?

Vaihtoehtoisen ohjelman järjestäminen olisi ollut käytännössä mahdotonta. Tätä ei vaadittu, tietenkään, eikä voida vaatia.

Jos siellä on ei uskovia, ja he niin haluavat, on se järjestettävä. Ei ketään saa pakottaa uskonnollisiin menoihin. Jos ei pystytä noudattamaan lakia, ei pidä lähteä myymään palveluita.

Ei ole järjestettävä, seurakunnan iltapäiväkerhossa.
Et nyt tiedä ollenkaan mistä puhut.

Seurakunnan iltapäiväkerhossa on hartaushetki, ja se ei ole laitonta. Eikä laki vaadi järjestämään vaihtoehtoista toimintaa. Tätä ei ole myöskään kaupunki vaatinut.

Ja miten järjestät vaihtoehtoista ohjelmaa iltapäiväkerhossa, jossa on parikymmentä koululaista ja kaksi ohjaajaa, sekä hyvin eritasoiset sisä- ja ulkotilat?

Minulle tästä on joka tapauksessa turha nillittää. Jos sinulla ei ole muuta, niin tämä riittänee tästä aiheesta.

2 tykkäystä

Joo. Tutkin lakia ja näin näkyy olevan. Olet oikeassa. Kouluun liittyvässä kunnan ostamassa palvelussakin seurakunta saa pakottaa lapset uskonnonharjoitukseen, riippumatta heidän vakaumuksesta.

Lakia en tarkkaan tunne. Enkä yksityiskohtia siitä kerhosta mistä puhut.

Mutta yleisesti :
Jos lainsäädäntö on mennyt sellaiseksi että uskonto onkin rikos eikä oikeus, ollaan juuri siinä ilmapiirissä josta Jolkkonen kirjoitti.

Jos laki olisikin Ok mutta ihmiset jotka ovat allergisia kristinuskolle ovat noin aggressiivisia kuin sinun viestisi, vika on siinä että tulkitsette sitä liian ahtaasti.

1 tykkäys

Ei uskonto saa olla oikeus pakottaa muita palvontamenoihinsa. Ja sitten irvailla uskontoallergisiksi heitä jotka eivät tuollsista hyväksy.

Taitaisi sävysi olla toinen, jos muslimit pakottsisi lapsesi omiin rituaaleihinsa…

Iltapäiväkerhot ovat täysin vapaaehtoista toimintaa. Jos minä lapseni laittaisin muslimiyhteisön kerhoon, olisi kyllä minun oma vikani, jos siellä islamia lapselle opetetaan.

Laki ei kiellä uskontoa jos rahoittaja on julkinen sektori. Päin vastoin, esim kristilliset koulut toimivat valtion rahoilla peruskoulua korvaavina kouluina. Niiden lupaehdoissa kuitenkin on, että kristillisyyden tulee näkyä opetuksessa, eli jos niistä tulisi neutraaleja yksityiskouluja, ne menettäisivät valtion rahat.

Mikään ei estä ateisteja perustamasta kerhoja ja kouluja ja hakemasta niihin avustuksia. Aatteellinen ja uskonnollinen toiminta ei ole Suomessa kiellettyä.

3 tykkäystä

Jos kuntasi järjestäisi toiminnan ostaen sen muslimeilta. Ja kristittyjen käskettäisiin järjestää omansa…
Kysehän ei ollut vapaaehtoistominnasta vaan lakiin perustuvasta iltapäivätoiminnasta, jonka kunta ostopalveluna osti seurakunnalta.

Mutta kuten todettu, lain mukaan seurakunta voi näissä kerhoissa, vaikka ne ovat kunnan ostamaa palvelua, pakottaa kaikki palvontamenoihinsa.

Olin siis alunperin väärässä lapsenikin suhteen. Oli ihan laillista heidän pelotella helvetillä lastani. Olisivat vaan sanoneet sen etukäteen…

Mitä tulee iltapäiväkerhotoimintaan, niin kaupungin omia, sekulaareja ja tunnustuksettomia iltapäiväkerhoja on ollut ennen kuin seurakunnat alkoivat järjestää vastaavaa toimintaa.

Ei kaupungin tietenkään lähtökohtaisesti tule ostaa iltapäiväkerhotoimintaa seurakunnalta, vaan seurakunnan järjestämä iltapäiväkerho on vaihtoehto.

Perustuslain 11 §:ssä turvattu uskonnon ja omantunnon vapaus sekä perustuslain
17 §:ssä turvatut kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on otettava huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä.

Kaikilla paikkakunnilla ei ikävä kyllä ole muuta kuin kunnan seurakunnalta ostamaa kyseistä palvelua.
Asia korostuu juuri vahvasti uskonnollisilla pikkupaikkakunnilla.

Uskonnottoman toiminnan järjestäminen ei kuitenkaan ole seurakunnan tehtävä.

Srk:n iltapäiväkerhoissa on ollut muslimeja, joiden toiveita on kunnioitettu siten, että heidän ei tarvitse syödä sianlihaa, tai muuta uskontonsa kieltämää. Mutta ohjelmaa ei heidän vuokseen muuteta.

2 posts were merged into an existing topic: Sääntöjen vastainen ja siksi tänne siirretty